.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryczałt za nocleg

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 24.08.2010

Prowadzę firmę, zatrudniam kierowców, którzy odbywają zagraniczne podróże służbowe. Według obowiązujących przepisów należy im się m.in. ryczałt za nocleg. Czy jeżeli kierowcy podpisaliby oświadczenie, że zgadzają się nie otrzymywać ryczałtu za nocleg, to czy będzie ono ważne i będzie miało moc prawną? Ryczałt za nocleg i tak nie jest im wypłacany (na podstawie ustnej umowy), ale chciałbym mieć to na piśmie. Niewypłacany ryczałt za nocleg jest księgowany jako koszt, zawyżając moje koszty działalności, co przyczynia się do powstawania strat, a nie jest zgodne ze stanem faktycznym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, takie oświadczenie woli pracowników byłoby nieważne. Zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy „postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy”.

 

Postanowienia umów i aktów, o których mowa powyżej, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne – zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

 

Komentowany przepis zawiera bardzo ważne, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, rozwiązanie normatywne realizujące funkcję ochronną prawa pracy. Ustawodawca przesądza, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Tym samym Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze stanowią podstawę uprawnień pracowniczych i gwarantują ich minimalny standard. Oznacza to, że postanowienia umowy, warunki powołania, mianowania czy wyboru mogą odbiegać od przepisów prawa pracy tylko na korzyść pracownika.

 

Co więcej, ustawodawca w art. 84 Kodeksu pracy wskazał, iż „pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę”.

 

Oświadczenie złożone przez pracownika wbrew temu zakazowi jest z mocy prawa nieważne (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy), a ponadto w odniesieniu do wynagrodzeń za pracę nie będzie miał zastosowania art. 508 Kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość wygaśnięcia zobowiązania, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Stałoby to w sprzeczności z zasadą odpłatności za pracę. Pracownik nie może bowiem ani zobowiązać się do wykonywania pracy nieodpłatnie, ani też zwolnić pracodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton