.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Samochód osobowy SUV a podatek akcyzowy

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 10.12.2015

Zamierzam kupić samochód osobowy SUV na fakturę od firmy w Polsce – jako samochód osobowy. Pojemność silnika przekracza 2000 cm3, więc zapewne dotyczył go wysoki podatek akcyzowy. Czy jeżeli kiedyś okaże się, że ten podatek nie był zapłacony, urząd celny będzie domagał się zapłaty ode mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym „ustawa ta określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej »akcyzą«, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy”.

 

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy „nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju”.

 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 

  • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: wyprodukowanego na terytorium kraju; od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

 

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 100 ust. 2 ustawy).

 

Zgodnie z ust. 3 artykułu „jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości].

 

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy „samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym”.

 

W świetle art. 100 ust. 5 pkt 1 ustawy „na potrzeby niniejszego działu za sprzedaż samochodu osobowego uznaje się jego sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”.

 

Stosownie do art. 102 ust. 1 ustawy „podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2 przedmiotowej ustawy”.

 

Jak wskazał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji w 2013 r., nabycie w kraju w ramach umowy sprzedaży samochodu osobowego zarejestrowanego wcześniej zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie jest czynnością opodatkowaną w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym nie obejmuje również podatnika, w sytuacji opisanej w art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (kolejna sprzedaż pojazdu na terytorium kraju), skoro samochód osobowy został uprzednio zarejestrowany na terytorium kraju. W związku z nabyciem samochodu osobowego nie ciąży zatem na podatniku obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym (może on dotyczyć poprzedniego właściciela tego pojazdu).

 

Podatnik nie może być obciążony tym podatkiem również wówczas, gdy od jego zapłaty będzie się uchylał poprzedni właściciel pojazdu.

 

Powyższe oznacza, iż Pan jako nabywca samochodu osobowego zarejestrowanego w Polsce, od którego podejrzewa się, że nie została zapłacona akcyza, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zaległość podatkowa w tym podatku, bowiem to nie Pan jest stroną w ewentualnym postępowaniu wszczętym przez urząd celny. Zatem urząd celny nie będzie mógł np. wszcząć postępowania egzekucyjnego z przedmiotu postępowania (czyli Pana samochodu), bowiem nie jest on już własnością dłużnika, w stosunku do którego urząd celny wszczął to postępowanie.

 

Celem zabezpieczenia swoich interesów bardzo mocno rekomenduje wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie wskazanym w niniejszym zapytaniu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony Ministra Finansów będzie Pan chroniony przed ewentualnymi próbami zmiany interpretacji powyżej powołanych przepisów przez urząd celny. Oczywiście mogę wesprzeć Pana w przygotowaniu stosownego wniosku do Ministra Finansów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl