Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryczałt a odliczenie podatku odprowadzanego w Niemczech

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 27.05.2010

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jedynym źródłem mojego dochodu jest świadczenie usług dla niemieckiej firmy. Dochody z tego tytułu zostają w Niemczech opodatkowane 5% podatkiem. Czy mogę odliczyć w Polsce podatek odprowadzony w Niemczech? Jeśli tak – na jakiej podstawie? Jeśli nie – czy miałbym takie prawo, rozliczając się na zasadach ogólnych podatkiem liniowym? Gdzie powstają należności licencyjne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy poza dochodami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągnął Pan również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody zwolnienia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 24 (2)b polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

 

Powyższe zasady stanowią o mniej korzystnej zasadzie eliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce, tj. zasadzie odliczenia proporcjonalnego (drugą metodą, bardziej korzystną, jest metoda zwolnienia z progresją), która będzie miała zastosowanie wobec Pana. Stanowią bowiem o tym właśnie przepisy art. 24 (b)2 umowy dwustronnej w związku z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT.

 

Aby lepiej zobrazować metodę odliczenia proporcjonalnego, posłużę się przykładem:

 

  • dochód podatnika w Polsce – 50 000 PLN
  • dochód podatnika za granicą – 25 000 PLN
  • podatek zapłacony za granicą – 5000 PLN

 

Podatek w Polsce liczymy od łącznej kwoty dochodów, czyli 75 000 PLN. Podatek ten według I skali podatkowej (18% minus kwota zmniejszająca podatek: 556 zł 02 gr) wynosi 12 944 PLN.

 

Od hipotetycznego podatku odliczamy podatek zapłacony w Niemczech, jednakże odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Niemczech.

 

Dochód uzyskany w Niemczech stanowi 1/3 łącznych dochodów (25 000 / 75 000), dlatego odliczyć można kwotę podatku zagranicznego w wysokości limitu, czyli: 1/3 x 5000 PLN = 1650 PLN.

 

Podatek do zapłaty w Polsce wyniesie: 12 944 - 1650 = 11 294 PLN.

 

W tej sytuacji podatnik rozliczający się według zryczałtowanego podatku mógłby odliczyć od tego podatku kwotę 1650 PLN. Skala podatkowa służyłaby tylko do wyliczenia właśnie kwoty podatku podlegającego odliczeniu.

 

Jednocześnie, ustawodawca od 1 stycznia ubiegłego roku wprowadził tzw. ulgę abolicyjną (art. 27g ustawy o PIT). Istotą tej ulgi jest wyrównanie wysokości podatku płaconego przy rozliczaniu dochodów zagranicznych metodą odliczenia proporcjonalnego z obciążeniami podatkowymi, które trzeba byłoby ponieść, gdyby dochody te zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresją.

 

Celem tej ulgi jest ujednolicenie podatkowych obciążeń podatników osiągających dochody za granicą – niezależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie z krajem, w którym dochody te zostały przez podatnika osiągnięte. Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom opodatkowanym według skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Aby zatem obliczyć wysokość ulgi abolicyjnej, należy obliczyć jeszcze wysokość podatku zapłaconego w Polsce, gdyby zastosowanie miała druga z metod zapobieżeniu podwójnego opodatkowania, to jest zasada zwolnienia z progresją. Różnica, jaka wyniknie z zastosowania obu metod, stanowić będzie wysokość tej ulgi, którą wykazujemy w zeznaniu podatkowym.

 

Podatek przy zastosowaniu metody zwolnienia z progresją ustala się w następujący sposób:

 

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (za takie należy uznać dla celów zastosowania tej metody dochody osiągnięte w Niemczech) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

A zatem:

 

  1. podatek według skali tak jak w poprzednim przykładzie, tj. 12 944 PLN,
  2. stopa procentowa = podatek zapłacony w Polsce/całkowity dochód x 100%, czyli 17,26%,
  3. podatek do zapłaty w Polsce – 17,26% x 50 000 = 8630 PLN.

 

Jak łatwo obliczyć, wysokość ulgi abolicyjnej wynosi 11294 PLN - 8630 PLN = 2664 PLN

 

Wysokość ulgi wykazuje się w załączniku PIT-O składanym jako załącznik do zeznania w poz. 37.

 

O tym, gdzie powstają należności licencyjne, decydują przepisy dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w Pana przypadku umowy polsko-niemieckiej). Zgodnie zaś z art. 12 ust. 5 tej umowy należności licencyjne powstają w Państwie, w którym miejsce siedziby ma płatnik, a zatem podmiot wypłacający te należności licencyjne (w Pana przypadku firma niemiecka).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus osiem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki