Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy z operatorem a kara umowna

Autor: Łukasz Mizera • Opublikowane: 05.08.2010

W listopadzie 2006 r. podpisałem z operatorem sieci komórkowej umowę abonamentową na trzy lata. W 2008 r. zerwałem tę umowę, wykorzystując fakt, że operator zmienił regulamin, nie powiadamiając mnie o tym. Wkrótce potem otrzymałem pismo, że dokonane zmiany są niewielkie i że powinienem zapłacić karę umowną. Oczywiście jej nie zapłaciłem. Teraz jednak znów dostałem pismo ponaglające w tej sprawie oraz groźbę umieszczenia moich danych w Krajowym Rejestrze Dłużników. Czy to jest możliwe? Co powinienem zrobić?  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Operator nie ma do tego prawa. Proszę wysłać pismo do operatora i zawrzeć w nim to, co Panu napiszę poniżej.

 

W 2006 r. nie obowiązywał przepis art. 60a Prawa telekomunikacyjnego (wszedł w życie w 2009 r.) o tym, że (ust. 1) „dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:

 

  1. doręcza abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy,
  2. doręcza abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie (…)

    z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

 

Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

 

W razie skorzystania z tego wypowiedzenia nie może być naliczona kara umowna dla użytkownika telefonu, chyba że ta zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa, w tym usunięcia niedozwolonych postanowień umownych”.

 

Jednak mimo nieobowiązywania tego przepisu zastosowanie miały w takiej sytuacji przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) o zmianie umów i o wzorcach umownych. Jak stanowi art. 77 § 1 K.c., „uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia”. W tym wypadku była to forma pisemna, a więc zmiana tej umowy też musiała mieć formę pisemną. Regulamin jest jednak bardziej wzorcem umownym i należałoby raczej stosować przepisy o wzorcach umownych: art. 384 K.c. i następne. Zgodnie z art. 3841 K.c.: „wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia”. Art. 384 stanowi m.in. o tym, że ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności m.in. regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy (w Pana przypadku odpowiednio stosujemy przed wprowadzeniem zmian).

 

Jak już stwierdziłem wcześniej, z uwagi na niepoinformowanie Pana o zmianie tej umowy i zgodnie z treścią przepisu art. 3841 K.c. był Pan uprawniony do wypowiedzenia tej umowy, a operator nie jest uprawniony do żądania kary umownej. Operator ma obowiązek informowania o każdej, nawet drobnej zmianie regulaminu na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. Nawet jeśli ta zmiana wiąże się ze zmianą przepisów prawa zgodnie z nowelizacją z 2009 r. i art. 60a (ale które nie obejmuje Pana), to i tak operator powinien poinformować Pana o takiej zmianie (jeśli nawet wypowiedzenie umowy będzie się wiązało z naliczeniem kary umownej).

 

Proszę więc napisać pismo do operatora, podnosząc, że ten nie jest uprawniony do żądania od Pana kary umownej, i proszę się powołać na twierdzenia powołane wyżej (oprócz treści tej nowelizacji powołanej na początku).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =

»Podobne materiały

Szanse na odzyskanie pożyczki dla znajomej

Pół roku temu pożyczyłem znajomej, która wtedy nie miała pracy, ok. 20 tys. zł. Część pieniędzy przekazałem jej „do ręki” (nie mam na to pokwitowania), a część przelałem na konto. Znajoma znalazła pracę już cztery miesiące temu, ale ciągle mnie zbywa i zwleka z oddaniem pieniędzy. J

 

Umowa użyczenia pozwalająca na wynajem mieszkania

Ja i żona mamy rozdzielność majątkową. Żona jest właścicielką kilku mieszkań, które wynajmuje w ramach prowadzonej działalności. Ja także mam jedno mieszkanie i chciałbym, by żona je wynajmowała przez swoją firmę. Czy jest możliwa w tej materii umowa np. użyczenia między mną a żoną?

 

Niedotrzymanie terminu umowy

Zleciłam wykonanie strony internetowej. Zleceniobiorca nie dotrzymał terminu. Podpisaliśmy aneks do umowy, gdzie ustaliliśmy kolejny termin. Strona w końcu została wykonana, ale ma mnóstwo wad i nie spełnia warunków określonych w umowie. Dlatego chcę odstąpić od tej umowy i zlecić to zadanie komuś i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »