.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 02.03.2011

Jestem właścicielem kilku sklepów obuwniczych. Jeden z nich muszę zamknąć, bo nie przynosi dochodów. Będę więc musiał rozwiązać z pracującą tam panią umowę na czas nieokreślony. Czy mogę powołać się na ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Dodam, że zatrudniam 23 osoby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 zpóźn. zm.) „przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” (lub „w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę”).

 

Powyższy przepis wprost stanowi, że skoro zatrudnia Pan powyżej 20 pracowników, to w razie zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy (czyli ze względu na przyczyny ekonomiczne zakładu pracy, inaczej: likwidację stanowisk pracy, zmniejszenie zatrudnienia, zmiany reorganizacyjne zakładu) mają zastosowanie zasady określone w przepisach powołanej ustawy.

 

Na świadectwach pracy winien Pani wskazać podstawę rozwiązania umowy: wypowiedzenie przez pracodawcę – ustawa z dnia z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Ponadto zwalniani pracownicy uzyskują uprawnienia do odprawy należnej na mocy omawianej ustawy.

 

Zgodnie z treścią art. 8 powołanej wyżej ustawy „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

 

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Ponadto wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

Reasumując, jako podstawę rozwiązania umowy należy wskazać ustawę powołaną w odpowiedzi. Pracownik otrzymuje odprawę zgodnie z przytoczonym art. 8 ustawy. Okres wypowiedzenia umowy pracownika uzależniony jest od okresu zatrudnieniaw Pańskim zakładzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl