.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie ustnej umowy-zlecenia

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 13.01.2021 • Zaktualizowane: 13.01.2021

Otrzymałem zlecenie ustne w lipcu 2020 na wykonanie wykładów akademickich w październiku br. metodą on-line. Odbyłem je i wysłałem pracodawcy dane osobowe, skarbowe itp. Wcześniej miałem z nim umowę o pracę, którą rozwiązałem za porozumieniem stron i nie mam w tej sprawie roszczeń. Natomiast pracodawca nie skontaktował się ze mną przez cały miesiąc w sprawie stawki godzinowej lub ryczałtu i wypowiedziałem współpracę (czyli rozwiązałem ustną umowę-zlecenie) 28.10. Niemniej wykonałem precyzyjnie swoje obowiązki (w sumie kilkanaście godzin). Czy mam szansę na odzyskanie honorarium?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie ustnej umowy-zlecenia

Ustna umowa-zlecenie

Niestety z uwagi na ustną umowę i brak znajomości szczegółów sprawy nie będę starała się klasyfikować zawartej między Państwem umowy – przyjmijmy jednak, iż zawarli Państwo umowę-zlecenie – co jest umową bardzo częstą w takich okolicznościach. Zgodnie z treścią art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę-zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zlecenie należy do umów o świadczenie usług. Jego zakres przedmiotowy obejmuje wyłącznie czynności prawne. Umowa-zlecenia nie wymaga zachowania formy szczególnej. Zasada ta pozostaje aktualna, niezależnie od tego, co jest przedmiotem zleconej czynności. Jeżeli jednak przyjmujący zlecenie ma działać jako zastępca bezpośredni dającego (co jest zasadą, w myśl § 2), w odniesieniu do pełnomocnictwa zastosowanie znajduje wymóg zachowania właściwej formy wynikający z art. 99 Kodeksu cywilnego.

Zapłata za umowę-zlecenie

Stronami umowy-zlecenia mogą być dowolne podmioty prawa cywilnego. Wymóg określonych kwalifikacji podmiotowych, w szczególności przyjmującego zlecenie, może jednak wynikać z charakteru zlecenia. Zgodnie natomiast z treścią art. 744 w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia staje się wymagalne z chwilą dokonania zleconej czynności. Regułę tę strony mogą zmienić w umowie, np. przewidując zapłatę całości lub części wynagrodzenia z góry, czy też zapłatę wynagrodzenia w większej ilości części (zob. też art. 456). Przy zleceniu stałego dokonywania czynności określonego rodzaju umowa może przewidywać zapłatę wynagrodzenia w określonych kwotach w regularnych odstępach czasu (np. co miesiąc). Z uwagi na powyższe, jeżeli nie postanowiliście Państwo inaczej, wynagrodzenie należy się Panu po wykonaniu zlecenia, a więc obecnie roszczenie o zapłatę jest wymagalne – może Pan więc w przypadku braku dobrowolnego spełnienia świadczenia skierować sprawę do sądu.

Wezwanie do zapłaty za zlecenie

Proponuję więc w pierwszej kolejności wystosować do zleceniodawcy wezwanie do zapłaty ze wskazaniem sumy do zapłaty oraz terminu zapłaty. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, sprawę należy skierować do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl