Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód we współwłasności z ojcem a podział majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 21.05.2019

Rozwodzę się z żoną. Ojciec kupił samochód (umowa kupna–sprzedaży jest na niego) i dał mi do dyspozycji. Dopisałem się też do dowodu rejestracyjnego i jestem współwłaścicielem samochodu z ojcem. Czy w przypadku podziału majątku moja żona ma jakieś prawa do tego samochodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samochód we współwłasności z ojcem a podział majątku

Fot. Fotolia

Ze stanu faktycznego mogę jedynie domniemywać, iż „ przekazanie samochodu do dyspozycji” było de facto jego darowizną, a w zasadzie darowizną udziału we własności samochodu. Problematykę przynależności określonych przedmiotów do majątku osobistego czy też wspólnego reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie, bowiem z treścią art. 33: „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił„.

 

Art. 33 pkt 2 dotyczy przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez jedno albo oboje małżonków w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Wyrażoną w tym przepisie zasadą jest, że jeżeli spadkodawca lub darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty tak nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład jego majątku osobistego, przedmioty zaś nabyte przez oboje małżonków stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków osobistych małżonków.

 

Zgodnie z powyższym samochód (udział we własności samochodu) stanowi przedmiot majątku osobistego (Pana).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + osiem =

»Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

 

Zatrudnienie u tego samego pracodawcy a długość okresu wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas określony na nowym stanowisku pracy. Umowę podpisałem pół roku temu i obowiązuje jeszcze przez 6 miesięcy. W umowie zawarto klauzulę o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia. Byłem już wcześniej zatrudniony u tego pracodawcy, miałem 2 umowy na 16 miesięcy, ale z przerwą 7

 

Wypis z księgi wieczystej na podstawie wyroku rozwodowego

Mąż rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną 18 lat temu. Dokonano podziału majątku, jemu przypadł dom z obowiązkiem spłaty żony. Obecnie chcielibyśmy sprzedać tę nieruchomość, ale nie wiemy, czy na podstawie wyroku rozwodowego można wypisać z księgi wieczystej jego byłą żonę? Co powinien zrobi

 

Wyłączność miejsc postojowych dla pojazdów taxi

Chcę rozpocząć działalność przewozową (taxi) połączoną z reklamowaniem walorów turystycznych naszej gminy i bezpłatnymi przewozami dla osób niepełnosprawnych. Chciałbym mieć wyłączność na miejsca postojowe dla moich pojazdów. Czy mogę podpisać z gminą umowę na takich warunkach?

 

Co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni”?

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni” dla wykonania kanalizacji. Jak i do kiedy powinny być naliczane opłaty? Raz należy płacić do momentu wykonania podbudowy pod asfalt, raz do wykonania powierzchni asfaltowej – czy są jakieś normy?  

 

Montaż kominka w kamienicy

Mieszkam w starej kamienicy. Chciałam wybudować kominek w mieszkaniu, wskazany kominiarz wydał opinię zezwalającą, wyznaczył przewód, nawiew itp. Kominek wykonano, został odebrany. Zarządca kwestionuje opinię kominiarza. Czy istnieje szansa, że kominiarz podtrzyma swoją opinię? To budynek 5-kondygna

 

Budowa domu na działce oznaczonej symbolem „wody płynące”

Posiadamy działkę, której część oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem „Wp” (wody płynące). W planie zagospodarowania jest jednak objęta możliwością zabudowy (działka budowlana). Obszar jest wyłączony z zagrożenia powodziowego, nie ma też na nim żadnych „wód płynących”.

 

Kto powinien uiszczać podatek od nieruchomości - właściciel czy najemca?

Od 11 lat wynajmuję lokal użytkowy. Właściciel pobiera ode mnie podatek od nieruchomości. Uważam, że bezpodstawnie. Kto powinien uiszczać podatek od nieruchomości - właściciel czy najemca?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »