Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód prywatny do celów służbowych

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 06.09.2011

Pracownik nieposiadający samochodu pragnie skorzystać – udając się w podróż służbową – z samochodu pracownika posiadającego spisaną umowę z zakładem na używanie go do celów służbowych. Czy mogę rozliczyć mu „kilometrówkę”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przeszkód prawnych do wyrażenia zgody na użycie samochodu prywatnego do celów podróży służbowej, w sytuacji gdy samochód nie stanowi własności pracownika.

 

Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), stwierdzić należy, że „kilometrówka” oznacza faktyczne rozliczanie przejechanych przez pracownika kilometrów – przy zastosowaniu obowiązującej stawki za kilometr przebiegu pojazdu.

 

Przy jazdach zamiejscowych pracownik może używać samochodu prywatnego w czasie delegacji.

 

Z tego tytułu przysługuje „kilometrówka”, czyli zwrot kosztów, który stanowi iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.

 

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za kilometr przebiegu pojazdu określonych w powołanym wyżej rozporządzeniu, które dla samochodu osobowego nie mogą być wyższe niż:

 

  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

 

Pragnę wyjaśnić, że pracodawca może stosować tzw. zwrot pieniędzy za używanie prywatnego samochodu w podróży służbowej.

 

Wówczas w przeciwieństwie do „kilometrówki” i ryczałtu (jazdy lokalne) nie jest on opodatkowany (podstawa prawna – art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym).

 

Opodatkowanie i oskładkowanie (ZUS) może dotyczyć części rozliczenia dokonanej ponad limit stawki określonej przepisami stawki za kilometr.

 

W sytuacji opisanej w treści pytania brak jest przeciwwskazań, aby pracownik, który nie jest właścicielem pojazdu, nie mógł mieć udzielonej zgody.

 

Fakt, iż samochód stanowi własność innej osoby, innego pracownika, z którym pracodawca zawarł umowę o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych, nie ma żadnego znaczenia w tej sprawie.

 

Proponuję jednak postąpić w sposób następujący:

 

Pracownik, który jedzie na delegację, otrzymuje druk polecenia wyjazdu służbowego z adnotacja „samochód prywatny”. Ponadto, składa pracodawcy oświadczenie o treści następującej (wzór):

 

„Oświadczam, że dysponuję sprawnym technicznie samochodem marki … rok produkcji …, o pojemności skokowej silnika … nr rejestracyjny ….

 

Samochód ten posiada ważne badania techniczne i objęty jest ubezpieczeniem OC i NW.

 

Oświadczam, iż z tytułu podróży służbowej pracodawca [tutaj zakład pracy –  nazwa] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia pojazdu.

 

[podpis pracownika]”.

 

Odnosząc się do powyższego, stwierdzić należy, że fakt posiadania samochodu, który nie jest zarejestrowany na pracownika, nie może stanowić przeszkody do udzielenia zgody na podróż służbową pracownika przy użyciu samochodu prywatnego.

 

W praktyce pracodawca może spotkać się i z taką sytuacją, gdy samochód będzie zarejestrowany na współmałżonka czy innego członka rodziny pracownika, co również nie wyklucza możliwości wykorzystania owego pojazdu jako środka lokomocji przy podróży służbowej.

 

Konieczne jest jednak powyższe oświadczenie pracownika i zapis w oświadczeniu znoszący odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy z tytułu uszkodzenia pojazdu używanego jako pojazd prywatny w czasie podróży służbowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus VII =

»Podobne materiały

Rozliczanie delegacji

Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zasady rozliczania delegacji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Czy dojazd do miejsca docelowego jest zaliczany do czasu pracy i czy w związku z tym należy mi się ekwiwalent za ten czas? Często mam spotkanie z klientem np. w poniedziałek rano w miejsc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »