Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowola budowlana przedawnienie

Czy samowola budowlana ulega przedawnieniu? Więcej na temat przedawnienie samowoli budowlanej czytaj w artykule.

 Aby zalegalizować samowolę budowlaną, należy łącznie spełnić kilka warunków wymienionych w art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. Przede wszystkim, wybudowany obiekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potwierdzenie tej zgodności nie sprowadza się tylko i wyłącznie do fizycznego dostarczenia planu. Konieczne jest również przedłożenie zaświadczenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Taki dokument zawiera informację, że wybudowanie nieruchomości nie stoi w sprzeczności z ustaleniami zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla danego obszaru nie został uchwalony plan miejscowy, należy przedłożyć zaświadczenie o zgodności obiektu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z obowiązującym w przeszłości prawem w przypadku gdy celem była legalizacja samowoli budowlanej, konieczne było posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. W dniu wszczęcia postępowania legalizacyjnego ubiegający się o legalizację samowoli musiał dysponować ostateczną, niepodlegającą już żadnym zmianom, wersją tego dokumentu. Niewiele osób było w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i w związku z tym, przy braku planu zagospodarowania przestrzennego, legalizacja samowoli budowlanej była praktycznie nierealna. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.12.2007 r. (sygn. akt P 37/06) istnieje obecnie możliwość dostarczenia decyzji ustalającej warunki zabudowy powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego na każdym etapie postępowania legalizacyjnego.

Trzecim warunkiem, który należy spełnić, by możliwa była legalizacja samowoli budowlanej, jest wykazanie, iż legalizowany obiekt spełnia wymagane przez prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania. Dodatkowo właściciel nieruchomości ma również obowiązek dołączenia do wniosku decyzji o dopuszczeniu nieruchomości do użytkowania oraz oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Aby dokonać legalizacji, konieczne są zatem: projekt zagospodarowania działki, kompletny projekt budowlany, a także wszelkie wymagane opinie techniczne.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Odpowiadając na Pana pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), nie funkcjonuje pojęcie samowoli budowlanej, niemniej jednak w praktyce pod tym pojęciem należy rozumieć budowę budynku lub innego obiektu budowlanego bez wymaganego przez wyżej wymienioną ustawę pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a także gdy starosta sprzeciwi się zamiarowi budowy, jak również gdy się ją rozpocznie, zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Ponadto zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, a także przystąpienie do użytkowania bez wymaganego przez Prawo budowlane zawiadomienia o zakończeniu budowy należy również uznać za „samowolę budowlaną”.

Zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego w sytuacji przedstawionej w pytaniu do legalizacji przebudowanej stodoły na warsztat produkcyjny zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), albowiem samowola budowlana powstała, jak wynika z pytania, przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Przepisy Prawa budowlanego z 1974 r. pozwalały na legalizację samowoli budowlanych pod warunkiem, iż wybudowane bez pozwolenia obiekty znajdują się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę tego rodzaju, oraz nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i nie powodują niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych otoczenia (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego z 1974 r.)    Przeczytaj pełną treść

 

 Jeżeli bowiem budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie Prawa budowlanego z 1994 r. (przed 01.01.1995 r.), to ocena możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej lub nakazania przywrócenia stanu poprzedniego będzie zgodnie z art. 103 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy dokonywana na podstawie reguł wynikających z art. 37-40 Prawa budowlanego z 1974 r. Natomiast jeżeli samowola budowlana została wykonana lub zakończona już w czasie obowiązywania obecnej ustawy, to będą do niej znajdować zastosowanie rozwiązania wynikające właśnie z tego aktu prawnego.

Ustawa nie definiuje jednoznacznie, co kryje się pod pojęciem „zakończenie budowy”.

W związku z tym wypada sięgnąć do orzecznictwa sadowego. Moment zakończenia budowy to stan faktyczny. Decyduje faktyczne zakończenie prac związanych ze wznoszeniem budynku. Nie jest to uzależnione od dopełnienia formalnych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie prawa do użytkowania budynku (tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10.03.2006 r., sygn. akt II OSK 625/05). Nie ma także znaczenia to, czy zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy oraz wypełniono inne obowiązki związane z zakończeniem procesu budowlanego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 03.02. 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1835/04).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zalegalizowanie samowoli budowlanej – przedawnienie
Kilka lat temu kupiłam działkę rolną z małym domkiem drewnianym posadowionym na klockach betonowych. Do budynku doprowadziłam prąd i wodę ze studni. W lipcu zeszłego roku zawiadomiłam gminę o rozpoczęciu remontu i rozbudowy budynku, co było możliwe w świetle planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Odpisano mi, że nie mogę budować na działce rolnej, odwołałam się jednak od tej decyzji – altana jest na palach i wcale nie jest budowana od podstaw. Zawiadomiono nadzór budowlany, który określił moją działalność jako samowolę budowlaną i wydał nakaz rozbiórki. Aby ratować domek, przekazałam działkę (akt darowizny) sąsiadowi, który ma duże gospodarstwo rolne. Jak teraz prawnie zalegalizować niedokończony budynek?

Tymczasowy obiekt budowlany – jak go zalegalizować, gdy już istnieje a przedawnienie

Wysłałem zgłoszenie budowy zadaszenia (werandy) do budynku, które jest konstrukcją z drewna, niezwiązaną z gruntem. Otrzymałem odpowiedź negatywną, ponieważ obiekt już istnieje. Obecnie muszę to rozebrać i od nowa zaczynać starać się o pozwolenie na budowę. Czy jakiś przepis pozwoli mi uchronić werandę przed rozbiórką? Legalizacja ma kosztować 100 000 zł, na to mnie nie stać. A może mógłbym potraktować to zadaszenie jako pomieszczenie na materiały do budowy (planowanej)?Samowolna budowa garażu a przedawnienie
Chcę dobudować garaż do ściany budynku na odrębne zezwolenie na budowę. Aby zachować przepisową odległość od granicy działki, sąsiad zgodził się sprzedać mi pas ziemi o powierzchni 60 m 2 , bo tyle wystarcza. Pas kupowanej ziemi miałby kształt klina, aby wyprostować granicę działki biegnącą dla nas niekorzystnie po skosie, tworząc niewygodny do zagospodarowania bok działki. Chcę złożyć wniosek o zezwolenie na budowę, nie czekając na podział geodezyjny. Jak zawrzeć umowę z sąsiadem, aby urząd uznał, iż odległość od granicy jest zachowana i nie odrzucił wniosku o zezwolenie na budowę? Czy może to być np. spisana umowa dzierżawy, która następnie ma być przekształcona w docelową umowę kupna po podziale geodezyjnym?

Sąsiad postawił betonowe ogrodzenie bez mojej zgody a przedawnienie samowoli budowlanej

Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy z sąsiadem i burmistrzem nie przyniosły skutku. Czy sąsiad postąpił zgodnie z prawem? Co ze starym murkiem, którego nie chce usunąć? Czy moje argumenty dają mi jakieś szanse na wygranie ewentualnej sprawy w sądzie? Jakie są sposoby rozwiązania tego problemu?Uznanie przyczepy gastronomicznej za tymczasowy obiekt budowlany

W tym roku otworzyłam małą gastronomię prowadzoną w przyczepie gastronomicznej, czyli „interes na kółkach”. Przyczepa jest zarejestrowana w urzędzie komunikacji, posiada ważne przeglądy i autocasco, pozwolenie z sanepidu, spełnia też wszystkie wymogi unijne.

Na prowadzenie tej działalności wynajęłam dodatkowo plac od prywatnego właściciela, co zostało formalnie uzgodnione z urzędem dróg. Problem mam jedynie ze starostwem, które wydaje mi pozwolenie na stanie i prowadzenie działalności na 120 dni, uznając zarejestrowaną przyczepę gastronomiczną za budowlę tymczasową. Po upływie tych 120 dni każą mi zamykać bar, „rozbierać” i występować ponownie z warunkami zabudowy o nowe pozwolenie lub też zaproponowano mi wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Nie mogę tego pojąć, przecież ja niczego nie będę budowała! Przyczepa jest pojazdem na kołach, fabrycznie przystosowanym do takiej sprzedaży. Została już zarejestrowana w jednym urzędzie, a teraz każe mi się po raz drugi dokonać innej rejestracji i robi się z niej obiekt tymczasowy (jak to określił inspektorat nadzoru budowlanego). Dlaczego starostwo uznało moją przyczepę za obiekt budowlany?

Najważniejszy problem to ten, że rozpoczęcie tej działalności wymagało wyłożenia sporej gotówki, więc zamykanie jej po niespełna czterech miesiącach mija się z celem i nie służy rozwojowi moje małej firmy, a raczej mojemu bankructwu, gdyż po takim czasie nie ma żadnych szans na zwrot zainwestowanej kwoty.Wybrane opinie naszych klientów:

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się takiej odpowiedzi - obawiałam się trochę, że otrzymam tonę paragrafów i prawniczy żargon - a tu - proszę: wyczerpująca, dokładna, napisana zrozumiałym językiem analiza sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi gorąco :)

Pozdrawiam

Beata

Dziękuję za wyczerpującą informację. Wyjaśnił nam Pan wszystko bardzo przejrzyście. Sprawa jest już w toku. Teraz wiem, jak niekompetentni mogą być pożal się Boże inni prawnicy, którzy wyciągają kasę od klientów za nic. Cieszymy się z mężem, że trafiliśmy na Waszą stronę.

Pozdrawiamy całą "załogę"

Krystyna

Odpowiedź w pełni mnie satysfakcjonuje i wyjaśnia to, czego nie wiedziałem bądź nie byłem pewien. Na pochwałę zasługuje doskonałe, indywidualne podejście oraz czas reakcji.

Michał

Odpowiedź na pytanie jest wyczerpująca i rzeczowa, bez prawniczych zawijasów. Zrozumiała i pomocna dla każdego. Superserwis, polecam.

Andrzej

Witam serdecznie. Jesteście SUUUUPERRRR. Dzięki Waszej pomocy uwierzyłem w sprawiedliwość. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku problemów będę korzystał tylko z WASZEJ pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej

Chodzenie do prawników do tej pory było kłopotliwe, czasochłonne i niezbyt efektywne. Wasze porady prawne są bardzo dobre i nie mają wad, są wygodne, szybkie, profesjonalne. Internet to upraszcza znakomicie. Świetny sposób na nasze problemy do rozwiązania.

Ryszard

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Do tej pory korzystałem z porad kancelarii adwokackich. Nigdy żadna kancelaria adwokacka nie udzieliła mi porad tak jasnych i zrozumiałych jak EPORADY 24. Poza tym udzielone odpowiedzi na pytania mam w formie pisemnej i w każdej chwili mogę do nich wrócić. Dziękuję i pozdrawiam.

Józef

Sprawna i fachowa porada, szybko i dokładnie wykonana ocena merytoryczna pisma procesowego – polecam wszystkim.

Andrzej

Szybko, sprawnie, czytelnie – nic dodać, nic ująć.

Wiktor

Chcę powiedzieć, że ten portal jest rewelacyjny, obsługa jest fantastyczna i godna skorzystania z usług.

Bati

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »