.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód a miejsce zamieszkania poza Polską

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 12.11.2007

Ślub z mężem zawarliśmy w Polsce. Mąż jest Niemcem, od 3 lat mieszkamy w Niemczech, mamy 6-miesięcznego syna, który posiada obywatelstwo polskie. Czy mogę wziąć rozwód w Polsce, co z synem i spotkaniami z ojcem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego art. 1100 "Do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce."

 
Oznacza to, iż z powództwem o rozwód może wystąpić Pani przed sądem polskim, przy czym należy zauważyć, iż nie jest to jurysdykcja wyłączna tzn. może Pani również wystąpić z powództwem przez sądem niemieckim.

Z kolei art. 1101 K.p.c stwierdza, iż "do jurysdykcji krajowej należą sprawy ze stosunków rodziców i dzieci oraz dotyczące przysposobienia, jeżeli choćby jedna ze stron ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma miejsce zamieszkania w Polsce.".

Sądy najczęściej powierzają wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ważną sprawą jest dokonanie trafnego wyboru. W tej materii mamy ciekawe orzecznictwo SN. Przede wszystkim należy tu wymienić orzeczenie SN z dnia 21 listopada 1952 r., C 1814/52 (OSN 1953, poz. 92), w którym czytamy:


Sąd, rozstrzygając kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych małżonków, powinien rozważyć, mając na uwadze wiek dziecka, które z nich daje większą gwarancję troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zwłaszcza w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wskazane jest, by dziecko pozostawało pod opieką matki ze względu na jej konstytucję psychiczną, większą uczuciowość i skłonność do jej uzewnętrzniania oraz właściwą matce troskę o zaspokajanie codziennych potrzeb dziecka.

W orzeczeniu tym wyraźnie preferowane są naturalne zdolności matki do wychowywania małoletniego dziecka. Jednakże ta zasada nie może być stosowana w sposób mechaniczny. Jeśli z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że matka nie daje gwarancji prawidłowego wychowywania dziecka, to wówczas należy wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzyć ojcu.

Jak trafnie podniesiono w orzeczeniu SN z dnia 16 czerwca 1958 r., 4 CR 383/57 (RPE 1959, nr 4, s. 266):


Powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozwodzących się małżonków może być dokonane jedynie i wyłącznie z punktu widzenia dobra tych dzieci. Moment ukarania jednego z małżonków za spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego, przez niepowierzenie mu wykonywania władzy rodzicielskiej, nie może być brany pod uwagę. Sąd, rozstrzygając o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej, powinien rozważyć wszystkie okoliczności dotyczące kwalifikacji i możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej zgodnie z interesami dzieci, mając na uwadze między innymi wiek i płeć dziecka, wspólne wychowywanie kilkorga dzieci, fakt dotychczasowego wychowywania dziecka przez jednego tylko małżonka i możliwość zaburzeń psychicznych u dziecka w razie zmiany dotychczasowych warunków, w jakich było wychowywane.

Jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia w kwestii spotkań ojca z dzieckiem, wtedy Sąd na wniosek ojca dziecka lub Pani może wydać postanowienie o ustaleniu kontaktów z dzieckiem.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »