Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód osobowy a odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.04.2014

Czy od 1 kwietnia odliczać 50% czy 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi zgodnie ze znowelizowanym z mocą od 1 kwietnia 2014 roku art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – co do zasady – 50% kwoty podatku:

 

1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

 

Czym są wydatki związane z pojazdami samochodowymi i czym są pojazdy samochodowe? Zgodnie z wolą ustawodawcy od 1 kwietnia pojazdami samochodowymi są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, a wydatkami z nimi związanymi są wydatki dotyczące:

 

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

 

Tym samym domniemaniem, ograniczającym prawo do odliczenia całego podatku naliczonego, jest domniemanie używania przez podatników pojazdów samochodowych nie tylko na potrzeby działalności gospodarczej, ale i do innych celów. Ograniczenie to nie ma zastosowania

 

1) w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

 

Aby odliczyć cały VAT, nie wystarczy jedynie wskazywać na wykorzystywanie pojazdu wyłącznie w działalności. Ustawodawca postanowił, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tylko jeżeli:

 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

 

Widać zatem wyraźnie, że koniecznym dla pełnego odliczenia jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, wyjątek od tego obowiązku ma miejsce w przypadku pojazdów samochodowych:

 

1) przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2) w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 art. 86a lub

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

 

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności i powinna zawierać określone w ustawie dane, w tym m.in. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji i wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 

a) kolejny numer wpisu,

b) datę i cel wyjazdu,

c) opis trasy (skąd – dokąd),

d) liczbę przejechanych kilometrów,

e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

 

Pamiętać również należy, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przeciwnym razie uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia złożenia ewidencji.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VII =

 

»Podobne materiały

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z punktu widzenia konsekwencji sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług, to temat, który wielu przedsiębiorcom sprawia olbrzymie problemy w prakty

 

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013

Na łamach naszego serwisu przedstawiliśmy już kilka istotnych zmian, jakie od 1 kwietnia 2013 roku pojawią się w ustawie o podatku od towarów i usług – odsyłam do lektury artykułu: Kolejne zmiany w VAT. Ustawodawca przygotował jednak więcej nowych regulacji, z którymi warto się zapoznać &ndash

 

VAT – miejsca świadczenia usługi

Kosmetyczne zmiany od dnia 1 kwietnia 2011 roku w zakresie miejsca świadczenia usług w VAT.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »