Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód z cudzoziemcem – postępowanie rozwodowe bez udziału małżonka

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 09.11.2010

Przed prawie rokiem ożeniłem się Egipcjanką. Ślub odbył się w jej ojczyźnie i został zalegalizowany w Polsce. Od stycznia żona mieszka ze mną w Polsce (ma roczną kartę pobytu). Niestety, nasze małżeństwo okazało się pomyłką i jesteśmy zdecydowani na rozwód. Nie mamy dzieci. Przez cały ten okres żona nie pracowała, nie miała oszczędności, była na moim utrzymaniu. Natomiast ja posiadam pewne oszczędności. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Za trzy tygodnie żona wraca do Egiptu i nie zamierza już przyjeżdżać do Polski. Dlatego proszę o informację na temat najwłaściwszej w tej sytuacji drogi postępowania. Czy lepiej jest złożyć pozew przed jej powrotem do ojczyzny, czy może lepiej po, kiedy zostanę sam? W jakiej sytuacji łatwiej jest uzyskać rozwód? Czy będę musiał podzielić się z nią moimi oszczędnościami? Czy, aby łatwiej było sprawę zamknąć, żona powinna mi przed wyjazdem podpisać jakieś dokumenty? Jak długo może trwać cały proces i czy powinien upłynąć jakiś konkretny czas separacji przed złożeniem pozwu? Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby żona zmieniła zdanie i jednak nie chciała rozwodu? Jaki rozwód (z orzeczeniem winy czy nie) jest dla mnie najkorzystniejszy? Ja nie chcę nic od żony. Obydwoje chcemy przez to przejść jak najspokojniej i najszybciej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

Zupełny rozkład pożycia oznacza zerwanie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych, łączących małżonków. Ustanie wspólnoty fizycznej lub materialnej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika to z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli, uzasadnionej okolicznościami życiowymi.

 

W mojej ocenie nie ma większego znaczenia, czy pozew zostanie złożony przed wyjazdem Pańskiej żony, czy też po jej wyjeździe – w żadnym przypadku nie ma możliwości, aby sąd wyznaczył pierwszy termin rozprawy przed jej nieodległym wyjazdem.

 

Osobiście sugeruję wystąpić z pozwem o rozwód bez orzekania o winie. Z pewnością uprości on całą procedurę, ponieważ sąd nie będzie rozważał kwestii winy w niniejszym postępowaniu, a skupi się jedynie na stwierdzeniu, czy doszło do zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy stronami. Przed wyjazdem żony warto, aby pozew już był przygotowany wraz z podpisaną przez nią odpowiedzią na pozew – warunkiem koniecznym, aby sąd odstąpił od orzekania winy, jest zgoda drugiego małżonka.

 

Jeśli chodzi o kwestie majątkowe, to nie będą one rozważane w postępowaniu o rozwód, lecz w postępowaniu o podział majątku dorobkowego, o ile któraś ze stron w przyszłości z takim wnioskiem wystąpi.

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

W mojej ocenie sam fakt niewyrażenia przez żonę zgody na rozwód nie będzie miał większego wpływu na postępowanie, jeśli sąd dojdzie do wniosku, iż doszło pomiędzy Państwem do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

 

Odpowiedź na pozew powinna przede wszystkim zawierać zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.

 

Fakt niestawienia się na rozprawie przez Pana żonę nie powinien znacząco przedłużyć postępowania, jednak w zależności od podejścia sędziego może on zażądać powołania świadków na okoliczność rozkładu pożycia – w sprawach o rozwód wyrok zaoczny może zapaść po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

 

W przypadku orzeczenia rozwodu sąd musi dojść do wniosku, iż nie tylko doszło do rozkładu pożycia, ale ponadto musi stwierdzić, iż rozkład jest trwały i zupełny. Z pewnością wyjazd męża do Egiptu potwierdza ten fakt. Ustawa nie definiuje minimalnego czasu trwania rozkładu pożycia, aby sąd uznał go za trwały.

 

O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego można mówić wówczas, kiedy na podstawie okoliczności sprawy zasadny jest wniosek, że pomiędzy małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej we wszystkich jej płaszczyznach – duchowej, fizycznej, materialnej.

 

Z reguły ocena, że rozkład ma cechę trwałości, jest możliwa po upływie dłuższego czasu od rozejścia się małżonków. Upływ dłuższego czasu nie stanowi jednak zawsze koniecznej przesłanki trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Postępowanie rozwodowe w głównej mierze zależy od „sprawności” sądu, np. w Warszawie na wyznaczenie pierwszej rozprawy czeka się nawet 6 miesięcy. Do pozwu koniecznie należy dołączyć odpis aktu małżeństwa.

 

Jednocześnie zapraszam do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania pozwu o rozwód wraz z odpowiedzią na pozew.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII + V =

»Podobne materiały

Opieka nad dzieckiem i własność mieszkania po rozwodzie

Żona składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Znalazł się tam zapis dotyczący opieki nad dzieckiem, który mnie niepokoi – o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim, gdzie miejscem zamieszkiwania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Do tej pory ż

 

Kiedy złożyć wniosek o oddalenie pozwu rozwodowego?

Żona złożyła pozew o rozwód (otrzymałem go wczoraj), kiedy mam złożyć wniosek o oddalenie jej pozwu? Prawdopodobnie żona podała jako przyczynę rozpadu naszego małżeństwa znęcanie psychiczne i namawianie do współżycia (co jest nieprawdą). Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, kiedy mam złożyć taki wni

 

Szanse na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża

Przed pięciu laty wyjechałam do pracy za granicę, aby zarobić, bo maż w tym czasie się leczył, następnie przebywał w sanatorium, a potem stracił pracę. Niedługo potem kazałam mu się wyprowadzić, kiedy wyszło na jaw, że utrzymuje zażyłe stosunki z panią poznaną w sanatorium. Od tamtej pory nie mamy k

 

Jak doprowadzić do rozwodu przy braku kontaktu z żoną?

Moja żona mieszka we Włoszech. Ja mieszkam w Czechach. Od kilku lat nie mamy kontaktu. Moje prośby o rozwód pozostały bez odpowiedzi. Jak doprowadzić do rozwodu przy braku kontaktu z żoną? Chcę kupić dom w Czechach z moją czeską partnerką, będziemy go finansować częściowo z kredytu. Jak zabezpieczyć

 

Czy rozwodnik może zasiedzieć nieruchomość byłej żony?

Rok temu moi rodzice się rozwiedli po 30 latach (bez 2 miesięcy) małżeństwa. Matka przed ślubem dostała dom od swoich rodziców. Ojciec mieszka w nim już prawie 31 lat, jest tam również cały czas zameldowany. Teraz matka chce go eksmitować. Czy on ma jakieś prawa do tej nieruchomości, jeśli pracował

 

Mąż twierdzi, że się odkochał, czy to powód do rozwodu?

Rok temu mąż oświadczył, że się odkochał i chce się ze mną rozstać, jakoś udało mi się zaakceptować jego decyzję i wyprowadziłam się do rodziców. Po 2 miesiącach wróciliśmy do siebie (wyszło wtedy na jaw, że spotkał się kilka razy z inną kobietą). Jednak teraz ponownie oświadczył, że jest już pewny

 

Opieka nad dzieckiem i własność mieszkania po rozwodzie

Żona składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Znalazł się tam zapis dotyczący opieki nad dzieckiem, który mnie niepokoi – o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim, gdzie miejscem zamieszkiwania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Do tej pory ż

 

Rozwód z Filipinką

Mam pytanie dotyczące rozwodu z Filipinką. 5 lat temu zawarłem ślub cywilny z Filipinką na Filipinach. Od 4 lat żona mieszka ze mną w Polsce, ma numer PESEL i kartę pobytu. Ślub tylko zgłaszaliśmy w urzędzie miejskim. Niestety okazało się, że nie pasujemy do siebie i chcemy się rozstać. Czy możliwy

 

Jaki jest czas odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Otrzymałam pozew o rozwód bez orzekania o winie i termin rozprawy. Nie odpowiedziałam jeszcze na niego. Jaki jest czas odpowiedzi na pozew rozwodowy, czy 14 dni to dni robocze? Czy możemy wycofać pozew, jeśli stwierdzimy z mężem, że to zbyt pochopna decyzja?

 

Kochanka świadkiem na sprawie rozwodowej

W marcu ubiegłego roku nawiązałam romans z żonatym mężczyzną. Znajomość rozwijała się głównie przez SMS-y, ale było też kilka spotkań, podczas których doszło do czynności intymnych. W maju ubiegłego roku żona kochanka przeczytała w jego telefonie SMS-y o erotycznej treści sugerujące, iż utrzymywaliś

 

Jak doprowadzić do rozwodu przy braku kontaktu z żoną?

Moja żona mieszka we Włoszech. Ja mieszkam w Czechach. Od kilku lat nie mamy kontaktu. Moje prośby o rozwód pozostały bez odpowiedzi. Jak doprowadzić do rozwodu przy braku kontaktu z żoną? Chcę kupić dom w Czechach z moją czeską partnerką, będziemy go finansować częściowo z kredytu. Jak zabezpieczyć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »