Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie stawienie się pracownika do pracy i wypowiedzenie umowy z winy pracownika

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 20.01.2010

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony wystąpił 20 listopada z prośbą o rozwiązanie umowy dnia 1 grudnia za porozumieniem stron. Po otrzymaniu wniosku odpowiedziałam, że nie wyrażam zgody na taki sposób rozwiązania umowy i że pracownika obowiązuje 3-miesięczny termin wypowiedzenia. Pracownik nie stawił się w pracy w pierwszym tygodniu grudnia, dlatego 8 grudnia wystawiłam mu świadectwo pracy, jako podstawę podając rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Pracownik podał mnie do sądu z zarzutem, że nie zachowałam formy pisemnej, rozwiązując umowę o pracę. Czy mogę teraz wysłać mu wypowiedzenie umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podsumowując przedstawiony stan faktyczny, należy wskazać następujący ciąg zdarzeń. Pracodawca przekazał pracownikowi świadectwo pracy wraz z informacją, że umowa na podstawie art. 53 §1 pkt 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) uległa rozwiązaniu. Pracownik przyjął świadectwo pracy, nie przychodząc więcej do miejsca świadczenia pracy. Pracownik odwołał się do sądu pracy.

 

W oparciu o przedmiotowy stan faktyczny należy wskazać, że z chwilą przekazania świadectwa pracy doszło do złożenia pracownikowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. W tym zakresie doszło do naruszenia formy składania oświadczeń woli tego typu. Zgodnie z Kodeksem pracy każda forma rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, tak za wypowiedzeniem, jak i bez niego, na podstawie art. 30 K.p. wymaga ze strony pracodawcy formy pisemnej. Ponadto w wypadku rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia, na podstawie art. 30 § 3 K.p., każda ze stron jest obowiązana złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy w formie pisemnej. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje możliwością odwołania się do sądu pracy od oświadczenia złożonego w błędnej formie.

 

Jeżeli doszło do przyjęcia przez pracownika przedmiotowego oświadczenia woli, nastąpiło rozwiązanie umowy i tym samym nie jest Pani uprawniona do ponownego złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy (umowa jest już rozwiązana).

 

Jeżeli jednak nie doszło do doręczenia świadectwa pracy, a jedynie Pani je przygotowała, można próbować dowodzić, że nie nastąpiło złożenie oświadczenia woli o rozwiązanie umowy o pracę, a tym samym nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy: Pani pracownik jest nadal pracownikiem przedsiębiorstwa, a Pani przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia, jeżeli zachodzą co do tego przesłanki. W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 52 § 2 pkt 2 K.p. „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy”.

 

Oczywiście, w drodze dowodzenia przez sąd zgodności powyższej interpretacji ze stanem faktycznym, sąd może przychylić się do stanowiska powoda i stwierdzić, że oświadczenie woli o rozwiązaniu nastąpiło w formie ustnej, z chwilą oświadczenia pracownikowi, że „jest zwolniony”.

 

Na marginesie należy ponadto wskazać, że przywołana przez Panią podstawa prawna w postaci art. 53 § 1 pkt 1 K.p. w ujęciu naruszenia obowiązków pracowniczych (nieprzyjście do pracy) stanowi błędną podstawę. Prawidłową podstawą jest art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 4 =

»Podobne materiały

Powrót pracownicy z macieżyńskiego i zwolnienie pracownicy na zastępstwo

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony na zastępstwo. Niedawno wróciła z urlopu wychowawczego pracownica, którą szefowa chciała zwolnić. Dziewczyna przyniosła jednak jakąś nową (podobno) ustawę, która chroni ją przez najbliższy rok. W związku tym szefowa to mnie dała wypowie

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się 15 maja. Wcześniej byłam 182 dni na zasiłku chorobowym. Zależy mi na tym, aby zwolnić się z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w trakcie trwania tego zasiłku mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem o

Odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie z pracy i utratę wypłat

Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowanie ?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »