Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 11.09.2014

Nie mieszkam z żoną od 22 lat. Chciałbym, aby sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Czy żona musi być obecna na sprawie rozwodowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy możliwość rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu reguluje w następujący sposób:

 

„Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”.

 

Jak wynika z powyższego, aby sąd mógł orzec rozwód, muszą nastąpić określone przesłanki pozytywne i nie mogą pojawić się przesłanki negatywne. Musi zatem nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia, co wiąże się z zerwaniem więzi emocjonalnych, gospodarczych i fizycznych. Przesłankami negatywnymi dla rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu są: dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego oraz istnienie wyłącznej winy za rozkład pożycia po stronie małżonka żądającego rozwodu przy jednoczesnym braku zgody małżonka niewinnego.

 

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że rozkład Pańskiego małżeństwa nastąpił już bardzo dawno temu. Można zatem mówić o trwałości i zupełności (nie mieszka Pan z żoną) rozkładu pożycia. Nie ma Pan zapewne małoletnich dzieci, zatem ta okoliczność nie będzie w przypadku postępowania sądowego brana pod uwagę. Nie mam natomiast wiedzy, czy istnieją okoliczności uzasadniające stwierdzenie, że rozwód nie może zostać orzeczony z uwagi na zasady współżycia społecznego.

 

Z okoliczności przez Pana podanych nie wynika, czy ktoś może zostać uznany za winnego rozpadu małżeństwa, czy też chcą Państwo rozwodu bez orzekania o winie.

 

W każdym razie sąd po tylu latach braku kontaktu między Państwem będzie mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

 

Sprawy o rozwód rozpatrywane są przez sąd okręgowy w procesie, na rozprawie. Rozwodów dotyczą pewne ogólne reguły dotyczące odrębnych postępowań w sprawach małżeńskich, jak na przykład ta, że pełnomocnictwo ma być pełnomocnictwem szczególnym, ustanowionym dokładnie do sprawy rozwodu. Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

 

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

 

Według ogólnych reguł postępowania w sprawach małżeńskich rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

 

Jak wynika z powyższego, żona nie musi stawić się na rozprawę. Może jednak (to wynika z podstawowych reguł postępowania) udzielić odpowiedzi na pozew o rozwód przez Pana złożony. W odpowiedzi na pozew może uznać Pana żądanie o rozwód i wyrazić zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Powinna też opisać, co doprowadziło do rozpadu małżeństwa, potwierdzić Pana twierdzenia co do dzieci, sytuacji na dzień dzisiejszy. Powinna też opisać swoją obecną sytuację. Mając taką odpowiedź na pozew, sąd może spokojnie rozstrzygnąć sprawę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - VIII =

05.06.2017

Istnieje też możliwość rozwiązania małżeństwa kościelnego ważnie zawartego.
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny

Arletta Bolesta

»Podobne materiały

Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie

Żona oskarża mnie o zdradę, ponieważ przeczytała na Facebooku dwuznaczną rozmowę między mną a moją koleżanką. Nie zdradziłem żony fizycznie, a wspomniana rozmowa była formą żartu. Czasami spotykam się z tą koleżanką, ale to nie romans. Ja chciałbym, aby sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie

 

Rozwód bez obecności stron

Ja i moja żona jesteśmy obywatelami zarówno polskimi, jak i kanadyjskimi. Na stałe mieszkamy w Kanadzie, ślub wzięliśmy natomiast wiele lat temu w Niemczech, został on również wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego. Czy w Polsce może się odbyć rozwód bez obecności stron na rozprawach?

 

Rozwiązanie małżeństwa w USC za granicą

Moja żona ma obywatelstwo polskie, ja polskie i ukraińskie. Kilka miesięcy temu rozwiedliśmy się na Ukrainie – ale nie w sądzie, tylko w urzędzie stanu cywilnego, przed urzędnikiem. Aby rozwód był ważny w Polsce, chyba można wystąpić z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego. Co 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »