.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.09.2016

Pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim jest co do zasady chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca może go jednak zwolnić, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała. Może to również zrobić dyscyplinarnie.Rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem przebywającym na L4 umowę o pracę?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy* pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Na gruncie powyższego przepisu należy stwierdzić, że niedopuszczalne jest również rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim (zwanym potocznie L4). Nieobecność spowodowana chorobą lub inną niezdolnością do wykonania obowiązków jest bowiem jak najbardziej usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że zakaz dotyczy wypowiadania umowy, a nie samego zakończenia stosunku pracy. Jeżeli więc pracodawca doręczy pracownikowi wypowiedzenie przed pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego, to okres wypowiedzenia będzie biegł, a umowa zostanie rozwiązana, pomimo tego że pracownik przebywa na zwolnieniu.

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Na mocy art. 411 § 1 K.p. zasad powyższych nie stosuje się w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ponadto zgodnie z art. 53 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może jednak nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić także po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 53 § 5 pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych powyżej, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim w trybie dyscyplinarnym

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim może nastąpić także w trybie dyscyplinarnym, z winy pracownika. Zgodnie z art. 52 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Podejmując decyzję w sprawie rozwiązania umowy z powyższych przyczyn, pracodawca zobowiązany jest zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.09.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl