.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód za porozumieniem stron i wspólne mieszkanie w kredycie

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 29.07.2020

Chcemy się z mężem rozwieść za porozumieniem stron. Mamy wspólne mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym w CHF. Mamy dwoje nieletnich dzieci. Nie żyjemy ze sobą od 4 lat mimo, że mieszkamy pod jednym dachem, ale w oddzielnych pokojach. Prowadzimy oddzielne gospodarstwa domowe. Nie mamy też rozdzielności majątkowej. Co trzeba ustalić i jak napisać pozew, aby jak najszybciej uzyskać rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód za porozumieniem stron i wspólne mieszkanie w kredycie

Rozwód i podział majątku – brak wpływu na wspólny kredyt

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że rozwiązanie małżeństwa i następczy podział majątku dorobkowego nie wywołują analogicznych skutków prawnych w odniesieniu do zobowiązań wynikających z umowy kredytu bankowego zabezpieczonego poprzez wpis hipoteki w księdze wieczystej urządzonej dla finansowanej nieruchomości.

 

Niezależnie od treści orzeczenia sądu oraz zakresu porozumienia między małżonkami pozostawać będą oni nadal stronami umowy kredytowej, z której zobowiązania – w opisanym przez Panią stanie faktycznym – obciążać będą oboje byłych małżonków solidarnie.

 

Oznacza to, że w przypadku bezskutecznego dochodzenia wierzytelności z tego tytułu bank będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku którejkolwiek ze stron umowy. Strona, która zostanie obciążona obowiązkiem zapłaty, będzie mogła dochodzić od drugiego z byłych współmałżonków stosownego rozliczenia w drodze tzw. roszczenia regresowego.

Zgoda banku konieczna do zmiany kredytobiorców

Zmiana stron umowy kredytowej i nawiązanie stosunku zobowiązaniowego tylko z jednym z byłych współmałżonków uwarunkowana jest zgodą banku, którą co do zasady poprzedza badanie stanu majątkowego i płynności finansowej osoby, która zamierza przejąć pełnię zobowiązań z umowy.

Rozwód bez orzekania o winie

Jak Pani wskazała, intencją obojga współmałżonków jest rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, które w potocznym ujęciu utożsamiane jest z rozwiązaniem stosunku prawnego za porozumieniem stron.

 

Ta forma orzeczenia rozwodowego, stosownie do art. 57 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wymaga zgodnego oświadczenia woli obojga małżonków. Niewątpliwie, w toku przewodu sądowego – dla odstąpienia od orzekania przez sąd o winie – niezbędnym będzie zgłoszenie przez obie strony odpowiedniego wniosku.

 

Ponieważ postępowanie w sprawie o rozwód ma charakter kontradyktoryjny (w sprawie występują strony o sprzecznych co do zasady interesach), nawet pełne porozumienie między małżonkami co do warunków rozwiązania małżeństwa nie może skutkować wspólnym powództwem. Pozew wnieść powinien jeden ze współmałżonków, który w odpowiedzi na powództwo może przychylić się do zawartych w pozwie wniosków.

 

W sferze majątkowej skutkiem rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie jest równy podział kosztów postępowania oraz ograniczenie obowiązku alimentacji byłego współmałżonka, który znalazłby się w niedostatku, do 5 lat od chwili jego ustania.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Niezależnie od przyjętego modelu winy za rozkład pożycia małżeńskiego warunkiem orzeczenia rozwiązania małżeństwa jest ustalenie, iż ma ono charakter zupełny i trwały. W Państwa przypadku sąd będzie również zobowiązany do oceny, czy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro obojga małoletnich dzieci.

 

Przez zupełny i trwały rozkład pożycia (a zatem okoliczność, która stanowi podstawę powództwa o rozwód) rozumieć należy ustanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej małżonków. Ostatnia z tych przesłanek przejawia się w faktycznym prowadzeniu przez Państwa osobnego gospodarstwa domowego, mimo zamieszkiwania w tym samym lokalu.

 

Również stosunkowo długi okres od rzeczywistego rozkładu pożycia stanowić będzie przesłankę pozytywną rozwodu, której nie sposób w pozwie pominąć.

 

Podkreślić jednocześnie należy, że dla orzeczenia rozwodu wszystkie wyżej wspomniane przesłanki występować muszą łącznie. Ustalenie, iż między małżonkami istnieje jakakolwiek więź, przesądzać będzie o niespełnieniu warunku zupełności rozkładu pożycia, a to w konsekwencji skutkować będzie niedopuszczalnością orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl