Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód – jak się przygotować?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 09.05.2013

Zamierzam się rozwieść, chciałbym jak najlepiej przygotować się do rozwodu. Chociaż z zewnątrz nasze małżeństwo może wyglądać na udane, naprawdę jest inaczej – spędzamy razem niewiele czasu, w ciągu ostatnich 5-6 lat współżyliśmy ok. 5 razy (żona zazwyczaj odmawia), jestem pewny, że nie czujemy do siebie nic poza szacunkiem. Kilka miesięcy temu poznałem kobietę, z którą chciałbym się związać. Żona jeszcze o niej nie wie. Mamy z żoną troje dzieci. Chciałbym, żeby zostały one z nią, ale równocześnie, żebym mógł się z nimi spotykać bez ograniczeń i brać czynny udział w ich wychowaniu. Jeszcze przed naszym małżeństwem żona kupiła mieszkanie na kredyt hipoteczny, w którym obecnie mieszkamy. Chcę je zostawić wraz z pełnym wyposażeniem żonie. Po dwóch latach od ślubu ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Czy jest możliwość, że nie otrzymam rozwodu? Czy żona może nie wyrazić zgody na rozwód? Jeśli tak zdecyduje, to co powinien zrobić, aby mimo to doprowadzić do rozwodu (nie zależy mi na naprawianiu relacji między nami)? Jak powinienem przekonać żonę do rozwodu? Czy mam szanse na to, aby doprowadzić do rozwodu bez orzekania o winie? Jakie płyną z tego korzyści? Jakie wady miałoby dla mnie orzeczenie rozwodu z mojej winy? Czy żona może ograniczyć moje prawa do dzieci? Jak długo średnio trwa rozwód w sytuacji takiej jak moja? Obecnie żona nie jest oficjalnie zatrudniona, ale faktycznie pracuje w mojej firmie. Czy powinienem oficjalnie zatrudnić żonę? Czy może to mieć wpływ na orzeczenie o rozwodzie? Czy mam podstawy, by obawiać się, że sąd nie da nam rozwodu? Czy powinienem wyprowadzić się z naszego mieszkania – czy ma to jakieś znaczenie dla sądu? Czy na orzeczenie o rozwodzie może mieć wpływ to, że związałem się już z inną kobietą? Czy skoro żona oficjalnie nie pracuje, to może żądać ode mnie wysokich alimentów (jak wysokich)? Jakich argumentów użyć, aby sąd orzekł rozwód? Czy żona może powoływać świadków? Co w przypadku, gdy nieprzychylne mi osoby (np. rodzina żony) będą zeznawać nieprawdę? Co się stanie, jeśli żona nie będzie odbierać wezwań do sądu? Jeśli żona nie będzie chciała rozwodu, to co mogę zrobić, żeby mimo to w miarę szybko do niego doprowadzić (nie chcę długo tego ciągnąć)? Czy szukać argumentów, że to jej wina? Jak uniknąć orzeczenia separacji (jestem zdecydowany na rozwód)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do rozwodu należy dobrze się przygotować. Poniżej postaram się odpowiedzieć na Pana poszczególne pytania:

 

 • Czy jest możliwość, że nie otrzymam rozwodu? w sprawach rozwodowych sąd bada przede wszystkim, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu małżeństwa. Sąd może jednak nie orzec rozwodu nawet w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdyby wskutek tego miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu również wówczas, gdy domaga sie go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od tej zasady są dwa wyjątki, tj. gdy:
  1. drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód,
  2. odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

 • Czy żona może nie wyrazić zgody na rozwód? – oczywiście, takiej opcji nie może Pan wykluczyć, w szczególności w sytuacji, gdy żona oficjalnie nie pracuje i nie ma środków na utrzymanie poza tymi, których jej Pan dostarcza.

 

 • Jeśli tak zdecyduje, to co powinien zrobić, aby mimo to doprowadzić do rozwodu (nie zależy mi na naprawianiu relacji między nami)? – w takiej sytuacji niewykluczone, że sąd skieruje Pana i Pańską żonę do mediatora. Jeżeli w trakcie wizyt u mediatora nie dojdą Państwo do porozumienia i będzie jasne, że dalsze trwanie małżeństwa nie rokuje dobrze na przyszłość ani dla dzieci, ani dla Państwa, mediator wyda stosowną opinię, którą prześle do sądu. Opinia ta będzie brana pod uwagę na równi z innymi przesłankami czy dowodami przy podejmowaniu decyzji przez sąd. Przy Pana zdecydowaniu na doprowadzenie do rozwodu sąd może go orzec, jednakże nie jest wykluczone, że winą za rozpad małżeństwa obarczy Pana.

 

 • Jak powinienem przekonać żonę do rozwodu? należy z małżonką poważnie porozmawiać i powiadomić ją o swoim zamiarze zakończenia tego małżeństwa, powołując się na okoliczności, które doprowadziły Pana do podjęcia takiej decyzji. Nie znam Pana żony, więc trudno mi coś doradzić w kwestii przekonania jej do rozwodu. Tylko razem mogą Państwo podjąć taką decyzję w sposób, który najmniej będzie krzywdził emocjonalnie nie tylko dzieci, lecz także Pana żonę.

 

 • Czy mam szanse na to, aby doprowadzić do rozwodu bez orzekania o winie? – tak jak pisałam, wszystko zależy od okoliczności, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Na wyrok rozwodowy bez orzekania o winie muszą zgodzić się obie strony. Zatem w przypadku, gdy Pana żona zgodzi sie z Panem, że kontynuowanie tego małżeństwa nie leży w interesie dzieci ani Państwa, to może wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

 

 • Jakie płyną z tego korzyści?wnosząc pozew o rozwód, powód powinien przede wszystkim określić, czy domaga się, aby sąd wskazał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia bądź też aby sąd odstąpił od orzekania o winie. Od tego zależy wysokość opłaty pobieranej od wnoszącego pozew, a także długość toczącego się postępowania. Należy też pamiętać o prawie do żądania alimentów przez małżonka pozostającego w niedostatku. Prawo do alimentów przysługuje tylko pod warunkiem, że rozwiedziony małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Małżonek nie jest wyłącznie winny, jeśli:
  1. wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie albo
  2. sąd ustalił winę obojga małżonków.

 

  W obu tych sytuacjach małżonek może żądać od drugiego dostarczenia środków na utrzymanie w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka, który ma alimenty płacić.

 

  Warunkiem przyznania takich alimentów jest to, aby żądający ich małżonek znajdował się w niedostatku. Co ważne, jeśli ten, kto płaci alimenty, nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, bo sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, to jego obowiązek dostarczenia środków utrzymania byłemu małżonkowi wygasa z upływem lat 5 od orzeczenia rozwodu. Jednakże ze względu na szczególne okoliczności sąd może przedłużyć ten termin. W przypadku orzeczenia o wyłącznej Pana winie, gdyby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, przysługują żonie alimenty, a ona nie musi udowadniać, że znajduje sie niedostatku. Wystarczy, że wykaże dysproporcję między sytuacją, w jakiej znajdowała się przed rozwodem, a sytuacją po rozwodzie. Nie ma tu czasowego ograniczenia. Obowiązek wypłacania alimentów wygasa dopiero w sytuacji ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez stronę pobierającą alimenty.

 

 • Jakie wady miałoby dla mnie orzeczenie rozwodu z mojej winy? jak powyżej, dodam tylko, że Pana ponowny ożenek nie znosi obowiązku płacenia przez Pana alimentów, aczkolwiek może mieć wpływ na ich wysokość. Dotyczy to tylko alimentów na żonę, wobec dzieci obowiązują inne kryteria.

 

 • Czy żona może ograniczyć moje prawa do dzieci ? jeżeli nie dopuszczał się Pan przemocy wobec dzieci, to raczej nie ma powodu ograniczać Panu kontaktów z dziećmi. Jednak życie pisze różne scenariusze i nie jest wykluczone, że jeżeli żona bardzo źle zniesie rozwód, to będzie Panu utrudniała spotkania z dziećmi. Zawsze wtedy pozostaje możliwość zwrócenia się do sądu o uregulowanie kontaktów z dziećmi. Byłoby jednak znacznie korzystniej dla wszystkich osób, aby decyzja o rozwodzie była przez Państwa na spokojnie i rozważnie podjęta.

 

 • Obecnie żona nie jest oficjalnie zatrudniona, ale faktycznie pracuje w mojej firmie. Czy powinienem oficjalnie ją zatrudnić? Czy może to mieć wpływ na orzeczenie o rozwodzie? – na pewno okoliczność, że Pana żona nie pracuje (oficjalnie), będzie badana przez sąd i brana pod uwagę przy ewentualnym orzeczeniu o rozwodzie. Skoro żona jednak faktycznie pracuje, rozsądnie byłoby ją albo zatrudnić, albo wpisać jako wspólnika spółki, albo też przyjąć inne rozwiązanie, które jednak pozostaje w zgodzie z rzeczywistością.

 

 • Czy mam podstawy, by obawiać się, że sąd nie da nam rozwodu? – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Może być tak, że żona nie zgodzi się albo zgodzi się na rozwód, ale sąd nie dopatrzy się zupełnego i trwałego rozkładu pożycia albo stwierdzi, że wskutek rozwodu dobro dzieci mogłoby nadto ucierpieć.

 

 • Jak długo średnio trwa rozwód w sytuacji takiej jak moja?tak jak pisałam, zależy to od tego, czy rozwód ma być bez orzekania o winie czy też ze wskazaniem winy któregoś z małżonków, także od wielkości miasta, w którym rozwód się toczy. Im większe miasto, tym dłużej to trwa. Nie potrafię więc, przy braku określenia powyższych kryteriów, wskazać nawet przybliżonego czasu trwania rozwodu.

 

 • Czy powinienem wyprowadzić się z naszego mieszkania – czy ma to jakieś znaczenie dla sądu? to proszę rozstrzygnąć we własnym sumieniu. Jeżeli jednak chce Pan mieszkanie pozostawić żonie, to może Pan tak uczynić. Ta okoliczność jest również brana przez sąd pod rozwagę.

 

 • Czy na orzeczenie o rozwodzie może mieć wpływ to, że związałem się już z inną kobietą? – jeżeli związał się Pan z inną kobietą w trakcie trwania związku małżeńskiego, to raczej wskazywałoby to na Pana winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

 • Czy skoro żona oficjalnie nie pracuje, to może żądać ode mnie wysokich alimentów (jak wysokich)? wysokość alimentów na żonę będzie zależała od Pana możliwości zarobkowych oraz jej sytuacji (pisałam o tym wyżej). Sąd będzie żądał wykazania Pana zarobków oraz stanu majątkowego (również żony), na tej podstawie będzie ustalał wysokość alimentów. Najkorzystniej byłoby dla Pana porozumieć się z żoną co do podziału majątku, kontaktów z dziećmi, jak również alimentów, jakich ona oczekuje, a jakie mógłby jej Pan płacić.

 

 • Jakich argumentów użyć, aby sąd orzekł rozwód? najlepiej byłoby użyć argumentów prawdziwych, o których pisał Pan w korespondencji. Brak współżycia, uczuć, czasu dla siebie, zrozumienia itd.

 

 • Czy żona może powoływać świadków? Co w przypadku, gdy nieprzychylne mi osoby (np. rodzina żony) będą zeznawać nieprawdę?oboje Państwo możecie wzywać świadków. To, czy świadek mówi prawdę, czy nie, sąd zapewne zauważy. Zawsze może Pan w trakcie rozprawy zażądać zaprzysiężenia świadka, jeśli miałby Pan wątpliwości co do jego prawdomówności. Proszę pamiętać, że osoby spokrewnione są dla sądu nieco mniej wiarygodne niż osoby postronne.

 

 • Co się stanie, jeśli żona nie będzie odbierać wezwań do sądu? bez udziału żony rozwodu Pan nie przeprowadzi. Sąd może za brak stawiennictwa ukarać żonę grzywną, a jeśli nie będzie odbierać wezwań wysłać policję w celu doprowadzenia jej na rozprawę.

 

 • Jeśli żona nie będzie chciała rozwodu, to co mogę zrobić, żeby mimo to w miarę szybko do niego doprowadzić (nie chce długo tego ciągnąć)? rekomendowałabym rozpoczęcie rozmów z żoną i przede wszystkim przekonanie jej, że rozwód byłby dobrym rozwiązaniem w Państwa sytuacji. Jeżeli Pana żona się nie zgodzi, to i tak może Pan złożyć pozew do sądu. To on wtedy rozstrzygnie, czy dalsze utrzymywanie Państwa związku leży w interesie społecznym i interesie dzieci.

 

 • Czy szukać argumentów, że to jej wina? może to wina Państwa obojga, skoro współżycie w zasadzie nie istnieje, a Pan darzy żonę wyłącznie szacunkiem?

 

 • Jak uniknąć orzeczenia separacji (jestem zdecydowany na rozwód)? następuje ono wtedy, gdy któryś z małżonków o taką separację do sądu wystąpi. Z takim żądaniem może wystąpić nawet małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków sprzeciwia się takiemu orzeczeniu. Może oczywiście być tak, że sąd nie dopatrzy sie przesłanek do orzeczenia rozwodu i orzeknie separację.

 

Mam nadzieję, że moje odpowiedzi pozwolą Panu dobrze przygotować się do rozwodu, tak aby jak najmniej ucierpiało na tym dobra Pana, a także małżonki i dzieci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery minus 8 =

»Podobne materiały

Co powinien zawierać pozew rozwodowy i gdzie należy go złożyć?

Co powinien zawierać pozew rozwodowy i gdzie należy złożyć pozew o rozwód?

 

Jak wziąć rozwód, jeżeli żona nie zgadza się na rozwód?

Jesteśmy bezdzietnym małżeństwem od 20 lat. Żona nie chce się zgodzić na rozwód. Co mogę zrobić? Jak wziąć rozwód w takiej sytuacji? Czy rozwód jest w ogóle możliwy?

 

Mediacje rozwodowe

Żona wraz z małoletnią córką wyprowadziła się do innego miasta. Co jest korzystniejsze: rozprawa rozwodowa przed sądem czy mediacje rozwodowe i ugoda w sprawie rozwodu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »