.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 23 K.p.

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.03.2016

Końcem listopada złożyłam wypowiedzenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od początku grudnia. 15 grudnia mój zakład pracy został przejęty przez innego pracodawcę. Czy mogę złożyć oświadczenie woli na podstawie art. 23 § 4 K.p.? Jak takie oświadczenie ma wyglądać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

 

W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Komentowany przepis ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy w momencie przejęcia w całości lub części zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym przez innego pracodawcę, dany stosunek pracy nadal trwa. Bez znaczenia jest natomiast, czy przejmowani pracownicy w tej dacie faktycznie świadczyli pracę. Do przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę nie dochodzi, jeżeli w momencie przejęcia zakładu pracy stosunek pracy został już wcześniej rozwiązany (wyrok SN z 01.10.1997 r., I PKN 296/97, OSN 1998/14/422).

 

Przejęcie części zakładu pracy w trybie komentowanego przepisu w okresie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę powoduje, że nowy pracodawca, wstępując z mocy prawa w uprawnienia i obowiązki poprzedniego pracodawcy, jest związany wypowiedzeniem umowy o pracę, jeżeli nie dokona czynności zmierzających do jego cofnięcia przed datą rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 13.05.1998 r., I PKN 101/98, OSN 1999/10/332).

 

Z komentowanego przepisu nie wynika zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę będącego w trakcie likwidacji, którego zadania przejmuje inny podmiot (wyrok SN z 04.10.2000 r., I PKN 57/00, OSNP 2002/9/210). Nie stanowi obejścia prawa powodującego nieważność czynności prawnej na podstawie art. 58 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p. wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę ze skutkiem na dzień poprzedzający przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (wyrok SN z 04.04.2000 r., I PKN 568/99, OSNP 2001/17/532).

 

Skoro więc sądy stoją na stanowisku, że wypowiedzenie dokonane przez przejmowanego pracodawcę jest ważne, chyba że przejmujący pracodawca je odwoła, to należy uznać, że wypowiedzenie złożone przez pracownika przed przejęciem pracodawcy także jest ważne i pozostaje w mocy.

 

W tym kontekście nie może Pani skorzystać z art. 231 § 4 K.p. i złożyć oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy z przejmującym pracodawcą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »