Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z powodu zdrady

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.10.2009

Żona chce rozwodu z mojej winy. Jako powód podaje zdradę, co w sumie może udowodnić. Czy mogę się nie zgodzić na rozwód, a jeśli tak, to jakie mam szanse? Dodam, że mamy syna, który ma 17 lat. Zależy mi na związku, ale żona, choć przyznaje, że moje zachowanie się poprawiło, nie chce dać nam czasu ani zwrócić się o pomoc do jakiejś poradni. Powtarza, że mnie nie kocha, jednak nadal mieszkamy razem oraz prowadzimy wspólne gospodarstwo (i na pewno będziemy to robić aż do zakończenia sprawy).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód z powodu zdrady

Czy sąd może odmówić wydania orzeczenia rozwodu?

W niniejszej odpowiedzi wyjaśniam interesujące Pana kwestie dotyczące rozwodu z powodu zdrady.

 

Stosownie do art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

 

Według § 2 tego artykułu: „Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Stosownie do art. 56 § 3: „Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

Przesłanki pozytywne i negatywne rozwodu

Na podstawie powyższych przepisów można wyróżnić przesłanki pozytywne i negatywne rozwodu. Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie wyłącznie wtedy, jeżeli zaistnieją przesłanki pozytywne i jednocześnie nie zaistnieją przesłanki negatywne rozwodu.

 

Przesłanką pozytywną, będącą podstawą orzeczenia rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, kiedy obie te przesłanki (trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego) wystąpią łącznie. Oczywiście możliwa jest, w zależności od okoliczności danej sprawy, sytuacja, w której nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, mimo że nie wszystkie więzi pomiędzy małżonkami ustały.

 

Pożycie małżeńskie obejmuje więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze pomiędzy małżonkami. Wspólne pożycie polega na istnieniu pomiędzy małżonkami łączności psychicznej oraz pozytywnych uczuć, obejmuje pożycie fizyczne, a w dziedzinie gospodarczej znajduje wyraz zwłaszcza w prowadzeniu przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego i w zamieszkiwaniu razem.

 

W Pana przypadku z pewnością nie można mówić o tym, że wygasło pożycie fizyczne oraz związki gospodarcze. Wspólne pożycie fizyczne może świadczyć również o tym, że nie wszystkie pozytywne uczucia żony wobec Pana wygasły. Dlatego też trudno mówić o zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Rozkład pożycia jest trwały wówczas, kiedy można obiektywnie przyjąć, że w danym przypadku nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Kiedy sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie?

Sąd nie wyda orzeczenia o rozwodzie w sytuacji, w której mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego:

  1. w razie rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich stron,
  2. orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

 

Powyżej wskazano przesłanki negatywne rozwodu. W Pana przypadku przesłanki te nie będą miały większego znaczenia dla sprawy rozwodu. Państwa małoletnie dziecko ma już bowiem 17 lat i niebawem osiągnie pełnoletniość. Trudno w takiej sytuacji mówić o tym, że orzeczenie rozwodu zagroziłoby dobru małoletniego. Gdyby Pana żona złożyła pozew o rozwód w chwili obecnej, byłoby duże prawdopodobieństwo, że postępowanie zakończyłoby się już po osiągnięciu przez syna pełnoletniości.

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Również trudno w Pana przypadku żądać oddalenia ewentualnego powództwa o rozwód z powodu niezgodności z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym należy stwierdzić, że sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego z reguły nie zachodzi, gdy małżonek sprzeciwiający się rozwodowi ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub gdy przy wspólnej winie brak podstaw do przyjęcia, że wina małżonka, który żąda rozwodu, jest znacznie cięższa.

 

Jeżeli dopuścił się Pan zdrady żony, trudno byłoby uznać, że Pana żona jest wyłącznie winna rozkładowi pożycia małżeńskiego (ewentualnie może być współwinna), dlatego też z całą pewnością nie zaistnieje w Państwa sytuacji trzecia z przesłanek negatywnych rozwodu, będąca podstawą do oddalenia powództwa.

Wniosek o oddalenie powództwa o rozwód ze względu poprawę stosunków między małżonkami

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeśli Pana żona wniesie pozew o rozwód, może się Pan domagać oddalenia powództwa ze względu na to, że nie zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, tzn. nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

W ewentualnej odpowiedzi na pozew żony może Pan w szczególności wskazać, że:

 

  • w Pana małżeństwie rozkład pożycia nie nabrał cech zupełności i trwałości, ponieważ nie wygasły więzy fizyczne (pożycie) oraz gospodarcze.
  • również więzy duchowe nie uległy całkowitemu rozkładowi, co przejawia się w tym, że mimo negatywnych uczuć do Pana, powstałych z powodu zdrady małżeńskiej (co jest w pełni usprawiedliwione), żona przejawia również w stosunku do Pana pozytywne uczucia.

 

Ważnym argumentem za oddaleniem powództwa może być to, że w Pana małżeństwie nie zaistniały nawet przesłanki do orzeczenia separacji. Separacja może być orzeczona, jeżeli w małżeństwie nastąpił zupełny rozkład pożycia.

 

Może Pan wskazać również, że nadal kocha Pan żonę, chce z nią żyć, widzi szanse na to, że żona Panu wybaczy, a Państwa pożycie małżeńskie powróci do normalności. Może Pan wykazać, że w celu poprawy stosunków między małżonkami proponował Pan podjęcie terapii małżeńskiej, a Pana zachowanie uległo znacznej poprawie.

 

Trudno jednoznacznie wskazać, czy w Pana sprawie sąd oddali powództwo o rozwód, ale można powiedzieć, że ma Pan poważne argumenty, by uznać, że w małżeństwie nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + III =

»Podobne materiały

Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej a praca na umowę

Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę może jednocześnie prowadzić zawodową rodzinę zastępczą? Czy jest jakiś przepis zabraniający takiej sytuacji?

 

Rozwód – zdrady żony a związek męża z inną kobietą już po rozstaniu z żoną

Jestem żonaty od 12 lat. Żona w czasie trwania małżeństwa wielokrotnie mnie zdradzała, na co mam jednoznaczne dowody. Pół roku temu złożyłem pozew o rozwód bez orzekania o winie. Na pierwszą rozprawę jednak żona się nie stawiła, a na kolejnej zażądała mediacji. Mediacje się odbyły, ale nie przyniosł

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są niele

 

Wyegzekwowanie zasądzonego zwrotu kosztów procesu

Trzy lata temu sąd rejonowy zasądził na moją korzyść zwrot kosztów procesu. Do dzisiaj nie otrzymałem jednak tego zwrotu. Czy mam na to jeszcze szansę? Czy narastają odsetki od danej kwoty?

 

Dożywotnie bezpłatne użytkowanie a opłata za media

Podarowałem wnuczce mieszkanie. W akcie notarialnym istnieje zapis o prawie dożywotniego bezpłatnego użytkowania darowizny. Czy jestem zobowiązany płacić za media?

 

Legalny podnajem mieszkania komunalnego

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Obecnie przebywam za granicą, a mieszkanie podnajmuję znajomemu. Ostatnio zaczęła się tym interesować administracja. Czy istnieje jakieś prawne uregulowanie na taki podnajem? Czy administracja może dokonać eksmisji? Czy pomaga mi jakoś fakt, że moja praca w

 

Skorzystanie z prawa do odmowy zeznań

Zostałam wezwana do sądu w charakterze świadka. Sprawa toczy się przeciwko mężowi siostry mojego męża. Czy mogę skorzystać z prawa do odmowy zeznań?

 

Konsekwencje listu gończego wobec osoby poszukiwanej

Za moim bratem został rozesłany list gończy na mocy art. 279 Kodeksu postępowania karnego. Od kilku lat brat przebywa za granicą, nie stawiał się na sprawy sądowe, bo ma już jeden wyrok. Jak możemy sprawdzić, czy jest to list międzynarodowy? Czy dobrze byłoby się skontaktować z prokuraturą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »