.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód międzynarodowy z Amerykanką

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.10.2016

Zawarłem ślub w USA z Amerykanką, nie rejestrowałem aktu w polskim USC, od roku jestem w Polsce. Jestem obywatelem RP, żona przebywa w USA lub w Kanadzie. Chcę się rozwieść. Czy mogę to zrobić przed sądem polskim? Jaka procedura i koszty wiążą się z rozwodem? Czy w przypadku wystąpienia przed sąd polski musze najpierw zarejestrować amerykański akt ślubu? Czy pozew przygotować w 2 językach? Jak wygląda kwestia doręczeń dla pozwanej? Czy w przypadku nieznajomości miejsca zamieszkania istnieje możliwość ustanowienia kuratora?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 11031 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

 

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wyłączna, jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie małżeńskiej obejmuje także orzekanie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków”.

 

Proszę zwrócić uwagę na pkt 3 przepisu, który przewiduje jurysdykcję, gdy małżonek–powód ma obywatelstwo polskie i co najmniej przez pół roku, licząc od daty wniesienia pozwu, miał miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo drugiego małżonka i jego miejsce zamieszkania.

 

W mojej ocenie podlega Pan pod właśnie ten przepis, a tym samym możliwa jest jurysdykcja sądu polskiego w Pana sprawie. Z pewnością też będzie to dla Pana obecnie, gdy mieszka Pan w Polsce, wygodniejsze.

 

Jeśli chodzi o odnotowanie małżeństwa w polskim akcie stanu cywilnego, to art. 3 ustawy o aktach stanu cywilnego stanowi, iż akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym.

 

I choć małżeństwo zawarte w USA jest ważne, jeśli zostało zawarte zgodnie z tamtejszym prawem, to uważam, że winien Pan dopełnić najpierw formalności w USC, bo według danych polskich nie jest Pan żonaty.

 

Proszę zatem złożyć oryginał amerykańskiego aktu małżeństwa w celu ujawnienia faktu zawarcia małżeństwa przez Pana w Pana aktach stanu cywilnego.

 

W Polsce rozwód kosztować Pana będzie 600 zł – tyle wynosi opłata od pozwu.

 

W Polsce językiem urzędowym jest polski i w takim prowadzi się postępowanie, sad ewentualnie wezwie Pana do zapłaty zaliczki na koszty tłumacza przysięgłego – sądowego. Samodzielne tłumaczenie nie jest Panu potrzebne, tj. nie będzie w sądzie przydatne.

 

Lepiej byłoby, gdyby Pan ustalił miejsce pobytu małżonki, ale jeśli to się nie uda, to będzie Pan wręcz zmuszony do sformułowania w pozwie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu. Podstawę stanowi art. 143: „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »