.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwód w USA i powrót do nazwiska panieńskiego w Polsce

Mieszkam na stałe w USA. Rozwiodłam się w USA w roku 1991, ale rozwodu nie potwierdziłam w Polsce. Rok temu powróciłam do panieńskiego nazwiska na podstawie rozwodu. Również w zeszłym roku zmarł mój były mąż. Co powinnam zrobić i w jaki sposób, aby również Polska uznała moje panieńskie nazwisko jako obecne? Mam podwójne obywatelstwo.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód w USA i powrót do nazwiska panieńskiego w Polsce

Orzeczenie rozwodu z zagranicy

W sytuacji orzeczenia prawomocnego rozwodu w USA niezbędne jest jego uznanie przez sąd polski, aby na tej podstawie móc egzekwować swoje uprawnienia. Stanowi o tym art. 1145 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.):

 

„Art. 1145 [Skutki uznania] Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146”.

 

Gdy orzeczenie sądu zagranicznego zapadło przed 01.07.2009 r., co ma miejsce w Pani sprawie, to zgodnie z przepisami przejściowymi związanymi ze zmianami w ww. art. 1145 K.p.c. do orzeczeń sądów zagranicznych wydanych przed 01.07.2009 r. mają zastosowanie przepisy w poprzednim brzmieniu, co oznacza, że te orzeczenia mogą wywołać skutki prawne w Polsce wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania delibacyjnego i wydaniu konstytutywnego orzeczenia o uznaniu. „Orzeczenie sądu zagranicznego uznawane jest z mocy prawa, jego skuteczność na terenie Polski rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się według prawa państwa jego wydania. Uznane orzeczenie sądu zagranicznego ma moc wiążącą na terenie Polski. Może zatem stanowić podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej, czy też w aktach stanu cywilnego lub innych rejestrach” (Komentarz do art. 1145 K.p.c., pod red. Szanciło, 2019).

Przeprowadzenie postępowania sądowego w Polsce

Powyższe oznacza, iż musi Pani przeprowadzić postępowanie sądowe, a nie tylko dostarczyć do urzędu stanu cywilnego – upraszczając, przetłumaczony wyrok.

 

Zanim i tak się Pani zwróci do urzędu stanu cywilnego, musi być przeprowadzone postępowanie sądowe. Gdy nie ma Pani miejsca zamieszkania w Polsce, to Sądem tym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VI Rodzinny Odwoławczy. To właśnie będzie postępowanie delibacyjne, czyli o uznanie wyroku sądu zagranicznego.

Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego

Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

 

 • mię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 • imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony),
 • imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (były mąż) – w Pani przypadku powinna być informacja, że były mąż zmarł,
 • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa),
 • obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie,
 • uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku),
 • wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny,
 • tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy kopie tego tłumaczenia,
 • odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego,
 • akt zgonu byłego męża z tłumaczeniem przysięgłym.

 

Szczegóły co do ww. dokumentów można uzyskać w polskiej placówce dyplomatycznej – konsulat.

 

Z prawomocnym orzeczeniem z ww. postępowania trzeba zgłosić się należy do urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o wpis do ksiąg stanu cywilnego. W jego wyniku nastąpi zmiana Pani aktu zawarcia małżeństwa.

Procedura powrotu do panieńskiego nazwiska

Dopiero po tej procedurze będzie Pani mogła rozpocząć osobną o zmianę nazwiska, a nie powrócić do panieńskiego tylko na podstawie wyroku rozwodowego. Będzie tak dlatego, iż skuteczność orzeczenia zagranicznego na terenie Polski rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się według prawa państwa jego wydania, czyli po 1991 r. Czyli to orzeczenie jest już prawomocne, a raczej będzie po ww. postępowaniu delibacyjnym. Nie będzie mógł być więc wprost zastosowany art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 59 [Nazwisko po rozwodzie] W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

 

Dlatego w efekcie dostarczonych do urzędu stanu cywilnego dokumentów, po zakończeniu uznania wyroku zagranicznego, trzeba będzie przeprowadzić postępowanie o zmianę nazwiska z ważnych powodów w zwykłym trybie administracyjnym.

 

Nie wiem, czy często przebywa Pani w Polsce, ale czynności przed urzędem stanu cywilnego może Pani także wykonać przed konsulem.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl