.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 29.04.2014

Żona oskarża mnie o zdradę, ponieważ przeczytała na Facebooku dwuznaczną rozmowę między mną a moją koleżanką. Nie zdradziłem żony fizycznie, a wspomniana rozmowa była formą żartu. Czasami spotykam się z tą koleżanką, ale to nie romans. Ja chciałbym, aby sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, ale żona się nie zgadza. Uważa, że ma „asa w rękawie” i żąda orzeczenia o wyłącznie mojej winie. Jakie mam szanse na korzystne dla mnie rozwiązanie małżeństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji procesowej istnieją szanse na uzyskanie korzystnego dla Pana rozwodu z orzeczeniem o winie obu stron. Niestety, jeśli żona stanowczo nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie za rozpad pożycia i nie zmieni swojego stanowiska w trakcie procesu, to sąd nie może w ten sposób rozwiązać Państwa małżeństwa. Proszę rozważyć powołanie na świadka Pańskiej koleżanki, może ona złożyć zeznania po odebraniu przyrzeczenia, aby „wzmocnić” wiarygodność takiego dowodu osobowego.

 

Ponadto nawet dopuszczenie się zdrady małżeńskiej nie musi automatycznie oznaczać wyłącznej winy małżonka, który tej zdrady dokonał, jeśli są inne okoliczności świadczące o obopólnej winie małżonków. Trzeba też zwrócić uwagę na różne postacie zdrady, zwłaszcza w czasach rozwoju rzeczywistości internetowej, która nie wymaga osobistego kontaktu.

 

Jak stanowi przepis art. 56 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788; w skrócie K.r.o.), jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie, w takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 § 2 K.r.o.).

 

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną (art. 441 Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.). Strona pozwana może bowiem uznać żądanie pozwu, co znacznie przyspiesza postępowanie. Jednak jeśli strony mają małoletnie dzieci, to obowiązkiem sądu jest wnikliwej badać zupełność i trwałość rozkładu pożycia, sąd nie może ograniczyć się jedynie do przesłuchania stron, nawet jeśli pozwany w całości uznaje powództwo (art. 442 K.p.c.). Jako strona pozwana Pańska żona może nie uznawać żądania pozwu, sprzeciwiając się rozwiązaniu małżeństwa, ale ma także prawo żądać rozwodu z orzeczeniem o winie obu stron, z orzeczeniem wyłącznej Pańskiej winy lub teoretycznie z wyłącznej winy własnej lub bez orzekania o winie (art. 439 § 1 K.p.c.).

 

W toku procesu cywilnego na stronach ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego). To żona musi więc udowodnić Pańską wyłączną winę, która niewątpliwie jest dla niej istotna z punktu widzenia możliwych alimentów na jej rzecz (nie na rzecz dzieci). Pan może z kolei powołać także innych świadków, kogoś z rodziny, wspólnych znajomych, przyjaciół, którzy potwierdzą Pańską „wersję wydarzeń”. Zwykle rozwody z żądaniem orzeczenia o winie toczą się na co najmniej kilku terminach rozpraw, a postępowanie dowodowe jest znacznie bardziej rozbudowane.

 

Wniosek dowodowy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka można złożyć albo w piśmie procesowym (pomiędzy rozprawami), albo ustnie do protokołu rozprawy. Należy dokładnie oznaczyć osobę świadka, tj. imię, nazwisko oraz adres aktualnego zamieszania (niekoniecznie tożsamego z miejscem zameldowania), aby jego skuteczne wezwanie do sądu było możliwe. Trzeba również określić, na jakie okoliczności świadek jest zgłaszany, czyli jakie fakty z Państwa życia małżeńskiego ma on potwierdzić w swoich zeznaniach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton