.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 21.08.2014

Wczoraj wróciłem z wczasów sanatoryjnych. W hotelu podpisałem umowę na zakup pewnego urządzenia medycznego. Teraz jednak rozmyśliłem się i chciałbym odstąpić od umowy i zwrócić przedmiot. Czy mogę to zrobić? Jak?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wbrew pozorom odstąpienie od umowy przez Pana przedstawionej jest bardzo proste, zwłaszcza że sprawa jest bardzo „świeża”, a sam umowa zawiera postanowienia dotyczące takiej formy rozwiązania umowy.

 

Zgodnie z pouczeniem zawartym w § 3 pkt 5 ma Pan prawo odstąpić od zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Wynika to z art. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). Zgodnie z tym przepisem „konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem”.

 

Instytucja ta polega na prawie konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to nie może być w jakikolwiek sposób ograniczone w umowie. Jedynym obowiązkiem przewidzianym przez ustawę, jest złożenie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Musi ono być złożone w formie pisemnej w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Forma pisemna jest wymagana pod rygorem ad probationem, czyli forma zastrzeżona dla celów dowodowych.

 

Z taką sytuacją mamy do czynienia w Pańskim przypadku. Umowę zawarł Pan na spotkaniu w hotelu, a zatem poza siedzibą przedsiębiorstwa. W tej sytuacji wystarczy, aby listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłał Pan na adres siedziby sprzedawcy pismo o treści:

 

„Oświadczenie.

Oświadczam, iż zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów w zw. z § 3 pkt 5 umowy, w dniu dzisiejszym, tj. …, odstępuję od umowy … zawartej w dniu … w hotelu …, tj. poza siedzibą Sprzedawcy.

 

Zakupiony towar wysyłam w odrębnej przesyłce, zgodnie z treścią § 5 pkt 2 umowy.

 

Wpłaconą przeze mnie zaliczkę należy zwrócić na konto ….

 

Podpisany przeze mnie weksel należy zwrócić na adres: …”.

 

Absolutnie nie musi Pan podawać jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Bardzo ważne, by wysłał Pan pismo z potwierdzeniem odbioru, będzie to miało znaczenie w sytuacji, gdyby sprzedawca „zapomniał” o odstąpieniu.

 

Podobnie należy postąpić z wysyłką przedmiotu zakupu. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów: „w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty”. Urządzenie należy zatem zapakować i nadać na poczcie w sposób umożliwiający otrzymanie potwierdzenia odbioru paczki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton