Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 09.01.2012

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są nielegalne programy i zatrzyma sprzęt jako dowód. Nie wiem, co było wgrane na laptopa po sprzedaży. Jak go odzyskać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za obopólnym porozumieniem stron umowy sprzedaży – Pana i Pańskiego kolegi – doszło do rozwiązania tej umowy, w związku z tym zwrócił Pan mu kwotę odpowiadającą cenie zakupu.

 

W uchwale z dnia 27.02.2003 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów Sąd Najwyższy stwierdził:

 

„Odstąpienie od sprzedaży rzeczy ruchomej, na podstawie art. 491 § 1 oraz art. 560 § 2 KC, powoduje przejście tej rzeczy z powrotem na zbywcę. (…) Art. 560 § 2 KC dopuszcza zaś odstąpienie od umowy przez kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wady. W takim przypadku strony powinny nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia wedle przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej (od 1.1.2003 r. art. 560 KC nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej – Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

 

Zagadnienie skutków odstąpienia od umowy (czy są to skutki rzeczowe czy jedynie obligacyjne) od wielu lat budziło rozbieżności w orzecznictwie i nauce prawa. Przed Sądem Najwyższym zapadło sporo orzeczeń uznających, że w takim wypadku własność rzeczy pozostaje przy nabywcy, ale ma on obowiązek złożyć oświadczenie o przeniesienie jej własności na zbywcę (sprzedawcę). Jeśli nabywca się opiera, zbywca może zwrócić się do sądu, by zobowiązał go do złożenia takiego oświadczenia. Wedle tego poglądu odstąpienie wywołuje tylko skutki obligacyjne. Sąd Najwyższy wyżej wymienionej uchwale opowiedział się za odmiennym stanowiskiem – że wskutek odstąpienia od umowy przez nabywcę zbywca automatycznie staje się z powrotem właścicielem rzeczy, czyli że wywołuje ono zarówno skutki obligacyjne, jak i rzeczowe. Stanowisko to ma istotne konsekwencje praktyczne. Oznacza m.in., że nie jest konieczne zawieranie odrębnej umowy o tzw. powrotnym przeniesieniu własności na zbywcę (sprzedawcę) czy uzyskiwanie wyroku sądowego zastępującego taką umowę. Zbywca jako właściciel może domagać się w sądzie bezpośrednio wydania mu rzeczy”.

 

Powinien Pan więc napisać pismo do tego znajomego, podkreślając, że umowa o sprzedaży została rozwiązana na podstawie przepisów o umowach wzajemnych, ponieważ Pan zwrócił znajomemu całą kwotę przez niego zapłaconą, on ma obowiązek zwrotu laptopa i w tym celu wyznacza mu Pan termin 7 dni od chwili otrzymania niniejszego wezwania. Jeżeli tego nie zrobi, może Pan złożyć pozew do sądu cywilnego o zwrot laptopa lub jego wartości.

 

To uprawnienie przysługuje niezależnie od tego, co by się na tym laptopie znajdowało. Jeżeli byłoby na nim nielegalne oprogramowanie, to tylko organ ścigania mogą dokonać zatrzymania dowodu rzeczowego w toczącym się postępowaniu. Pański znajomy nie ma takich uprawnień. Nawet cała masa nielegalnych programów nie powoduje, że ktoś ma prawo komuś zabrać czy nie wydać takiego laptopa. Ten laptop nie jest jego, ale Pana. Tym samym kolega dokonuje przywłaszczenia Pańskiej rzeczy, a to także jest karalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki