.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sądowe zabezpieczenie spadku przed przeprowadzeniem działu spadku

Opis Problemu:

Wraz z bratem jesteśmy spadkobiercami po zmarłych rodzicach – każdy z nas w 50% (mamy na to postanowienie sądu). Chciałbym doprowadzić do cywilnego działu spadku, ponieważ zaistniał między nami konflikt w tym względzie. Przedmiotem sporu jest trzypokojowe mieszkanie, w którym obecnie mieszka brat. Ostatnio wymienił zamek w drzwiach i zabronił mi tam wstępu. Przeprowadza też jakieś remonty, nie informując mnie o tym. Twierdzi, że nie ma zamiaru sprzedać tego mieszkania. Mówi, że mnie spłaci. Ja tymczasem wiem, że ma poważne problemy finansowe (komornik) i niskie pobory, więc nie uzyska kredytu na tę spłatę. A mnie nie interesuje spłacanie po 100 zł przez niewiadomo ile lat. Chcę złożyć wniosek do sądu, ale nie wiem, jaką opłatę powinienem wnieść oraz jak szybko mogę spodziewać się pozytywnego zakończenia sprawy. Wiem, że brat będzie wszystko utrudniał. Jak więc powinienem postępować i jak zabezpieczyć spadek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sądowe zabezpieczenie spadku przed przeprowadzeniem działu spadku

Sądowe zabezpieczenie spadku

Jeżeli obawia się Pan problemów z przeprowadzeniem działu spadku, to w takiej sytuacji zasadnym byłoby dokonanie w pierwszej kolejności sądowego zabezpieczenia spadku.

 

Zgodnie z art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie.

 

Dalej art. 635 § 2 K.p.c. stanowi, że wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy. Z kolei § 4 mówi o tym, że wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi, a postanowienie ulega wykonaniu z chwilą jego wydania (§ 5).

Środki zabezpieczenia spadku

Środkami zabezpieczenia, zgodnie z art. 636 K.p.c. są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

 

Ponadto (art. 637 § 1 K.p.c.) na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jaki jest koszt dokonania sądowego zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza?

Koszt dokonania takiego zabezpieczenia (koszt złożenia wniosku) wynosi zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) – 50 zł. Tyle samo wynosi opłata od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza (pkt 3).

 

Natomiast zgonie z art. 51 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych, opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Ustęp 2 wymienionego artykułu mówi natomiast o tym, że opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. Jednakże, jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, ze względu na spodziewany brak woli współpracy ze strony Pańskiego brata w dokonaniu działu spadku, liczyć się należy z koniecznością poniesienia wyższej ze wskazanych powyżej opłat.

Ile trwa postępowanie o dział spadku?

Odnosząc się z kolei do pytania o długość trwania postępowania o dział spadku – nie sposób tego jednoznacznie z góry określić, gdyż każda z takich spraw badana jest indywidualnie i jej rozstrzygnięcie zależy od wielu różnych czynników (współpraca uczestników postępowania, trudności z ustaleniem lub wyceną majątku spadku itp.). Jednakże, jak pokazuje praktyka, niestety sprawy takie mogą się toczyć długo, zazwyczaj ponad kilka miesięcy, a w najbardziej zawiłych przypadkach nawet kilka lat, co dodatkowo uzasadnia dokonanie zabezpieczenia spadku przed wszczęciem postępowania o jego dział.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus III =

Rzeczowa, konkretna i pomocna odpowiedź, polecam portal ePorady24 , dziękuje :)

Adam, 52

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl