Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód służbowy a zdjęcie z fotoradaru

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.12.2009

W październiku 2008 roku zostało wykonane przez fotoradar zdjęcie samochodowi przypisanemu mi na stałe przez pracodawcę. Trzy miesiące później otrzymałem wezwanie z policji w celu złożenia zeznań. Na zdjęciu widoczna jest tablica rejestracyjna pojazdu, jednak nie da się rozpoznać kierowcy. W dniu, w którym zostało zrobione zdjęcie, wracałem z delegacji z dwoma współpracownikami i nie jestem w stanie określić, który z nas prowadził samochód na tym odcinku – takie też złożyłem zeznanie. Chciałbym ponieść konsekwencje z tytułu niepodania sprawcy. Obecnie mam wezwanie na rozprawę. Nie wiem, co mi przysługuje w tej sytuacji. Czy mogę zapoznać się z materiałem dowodowym przed rozprawą? Czy jest możliwe, że w czasie rozprawy zostaną przedstawione inne materiały dowodowe niż te, które już widziałem? Czy będę mógł odwołać się od ewentualnego niekorzystnego wyroku i wnosić o przeniesienie procesu do mojego miejsca zamieszkania? Czy mogę trafić do Rejestru karnego i na jaki czas?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odnosząc się w pierwszej kolejności do pytania o możliwość wglądu w akta Pana sprawy, należy przywołać przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (w skrócie K.p.w.) oraz związane z nimi przepisy Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.).

 

Otóż zgodnie z art. 38 K.p.w., w związku z art. 156 K.p.k., „stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom”.

 

Oznacza to przede wszystkim, że wgląd w akta przysługuje Panu jako stronie postępowania (obwinionemu), jednakże wskazać należy, iż przepis powyższy odnosi się do możliwości wglądu w akta sprawy sądowej, a zatem, jak się wydaje, policja nie jest w zasadzie zobowiązana do udostępniania tych akt, natomiast ma Pan do nich pełny wgląd na etapie sądowym, czyli już po wniesieniu wniosku o ukaranie.

 

Jeżeli chodzi o prawa i obowiązki obwinionego, to należy w tym miejscu wymienić prawo do:

 

  • składania wyjaśnień,
  • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;
  • składania wniosków dowodowych,
  • korzystania z pomocy obrońcy,
  • w czasie nieobecności przy czynnościach dowodowych obwiniony ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Natomiast obwiniony jest obowiązany:

 

  • „poddać się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała; w szczególności wolno od obwinionego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom” (art. 74 § 2 pkt 1 K.p.k.),
  • „poddać się niezbędnym dla postępowania badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonywaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i gdy nie zagrażają zdrowiu obwinionego; w szczególności obwiniony jest zobowiązany – przy zachowaniu tych warunków – poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu” (art. 74 § 2 pkt 2 K.p.k.),
  • „stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni [...] w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo” (art. 75 § 1 i 2 K.p.k.),
  • jeżeli obwiniony, „nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem w toku trwającego postępowania uważa się za doręczone” (art. 139 K.p.k.).

 

Możliwość odwołania od wyroku oczywiście istnieje, i tak zgodnie z art. 103 § 2 K.p.w. „od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja”, a wyrok sądu (§ 4) „można zaskarżyć w całości lub części”. Zgodnie z art. 105 § 1 K.p.w. „apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem”.

 

Z kolei możliwość przekazania sprawy innemu sądowi została uregulowana w art. 11 K.p.w., w związku z art. 36 K.p.k., zgodnie z którym „sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego”.

 

W tym celu powinien Pan złożyć odpowiedni wniosek do nadrzędnego nad sądem rejonowym rozpatrującym Pana sprawę sądu okręgowego o przekazanie sprawy sądowi rejonowemu właściwemu względem Pana miejsca zamieszkania, jednakże ze względu na wysoce wyjątkowy charakter tego przepisu, uznać należy, iż wniosek taki ma obiektywnie małe szanse na uwzględnienie.

 

Jednym z Pana podstawowych uprawnień procesowych jest możliwość składania własnych wniosków dowodowych oraz wypowiadania się na temat wniosków złożonych przez policję, dlatego też powinien Pan na rozprawie wskazać sądowi tę okoliczność w razie spostrzeżenia znacznych rozbieżności między okazanym Panu a obecnym materiałem dowodowym.

 

W razie skazania Pana za zarzucane wykroczenie, co do zasady, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu wykroczeń „ukaranie to uznane zostanie za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary”. Z tą chwilą nastąpi wykreślenie wzmianki o ukaraniu z Rejestru karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Uszkodzenie samochodu służbowego

Osoba, która pracowała dla mnie na podstawie umowy-zlecenia, dwukrotnie uszkodziła samochód służbowy. Człowiek ten podpisał wcześniej umowę użyczenia samochodu służbowego, w której zobowiązał się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. W umowie jest zawarty również zapis o odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W październiku mężczyzna ten w zasadzie porzucił pracę. Zerwał umowę bez wcześniejszego powiadomienia. Nie mam z nim żadnego kontaktu. Nie odbiera telefonu, także służbowego, który jest do zwrotu. Pod podanym adresem nie przebywa. Mam tylko jego adres zameldowania w domu rodziców. Samochód naprawiłem, posiadam fakturę. Co zrobić, aby odzyskać pieniądze wydane na naprawę samochodu?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »