.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód i podział majątku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.12.2013

Czy można rozdzielić sprawę o rozwód i sprawę o podział majątku? Chcę wziąć rozwód za porozumieniem stron bez sprawy majątkowej. Podział majątku chcemy przeprowadzić nieco później. Mamy jedno dziecko (5 lat), od kilku miesięcy mieszkamy oddzielnie. Aktualnie mąż zajmuje mieszkanie, które kupiliśmy na kredyt.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście, że jest taka możliwość, aby sprawę rozwodową i sprawę o podział majątku rozdzielić. Co więcej, powiem, że jest to regułą. Zgodnie bowiem z treścią art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) sąd rozwodowy jedynie na wniosek jednego z małżonków może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Użycie przez ustawodawcę słowa „może” oznacza, że jest to tylko możliwość, a nie obowiązek sądu. W praktyce jedynie w sytuacji, gdy małżonkowie godzą się na podział majątku i wskazują na pierwszej rozprawie, co komu przypada w udziale, sąd dzieli majątek; sprzeciw jednego z małżonków automatycznie powoduje, że sąd rozwodowy się tym nie zajmuje i odsyła strony na drogę postępowania nieprocesowego o podział majątku, które może mieć miejsce dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

 

Obligatoryjnie sąd orzeka tylko o alimentach, o winie, chyba że oboje małżonkowie zgodzą się na rozwód bez orzekania o winie i o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

 

Cytuję przepis art. 58 K.r.o.:

 

„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

 

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

 

Obligatoryjnym – co do zasady – kosztem postępowania rozwodowego jest opłata od pozwu, która zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 zł.

 

Natomiast zgodnie z treścią art. 79 ustawy połowę opłaty od pozwu o rozwód zwraca się w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton