.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejęcie majątku po rozwodzie a zobowiązania finansowe żony

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 21.05.2008

Moja teściowa odeszła od męża przeszło 20 lat temu. Do tej pory w domu, który należy do niej, mieszka jej mąż i dwoje dorosłych dzieci. Teraz zdecydowała się rozwieść, a cały majątek przekazać mężowi. W tym celu zostawiła mu pełnomocnictwo, ponieważ sama przebywa za granicą. Przejęcie majątku przez teścia ma się odbyć jeszcze przed podpisaniem dokumentów rozwodowych. Niepokoi nas fakt, że nie posiadamy wiedzy o tym, jak wyglądają jej ewentualne zobowiązania finansowe, np. kredyty, oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi wiąże się przejęcie majątku przed rozwodem. Czy przejmuje się także zobowiązania finansowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pytania wynika, że dom i działka stanowią majątek osobisty teściowej. Te przedmioty nie są częścią wspólnego majątku małżeńskiego. Przeniesienie własności tych rzeczy na majątek osobisty teścia nie wiąże się jednak z przejęciem przez niego jakichkolwiek zobowiązań teściowej.

 

Jeżeli chodzi o nieruchomość, którą chce przekazać teściowi teściowa, należałoby sprawdzić, czy nie jest ona obciążona hipoteką. Gdyby tak było, wierzyciel mógłby żądać zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości niezależnie od tego, że zmienił się jej właściciel.

 

Oznacza to, że teść nie będzie zawsze odpowiadał za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez teściową w czasie trwania małżeństwa. Pamiętać należy, że dopóki teściowie pozostają w małżeństwie, łączy ich wspólność majątkowa małżeńska, chyba że wspólność ta została przez nich wyłączona w drodze umowy.

 

Sprawa ewentualnej odpowiedzialności za zobowiązania, jakie zaciągnęła teściowa w czasie trwania małżeństwa, jest unormowana przez przepisy prawa rodzinnego.

 

To, że teściowa wyprowadziła się ponad 20 lat temu i co najmniej od tego czasu trwa faktyczna separacja pomiędzy małżonkami, przesądza o tym, że ewentualnym wierzycielom trudno będzie wyegzekwować od teścia jej ewentualne długi. Ważną okolicznością w sprawie będzie to, czy, i jaki majątek wspólny posiadali małżonkowie.

 

Teść po orzeczeniu rozwodu będzie odpowiadał za zobowiązania powstałe w małżeństwie, ale tylko za te, na które wyraził zgodę lub za te, które są zobowiązaniami solidarnymi.

 

Według art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny”. W przypadku teścia trudno mówić o tym, że on lub dzieci osiągnęły jakiekolwiek korzyści z zaciągniętych przez teściową zobowiązań i dlatego trudno mówić o tym, że teściowa zaciągnęła zobowiązania w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

 

Odpowiedzialność solidarna małżonków powstaje również wtedy, kiedy wspólnie zaciągnęli zobowiązanie w związku z rzeczą wchodzącą w skład ich majątku wspólnego. W przypadku teścia trudno mówić o takich zobowiązaniach.

 

Z ważnych powodów sąd może – na żądanie jednego z małżonków – postanowić, że za powyższe zobowiązania jest odpowiedzialny tylko ten małżonek, który je zaciągnął.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli teść nie wyrażał zgody na zaciągnięcie przez teściową zobowiązania, to wierzyciel nie będzie mógł żądać zaspokojenia z majątku wspólnego. Jako że po ustaniu małżeństwa majątek wspólny (wyróżniona prawnie masa majątkowa) przestaje istnieć, wierzyciel będzie mógł zaspokoić swoją wierzytelność tylko i wyłącznie z majątku teściowej, która zaciągnęła dług.

 

Unormowanie to dotyczy zobowiązań zaciągniętych przed 20 stycznia 2005 r., bowiem wcześniej przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego miał inne brzmienie.

 

Według art. 41 Kodeksu rodzinnego w starym brzmieniu wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego, jeżeli zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z małżonków. W przypadku zobowiązań zaciągniętych przez teściową przed 20 stycznia 2005 r. wierzyciel mógłby żądać od teścia zaspokojenia z jego udziału w przedmiotach, które przed rozwiązaniem małżeństwa stanowiły majątek wspólny. Ale nawet wtedy teść może uchylić się od odpowiedzialności.

 

Sąd bowiem może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego – zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Faktyczna separacja, jaka istniała w małżeństwie teścia, jest okolicznością, która przemawia za uchyleniem się przez niego od odpowiedzialności.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że teść nie będzie odpowiadał za zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa przez teściową, ewentualnie będzie mógł uchylić się od odpowiedzialności w związku z tym, iż od ponad 20 lat pozostaje z żoną w faktycznej separacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »