.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy-zlecenia bez konsekwencji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.01.2017

Jestem stroną umowy-zlecenia. Od 7 miesięcy, na każdy kolejny miesiąc zawierana jest nowa umowa-zlecenie, ale pracodawca nie podpisuje na bieżąco egzemplarzy. Czy jako zleceniobiorca mogę w każdej chwili rozwiązać umowę-zlecenie bez konsekwencji? Nie znalazłam w treści umowy klauzuli o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Zastanawia się Pani, czy zleceniobiorca może w każdym czasie rozwiązań umowę-zlecenie. Czy nie ma tu zastosowania dwutygodniowy okres wypowiedzenia?

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż prawidłowym sformułowaniem dla Pani adwersarza jest zwrot zleceniodawca, a nie pracodawca. Umowa, której Pani jest stroną, nie jest bowiem umową o pracę na czas określony, lecz umową-zleceniem. Nie może zatem Pani używać zwrotu pracodawca. Z uwagi na powyższe nie mają do Pani zastosowanie także przepisy Kodeksu pracy.

 

Mając to na uwadze, koniecznym jest zwrócenie uwagi na zasadę swobody umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zatem powinna Pani w pierwszej kolejności przeanalizować umowę-zlecenie pod kątem ustalenia, czy w jej treści nie ma postanowienia umożliwiającego jej wypowiedzenie przed zakończeniem okresu, na który została zawarta. Jeżeli takiego postanowienia nie ma, konieczne będzie odniesienie się do treści przepisów K.c.

 

W tym przypadku istotne znaczenie ma przepis art. 746 K.c., zgodnie z którym – dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

Reasumując, zleceniobiorca (i zleceniodawca) może w każdym momencie wypowiedzieć umowę-zlecenie. Owszem, można dochodzić odszkodowania za poniesione straty (np. brak wynagrodzenia), ale mogłoby być niezwykle trudno wywalczyć takie odszkodowanie, albowiem każda ze stron w każdym czasie może powołać się na ważny powód (np. spadek zamówień, problemy finansowe).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »