Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z Niemcem

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 20.03.2013

Proszę o poradę dotyczącą rozwodu z Niemcem. Czy mój mąż – obywatel Niemiec z kartą stałego pobytu w Polsce mający tu firmę – może złożyć pozew rozwodowy w Niemczech? Ślub cywilny braliśmy w Niemczech, ale nigdy tam nie mieszkałam. Przez cały okres małżeństwa mieszkaliśmy w Polsce, mamy tutaj wspólny dom. Dla mnie korzystniejszy byłby rozwód w Polsce z orzeczeniem o winie męża. Jednak chcę ratować małżeństwo ze względu na naszą córeczkę. Gdzie powinien odbyć się ewentualny rozwód?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji, ponieważ Pani małżonek jest obcokrajowcem (Niemcem), to w przypadku orzekania rozwodu zawsze zastosowanie będą mieć przepisy prawa międzynarodowego. Przepisy te są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i obowiązują wszystkie sądy orzekające w sprawie.

 

Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe:

 

„Art. 54. 1. Rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa.

 

2. W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

 

3. W razie braku okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie przepisów ust. 1 i 2, do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie”.

 

Oznacza to, iż rozwód będzie udzielany zawsze według prawa polskiego, mimo że Pani mąż jest Niemcem i prawo polskie nie jest jego prawem ojczystym. Ponieważ jednak przez cały okres małżeństwa mieszkają Państwo w Polsce i w przypuszczam, iż gdyby doszło do rozwodu, to i tak ostatnim wspólnym miejscem Państwa zamieszkania będzie Polska (nie pisze Pani, iż planują Państwo przeprowadzkę) – tym samym prawem wspólnym jest dla Państwa prawo polskie.

 

Takie same zasady wynikają z przepisów prawa unijnego, tj. z rozporządzenia Rady UE nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej. Art. 8 tego rozporządzenia mówi:

 

„Art. 8. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z art. 5 rozwód i separacja prawna podlegają prawu państwa:

 

a) w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w momencie wytoczenia powództwa; a w przypadku braku takiegoż

b) w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że okres zwykłego pobytu nie zakończył się wcześniej niż rok przed wytoczeniem powództwa, o ile w momencie wytoczenia powództwa jedno z nich nadal tam zamieszkuje; a w przypadku braku takiegoż

c) którego obywatelami są oboje małżonkowie w chwili wytoczenia powództwa; a w przypadku braku takiegoż

d) w którym wytoczono powództwo”.

 

Podsumowując, rozwód może mąż przeprowadzić także w Niemczech, bowiem jest obywatelem tego kraju, jednak sąd niemiecki i tak orzekać będzie musiał zgodnie z prawem polskim, bowiem to prawo jest właściwe dla Państwa z uwagi na fakt, iż to w Polsce Państwo zamieszkiwali przez cały okres małżeństwa. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, to sąd w Niemczech będzie musiał poinformować Panią o toczącej się sprawie, przesyłać Pani wszelką dokumentację związaną ze sprawą i informować o terminach rozpraw. Będzie więc Pani miała możliwość dochodzenia swych praw, np. orzeczenia winy męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus dziesięć =

»Podobne materiały

Rozwód małżonków posiadających obywatelstwo polskie i niemieckie

Wraz z mężem mieszkamy od kilkunastu lat w Niemczech, mamy obywatelstwo polskie i niemieckie. Złożyłam niedawno wniosek o rozwód (po rocznej separacji – zgodnie z tutejszym prawem). Mój mąż opóźnia wyrok rozwodowy, ponieważ z firmy, w której pracuje, ma za kilka miesięcy dostać specjalne&

 

Rozwód w Niemczech czy rozwód w Polsce?

Mam pytanie o rozwód w Niemczech, bo tutaj wyszłam za mąż (tylko ślub cywilny) i urodziłam córeczkę. Chciałabym się rozwieść, tylko boję się, że ojciec może mi zabrać dziecko albo sąd przyzna ojcu opiekę nad dzieckiem. Co mogę zrobić? Czy poza tym lepiej wziąć rozwód w Niemczech czy w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »