Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryczałt za nocleg

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 24.08.2010

Prowadzę firmę, zatrudniam kierowców, którzy odbywają zagraniczne podróże służbowe. Według obowiązujących przepisów należy im się m.in. ryczałt za nocleg. Czy jeżeli kierowcy podpisaliby oświadczenie, że zgadzają się nie otrzymywać ryczałtu za nocleg, to czy będzie ono ważne i będzie miało moc prawną? Ryczałt za nocleg i tak nie jest im wypłacany (na podstawie ustnej umowy), ale chciałbym mieć to na piśmie. Niewypłacany ryczałt za nocleg jest księgowany jako koszt, zawyżając moje koszty działalności, co przyczynia się do powstawania strat, a nie jest zgodne ze stanem faktycznym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, takie oświadczenie woli pracowników byłoby nieważne. Zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy „postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy”.

 

Postanowienia umów i aktów, o których mowa powyżej, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne – zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

 

Komentowany przepis zawiera bardzo ważne, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, rozwiązanie normatywne realizujące funkcję ochronną prawa pracy. Ustawodawca przesądza, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Tym samym Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze stanowią podstawę uprawnień pracowniczych i gwarantują ich minimalny standard. Oznacza to, że postanowienia umowy, warunki powołania, mianowania czy wyboru mogą odbiegać od przepisów prawa pracy tylko na korzyść pracownika.

 

Co więcej, ustawodawca w art. 84 Kodeksu pracy wskazał, iż „pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę”.

 

Oświadczenie złożone przez pracownika wbrew temu zakazowi jest z mocy prawa nieważne (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy), a ponadto w odniesieniu do wynagrodzeń za pracę nie będzie miał zastosowania art. 508 Kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość wygaśnięcia zobowiązania, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Stałoby to w sprzeczności z zasadą odpłatności za pracę. Pracownik nie może bowiem ani zobowiązać się do wykonywania pracy nieodpłatnie, ani też zwolnić pracodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VIII =

»Podobne materiały

Umowa na okres próbny a zwolnienie lekarskie

Miałam 3-miesięczną umowę o pracę na okres próbny. Przed końcem umowy zachorowałam i choruję do dnia dzisiejszego. Pracodawca wypłacił mi chorobowe za okres do ustania umowy. Co mam robić dalej (nie mam świadectwa pracy i jestem nadal na zwolnieniu)?

 

L4 na depresję a wyjazd na święta

Jestem od 28 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji wywołanej między innymi zajściami w pracy. Mąż pracuje legalnie za granicą, chciałabym do niego polecieć na tydzień na święta razem z dziećmi, czy mogę to zrobić, będąc na L4? Jeśli tak, to w jaki sposób mam powiadomić pracodawcę?

 

Powrót z macierzyńskiego i redukcja zatrudnienia do pół etatu

Za miesiąc kończy mi się urlop macierzyński. Dotychczas pracowałam na pełen etat. Aktualnie jedyne, co mi zaproponowano, to degradację po powrocie do pracy i tylko pół etatu. Nadmienię, że jestem trzecią kobietą z kolei wracającą z macierzyńskiego - wszystkie prócz mnie (wracam jako ostatnia) został

 

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Osiągnęłam wiek emerytalny (61 lat) i zamierzam w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Z porozumienia między mną a dyrekcją firmy wynika, że najprawdopodobniej podejmę ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wiem, że wraz z przejściem na emery

 

Zatrudnienie stażysty a likwidacja działalności

Od 1 lipca na okres 5 miesięcy na podstawie umowy z PUP-em zatrudniam stażystkę. Czas trwania umowy kończy się z dniem 30 listopada. Zgodnie z umową po zakończeniu stażu powinnam zatrudnić ją na 3 miesiące. Jednak z dniem 30 listopada zamierzam zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą. Czy w t

 

Dodatkowe koszty dojazdów do pracy

Jestem w okresie ochrony przedemerytalnej. Z dniem 1 maja br. pracodawca zmienił mi warunki pracy przez porozumienie zmieniające. Zmiana polega na tym, że zamiast jednego miejsca pracy (siedziba firmy) wpisano mi dwa miejsca pracy – dodano miejsce odległe o ponad 20 km od siedziby firmy. Ponie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »