Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryzykowne decyzje finansowe męża

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.03.2019

Mąż, korzystając z rozdzielności majątkowej, podejmuje ryzykowne decyzje finansowe, notorycznie od lat zadłuża się, co zagraża bytowi naszej rodziny. Robi wiele rzeczy w tajemnicy przede mną. Czy separacja wystarczy, żeby zabezpieczyć siebie, a przede wszystkim niepełnoletnie dzieci przed skutkami nieodpowiedzialnego stylu życia męża? możemy ustalić widzenia z dziećmi w mojej obecności? Czy separacja może być z winy męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią

art. 41:

 

„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

 

O tym, że wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności, decyduje w zasadzie nie chwila wymagalności zobowiązania, lecz chwila zajścia zdarzenia, z którego ono wynikło, tj. zawarcia umowy, wyrządzenia szkody itp. Jeżeli skutki czynności prawnej zostały uzależnione od warunku zawieszającego (art. 89 i 90 Kodeksu cywilnego) lub nadejścia terminu a quo (art. 116 § 1), wierzytelność uważa się za powstałą w czasie trwania wspólności, gdy w tym czasie ziści się warunek lub nadejdzie termin.

 

W odniesieniu do czterech pierwszych kategorii zobowiązań wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę oraz dochodów uzyskiwanych z innej działalności zarobkowej, a także z korzyści, jakie przynoszą prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy. Odpowiedzialność za wymienione zobowiązania – co do zasady – nie rozciąga się na majątek wspólny małżonków. Należy jednak mieć na uwadze, że pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody uzyskiwane z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskiwane z praw wymienionych w art. 33 pkt 9 stanowią przedmioty majątkowe wchodzące, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 i 2, do majątku wspólnego. Egzekucja prowadzona przez wierzyciela jednego z małżonków może zatem doprowadzić do zmniejszenia wartości majątku wspólnego.Egzekucja nie może być natomiast kierowana do przedmiotów majątkowych uzyskanych w zamian za wynagrodzenie za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej oraz korzyści uzyskiwane z praw wymienionych w art. 33 pkt 9. Przedmioty te wchodzą do majątku wspólnego, ale pozostają wolne od odpowiedzialności.

 

Tak więc za długi mąż odpowiada jedynie ze swojego majątku osobistego oraz wynagrodzenia za pracę i dochodów uzyskanych z innej działalności. Nie musi się Pani obawiać zajęcia majątku wspólnego (poza wynagrodzeniem męża) oraz zajęcia swojego majątku.

 

Zadała Pani także pytania w zakresie separacji – wskazuję, iż skutkiem separacji jest także zniesienie wspólności ustawowej. Separacja jest potocznie nazywana „rozwodem dla katolików”. Różnica między rozwodem a separacją jest tylko jedna – w przypadku tej drugiej w dalszym ciągu jesteście Państwo małżeństwem. Oczywiście separacja może być orzeczona z winy jednego z małżonków. Z pozwem o separację można oczywiście połączyć kwestie alimentów na dzieci.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 2 =

»Podobne materiały

Separacja w Wielkiej Brytanii – czy mogę skierować sprawę do sądu w Polsce?

Wraz z żoną i synem mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Żona tydzień temu w asyście policji opuściła nasze mieszkanie, oświadczając, że składa wniosek o separację. Nie zgadza się jednak na mój wyjazd z dzieckiem do Polski. Czy mogę nie zgodzić się na separację w Wielkiej Brytanii i skierować sprawę do są

 

Wyprowadzka z mieszkania męża i sprawa rozwodowa

Wyszłam za mąż trzy lata temu, ale mąż rok po ślubie (gdy nasze dziecko miało 2 tygodnie) kazał mi się wyprowadzić ze swojego mieszkania. Odtąd mieszkam z synem w wynajmowanej kawalerce. Po ślubie mąż zaczął pić i robić awantury, wyprowadzka była więc i tak przeze mnie planowana. Czy mogę starać się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »