.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie z funkcji prezesa spółdzielni

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 13.04.2010

Byłem zatrudniony na stanowisku prezesa spółdzielni na czas nieokreślony. Pod koniec listopada odwołano mnie z funkcji prezesa, więc od 1 grudnia biegł termin wypowiedzenia o pracę. Otrzymałem informację, że w tym okresie mam wykorzystać urlop wypoczynkowy. W tym czasie przebywałem na zwolnieniu lekarskim (od 27.11.2009 do 28.02.2010), wypowiedzenie otrzymałem listem poleconym. Dnia 1 marca zwróciłem się do pracodawcy o udzielenie kilku dni zaległego urlopu. Prosiłem też o wydanie świadectwa pracy, którego nie otrzymałem, bowiem pracodawca twierdzi, że stosunek pracy ustał 31.12.2009 r. Wniosłem sprawę do sądu pracy, chcąc udowodnić niewłaściwe rozwiązanie umowy. Kto ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przytoczonym przez Pana stanem faktycznym zatrudniony był Pan na stanowisku prezesa spółdzielni, na umowę o pracę zawartą na podstawie powołania. Przyjmując założenie, że dopuszczalne jest w ujęciu przepisów prawa zatrudnienie prezesa spółdzielni na podstawie powołania (istnieje spór w doktrynie), wobec Pana zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy dotyczące stosunku pracy na podstawie powołania.

 

Co do zasady (art. 69 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.) do stosunków pracy powstałych na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Wyjątek od powyższej zasady stanowią kwestie trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania, w tym o bezskuteczności wypowiedzeń.

 

W stosunku do zasad poprawności doręczania oraz rozwiązywania stosunku pracy wyłączne zastosowanie będą miały więc zasady określone w art. 70 K.p. i następnych.

 

Art. 72 K.p. reguluje sytuację, w której się Pan znalazł. Zgodnie z nim „jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu. Powyższy przepis należy stosować pod warunkiem, że w/w usprawiedliwiona nieobecność nie trwa dłużej niż okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2”.

 

Jeżeli przepis powyżej przywołany (o opóźnieniu okresu wypowiedzenia ze względu na usprawiedliwioną nieobecność) został naruszony przez pracodawcę, przysługiwało Panu na mocy art. 72 § 4 K.p. odwołanie do sądu pracy.

 

Stanie przez pracodawcę na stanowisku, że stosunek pracy ustał w dniu 31.12.2009 r. ze wszelkimi z tego faktu wynikającymi konsekwencjami (zaniechanie wypłaty wynagrodzenia itp.), stanowi naruszenie przepisu o odwoływaniu pracowników. Nie posiadając dostępu do materiałów postępowania sądowego, nie ma możliwości dokonania jednoznacznej oceny sprawy, jednakże przywołane powyżej teoretyczne przesłanki działają jedynie na Pana korzyść.

 

Ponieważ przedmiotem rozpoczętego postępowania jest odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia/odwołania, brak jest przesłanek na dzień dzisiejszy do naliczenia właściwej liczby dni urlopu wypoczynkowego oraz określenia daty zakończenia stosunku pracy.

 

Dopiero po wydaniu wyroku w przedmiotowej sprawie powinien Pana dochodzić dalszych uprawnień wynikających ze stosunku pracy, a związanych z Pana odwołaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »