Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód w małżeństwie, które wspólnie rozbudowało dom należący do męża

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.08.2014

Chcę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mamy wspólne dziecko – 23-letniego niepełnosprawnego syna. Większość czasu trwania małżeństwa zajmowałam się synem, przepracowałam tylko 3 lata. Dom, w którym mieszkamy, otrzymał mój mąż w spadku po rodzicach. Później go rozbudowaliśmy (z 60m2 do 120 m2). Remont był ze środków otrzymywanych od teściowej, która wtedy pracowała za granicą, oraz z zarobków męża. Czy po rozwodzie będę miała prawo do mieszkania w tym domu?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego dalej K.r.io.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż aktualnie pozostaje Pani w związku małżeńskim. W najbliższym czasie zamierza Pani wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Wolą Pani jest powzięcie informacji o podziale majątku wspólnego objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską. Pani małżonek otrzymał w drodze postępowania o stwierdzenie nabycia spadku dom po zmarłych rodzicach. Dom został rozbudowany, już w trakcie małżeństwa, z 60 m2 do 120 m2. Większość środków pochodziła z darowizn dokonywanych przez matkę małżonka. Wszystkie rachunki oraz faktury były jednak wystawiane na Pani małżonka.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest jednak treść art. 33 pkt 2 K.r.io., zgodnie z którym do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Wykładnia literalna tego przepisu wskazuje, iż zasadą jest darowanie na rzecz własnego dziecka. Odstępstwem od tej zasady jest dokonanie darowizny na rzecz dziecka i jego małżonka. Ustawodawca wskazuje bezpośrednio, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Istotne znaczenie ma tutaj zwrot „chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”, który wymaga dokładnego określenia w czynności darowizny podmiotu, na którego rzecz się jej dokonuje, tylko w odniesieniu do małżonków. Innymi słowy każda dokonana darowizna będzie traktowana co do zasady jak darowizna dokonana na rzecz dziecka. Jeżeli darczyńca chce darować na rzecz małżonka dziecka, wówczas wymagane jest wskazanie tego w trakcie dokonywania czynności.

 

Mając na uwadze treść Pani pytania, zauważyć należy, iż z dokumentów, którymi Państwo dysponujecie, wynika, że inwestorem był nabywca. Szansą dla Pani może być fakt, iż w tego rodzaju sytuacji istnieje domniemanie, że środki na rozbudowę pochodziły z majątku wspólnego (dochodów). Jeżeli małżonek będzie chciał wykazać, iż środki otrzymał w darowiźnie, będzie zmuszony udowodnić, czy został zapłacony od tego podatek, a także z czego darowizna ma wynikać. Powyższe może stanowić dla Pani pole do polubownego zakończenia sporu z małżonkiem o podział majątku. Mniemać należy bowiem, iż Pani małżonek nie wypełniał formalnych obowiązków, wynikających z otrzymywanych darowizn– zgłoszenia do urzędu skarbowego.

 

Jak wynika ze stanu faktycznego, dowód z przesłuchania Pani teściowej nie jest możliwy do przeprowadzenia, albowiem teściowa nie. Przez cały okres małżeństwa pracowała Pani 4 lata. Model rodziny, którą Państwo obrali, jak rozumiem, wynikał z uprzednich ustaleń czynionych między Państwem z jednej strony, a z drugiej był konsekwencją narodzin dziecka niepełnosprawnego. Powyższe w mojej ocenie przesądza o braku ważnych powodów do żądania przez Pani małżonka podziału majątku stosowanie do stopnia przyczynienia się.

 

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest możliwe jedynie co do całego majątku wspólnego. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, „małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego”.

 

Jak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2002 r., sygn. akt III CKN 1018/2000, „warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 kro)”.

 

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

W chwili obecnej, mając na uwadze przestawiony przez Panią stan faktyczny, w mojej ocenie wskazać należy, iż dom nie wchodzi do majątku wspólnego, chyba, że małżonek w obawie przed konsekwencjami skarbowymi uzna, iż darowizny były czynione na rzecz Państwa, wówczas dla niego byłoby to najlepszym rozwiązaniem, albowiem nie doszłoby do sporu w zakresie źródła pochodzenia środków na rozbudowę domu, a to z kolei nie skłoniłoby Pani do powiadomienia urzędu skarbowego o darowiznach.

 

Zakwalifikowanie środków pieniężnych pochodzących od teściowej do majątku wspólnego a kierowanych na rozbudowę domu, prócz ugody, o której mowa powyżej, wymagałoby od Pani przedstawiania dowodów potwierdzających darowanie także na Panią wyżej wymienionych środków. Jeżeli zarobki męża też wydatkowane były na budowę domu, w tej części nieruchomość stanowi Pani współwłasność.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Inwestycja w nieruchomość męża a podział majątku

Przed ślubem mąż dostał od swoich rodziców dom za tzw. dożywocie. Nieruchomość wymaga remontu, na który wspólnie planujemy wziąć kredyt, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w przypadku rozwodu mogę domagać się od męża zwrotu połowy poniesionych kosztów, skoro nie mam pra

Podział majątku - na co się przygotować?

Żona wyprowadziła się w zeszłym roku z naszego mieszkania, zabrała ze sobą naszą córkę, a syn został ze mną. Z jej inicjatywy sąd orzekł alimenty na córkę, a potem rozdzielność majątkową. Żona złożyła wniosek o podział majątku. Zgadzam się na to, ale obawiam się zasadzek c

Podział majątku - wyłączenie z dziedziczenia

Moi teściowie mają trzy córki. Jedna z córek ma być wyłączona z udziału w ewentualnym spadku. Teściowie chcą zapisać nieruchomość (dom wraz z działką) dwóm pozostałym córkom (w tym mojej żonie) w proporcjach – 2/3 jedna córka i 1/3 moja żona. Co zrobić, aby trzecia z cór
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »