.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samochód z zagranicy uznany za odpad przez Straż Graniczną

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 09.02.2011

Przewoziłem mocno uszkodzony samochód z zagranicy. Zostałem zatrzymany przez Straż Graniczną, która zainteresowała się moim autem. W konsekwencji powołany został rzeczoznawca, który stwierdził, że uszkodzenia przekraczają 70% i samochód został uznany za odpad. W dokumentach otrzymanych przy zakupie (a posiadam wszystkie wymagane) nie ma jednak zapisu, że jest to odpad tylko auto uszkodzone. Nie kupiłem go na stacji utylizacji, lecz w firmie handlującej uszkodzonymi pojazdami. Jestem w stanie naprawić ten samochód, aby bez problemu przeszedł badanie techniczne, lecz jeśli prawo mówi, że nie można takiego pojazdu zarejestrować, czy mógłbym je chociaż wykorzystać jako reklamę przed firmą? Co oznacza w świetle prawa – samochód uznany za odpad?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o odpadach”):

 

„Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”.

 

Z kolei w załączniku numer 1 do ustawy o odpadach wskazano między innymi poz. Q 2 oraz Q 4, które oznaczają:

 

„Q2 – Produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym”.

 

„Q4 – Substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej”.

 

Samochód uszkodzony w więcej niż 70% jest odpadem właśnie ze względu na jego zakwalifikowanie do wyżej wymienionej kategorii.

 

Samochód uznany za odpad w rozumieniu przepisów o odpadach jest automatycznie pojazdem wycofanym z eksploatacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o recyklingu”). Zgodnie bowiem z tym przepisem:

 

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

6) pojeździe wycofanym z eksploatacji – rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach”.

 

Ustawa o recyklingu – w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji – wskazuje, że:

 

„Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów”.

 

(art. 18 ustawy o recyklingu).

 

Odpowiadając zatem na Pana pytanie, stwierdzam, że jeżeli dany pojazd został zakwalifikowany jako odpad, a więc jeżeli jest on pojazdem wycofanym z eksploatacji, to jedynym wyjściem z sytuacji jest oddanie go do wyżej wymienionych punktów. Wykluczone jest przekazanie auta na części, jak również inne wykorzystanie tego pojazdu (np. w charakterze reklamy). Co więcej, inne – niż wyżej wymienione – wykorzystanie jest zabronione. Zgodnie bowiem z treścią art. 53a ust. 1 ustawy o recyklingu:

 

„Kto poza stacją demontażu dokonuje:

 

1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

 

– podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł”.

 

Wykluczona jest także naprawa odpadu. Zgodnie bowiem z tezą wyroku NSA O/Z w Katowicach z dnia 30 maja 2000 roku (I SA/Ka 2268/98):

 

„Samochód przywieziony z zagranicy w stanie nienadającym się do użycia (po wypadku) może być uznany za odpad, nawet jeżeli później, po naprawie, będzie mógł być dopuszczony do ruchu”.

 

Jedyną zatem możliwością obrony w Pana przypadku jest kwestionowanie stanu samochodu jako odpadu. Jeżeli bowiem został on w ten sposób zakwalifikowany, to musi on zostać zutylizowany zgodnie z art. 18 ustawy o recyklingu.

 

 

 

Stan prawny z 07.01.11 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl