Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowy podział części majątku byłych małżonków

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.12.2009

Rok temu rozwiedliśmy się. Ja mieszkam z moim przyjacielem, eksmąż – z przyjaciółką. Mamy 19-letniego syna. Sąd przyznał synowi alimenty od ojca, bo ten miał zamieszkać ze mną, ale ostatecznie zamieszkał w naszym wspólnym mieszkaniu zakupionym w trakcie trwania małżeństwa. Mąż żąda, aby syn dawał mu pieniądze na rachunki ze swoich alimentów, a syn żąda tych pieniędzy ode mnie. To, co mu wysyłam, bardzo obciąża mój budżet, dlatego nalegałam, aby zamieszkał ze mną, ale nie chce. Dlatego uznałam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie podziału majątku i sprzedaż tego mieszkania. Były mąż się temu sprzeciwia, bo chce zostawić mieszkanie synowi. Jest jeszcze jeden problem – do naszego majątku wspólnego należy także ziemia, ale ma ona 3 właścicieli: ja z byłym mężem oraz jego ojciec. Na mieszkanie posiadam wszystkie dokumenty, natomiast na ziemię nie posiadam żadnych dokumentów, ponieważ ojciec byłego męża nie chce ich udostępnić.

Chcę spieniężyć mieszkanie i ziemię, ale zależy mi na czasie, a wiem, że z tą ziemią będą kłopoty (sprzeciw rodziny), czy mogę złożyć wniosek o podział mieszkania bez równoczesnego podziału ziemi? Jeżeli złożę wniosek o podział samego mieszkania i zapłacę 1000 złotych, a sąd mi ten wniosek odrzuci, czy odzyskam pieniądze?

Czy sąd przy podziale mieszkania będzie brał pod uwagę, że jest tam zameldowany syn i nie chce się stamtąd wyprowadzić? Chciałabym zawnioskować o sprzedaż mieszkania przez komornika, bo nie stać mnie na spłatę swojej części mieszkania, czy sąd weźmie to pod uwagę i czy dużo stracę na takiej sprzedaży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sądowy podział majątku w zasadzie powinien obejmować cały majątek. Zgodnie z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dział sądowy powinien obejmować cały majątek wspólny. Jedynie z ważnych powodów sąd może dokonać podziału tylko części Państwa majątku. Ważne powody, których istnienie umożliwia dokonanie częściowego podziału, należy oceniać przy uwzględnieniu konkretnej sytuacji faktycznej.

 

Możliwość podziału części majątku występuje natomiast bez żadnych ograniczeń w przypadku umownego (a nie sądowego) podziału majątku. Podział własnościowego mieszkania musi zostać dokonany przed notariuszem. Jednakże umowny podział majątku wymaga Państwa porozumienia. Żadnej ze stron nie można zmusić, by stawiła się przed notariuszem i podpisała umowę o podział majątku.

 

To, że były mąż chce zostawić mieszkanie dla syna, nie ma żadnego wpływu na podział mieszkania. Mąż może swobodnie rozporządzać tylko swoim udziałem w mieszkaniu. W postępowaniu o podział sąd nie będzie brał pod uwagę tego, kto jest zameldowany w przedmiotowym mieszkaniu. Meldunek jest tylko obowiązkiem administracyjnym, nie można z niego wywodzić żadnych praw własności do mieszkania. Moim zdaniem, również fakt, że syn nie chce się wyprowadzić, nie może być przeszkodą do sprzedaży mieszkania.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

 

Aby sąd zwrócił z urzędu opłatę sądową, we wniosku o podział majątku winna Pani wskazać, że w skład majątku wspólnego wchodzi jeszcze ziemia. Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 1 pkt 2b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeśli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom. Chodzi o to, aby sąd jeszcze przed doręczeniem odpisu wniosku o podział zdecydował, czy zachodzą ważne powody podziału tylko części majątku. Stąd musi Pani wskazać, dlaczego nie może być podzielony cały Państwa majątek (w tym miejscu należy wskazać wszelkie informacje dotyczące ziemi). To, że nie posiada Pani żadnych dokumentów związanych z tym gruntem, nie jest ważnym powodem. Natomiast takim powodem może być fakt, że są jeszcze inni współwłaściciele. Jednakże ostateczną decyzję podejmie sąd.

 

We wniosku o podział majątku proszę zaproponować podział majątku przez sprzedaż.

 

Każdy ze współwłaścicieli może żądać sądowego zniesienia współwłasności, wskazując jeden z możliwych sposobów, a mianowicie:

 

  1. podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  2. przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  3. licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

 

Możliwe jest także kumulowanie (łączenie) tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części. Nie jest też wyłączone ograniczenie zniesienia współwłasności do części wspólnej nieruchomości i do pozostawienia pozostałej części we współwłasności.

 

Kodeks cywilny w art. 211 preferuje fizyczny podział jako sposób zniesienia współwłasności. Podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności (tak: orzeczenia SN z 30 października 1978 r. III CRN 214/78 i z 16 listopada 1993 r. I CRN 176/93 oraz z 29 lipca 1998 r. II CKN 748/97, Biuletyn Sądu Najwyższego 1999/1 str. 9). Wynika z tego, że jeśli zniesienie współwłasności następuje z mocy orzeczenia sądu, powinien on brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że współwłaściciele sami żądają przyznania rzeczy wspólnej jednemu z nich w zamian za spłaty albo sprzedaż stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Niemniej, skoro ani były mąż, ani Pani nie zamieszkujecie w tym mieszkaniu, sąd nie powinien obstawać przy podziale fizycznym, gdyż w tym wypadku nie jest on celowy. Dodam jeszcze, że na posiedzeniu sądu w sprawie podziału Państwa majątku Pani były mąż nie może przepisać mieszkania na syna. Nie ma Pani również

obowiązku zapewnić synowi mieszkanie zastępcze, co nie oznacza, że postanowienie o podziale majątku będzie zobowiązywało syna do wyprowadzki. Jeśli syn uprze się i nie zechce się dobrowolnie wyprowadzić, konieczne będzie postępowanie eksmisyjne.

 

Z uwagi na Państwa sytuację majątkową również przyznanie mieszkania jednemu z Was z obowiązkiem spłaty drugiego nie jest celowe. Tym samym uważam, iż są silne podstawy, by wyjście ze współwłasności nastąpiło przez sprzedaż mieszkania. Przy sądownym zniesieniu współwłasności sprzedaż rzeczy następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a więc w drodze licytacji, takiej jaka ma miejsce w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Cenę ustala biegły rzeczoznawca – będzie ona oscylować w granicach cen rynkowych. Komornik ma prawo licytować dwa razy: pierwszy raz po cenie, która stanowi trzy czwarte sumy oszacowania. Gdy nie ma chętnych, cena spada do dwóch trzecich. Czy straci Pani na cenie mieszkania, zależy od tego, ilu będzie chętnych na jego kupno. Może Pani stracić, ale nie musi. Jeżeli jednak również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje współwłaścicielowi. Jeśli współwłaściciel nie przejmie nieruchomości, postępowanie jest umarzane, ponowne może zostać wszczęte dopiero po upływie roku.

 

Niemniej należy mieć na uwadze, że sąd może dokonać samodzielnie wyboru sposobu zniesienia współwłasności, nawet bez zgody uczestników, uwzględniając wszelkie okoliczności sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 1 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za kredyt byłego męża

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie, niedługo odbędzie się sprawa o podział majątku. Czy jeśli mąż zaciągnął kredyt już po rozwodzie, to mogę być ewentualnie zobowiązana do jego spłaty, skoro nie mamy jeszcze podziału majątku?

Czy mieszkania nabyte przez męża ze swoich środków wchodzą w skład majątku wspólnego?

Jesteśmy od 25 lat małżeństwem. Za moją zgodą mąż złożył pozew o rozwód. Zamierzamy (jeszcze przed zakończeniem sprawy rozwodowej) wnieść o rozłączność majątkową i podział majątku wspólnego. Jesteśmy oboje właścicielami zajmowanego przez nas (wraz z córką) mieszkania własnościowego spółdzielczego or

Chcę się rozwieść - od czego zacząć?

Jestem od niedawna mężatką, mamy jedno dziecko. Mieszkamy razem w mieszkaniu męża, tzn. jest to mieszkanie spółdzielcze-lokatorskie, którego był posiadaczem jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Planuję rozwód i chcę się rozwieść, stąd moje pytania: czy po rozwodzie będę musiała wraz z dziec
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »