.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem pracy

Autor: Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 18.05.2021 • Zaktualizowane: 18.05.2021

U pracodawcy X pracowałem od 09.2014 r. do 07.2019 r. Z racji stażu obowiązywała już umowa na czas nieokreślony i 3-miesięczny okres wypowiedzenia. 08.2019 r. nawiązałem współpracę z pracodawcą Y, u którego jestem obecnie zatrudniony. 10.11.2020 r., znalazłem porozumienie z byłym pracodawcą, czyli firmą X, podpisałem nową umową o pracę, na czas nieokreślony. Z racji stażu, który się sumuje, obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Zgodnie z umową podpisaną 16 listopada termin rozpoczęcia pracy zaczyna się 01.01.2021 r. Problem jednak w tym, że obecnemu pracodawcy, czyli firmie Y, bardzo zależy na moim pozostaniu i znaleźliśmy porozumienie w kwestii finansowej i stanowiskowej. W związku z tym jestem zainteresowany zerwaniem umowy w pracodawcą X i tym samym pozostaniem w obecnej firmie, czyli Y. Zakładam, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z pracodawcą X nie będzie możliwe. Czy istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą X przy jednoczesnym nieprzerywaniu stosunku pracy z pracodawcą Y? Jakie są możliwości i konsekwencje? Z tego, co się dowiedziałem, jeżeli zdecydowałbym się wypowiedzieć umową o pracę z pracodawcą X, gdzie obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to okres ten kończy się z końcem lutego 2021 r. (zakładając, że rezygnacja z tej umowy zostanie złożona jeszcze w listopadzie 2020 r.), prawda? Rozumiem, że w tym czasie, czyli (styczeń i luty 2021) oficjalnie jestem pracownikiem firmy X i muszę przestrzegać regulaminu zgodnie z umową zawartą w dniu 10.11.2020 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy przed rozpoczęciem pracy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że obecnie jest Pan zatrudniony w firmie Y. W dniu 10.11.2020 r. zawarł Pan drugą umowę o pracę z pracodawcą X, u którego wcześniej świadczył Pan pracę w okresie od 09.2014 r. do 07.2019 r. Jako termin rozpoczęcia pracy u pracodawcy X wskazano datę 01.01.2021 r. Obecnie zamierza Pan rozwiązać tą umowę. Z uwagi na łączny staż pracy w firmie X, obowiązuje Pana trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Wyjaśniam, iż – jak słusznie Pan zauważył – najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby w tej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą X za porozumieniem stron. Jeżeli jednak nie uda się Panu zawrzeć takiego porozumienia, konieczne będzie rozwiązanie umowy (przez którąś ze stron) w trybie za wypowiedzeniem, bądź też bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

W dniu 10.11.2020 r. doszło bowiem do nawiązania stosunku pracy z pracodawcą X, mimo iż termin rozpoczęcia świadczenia pracy określono dopiero na 01.01.2021 r.

Rozpoczęcie pracy w późniejszym terminie

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) – dalej „K.p.”, jednym z elementów określonym w umowie o pracę jest termin jej rozpoczęcia. Data podpisania umowy i data rozpoczęcia pracy nie muszą być tożsame. W myśl art. 26 K.p. stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

 

W okresie między zawarciem umowy o pracę a terminem określonym w niej jako data nawiązania stosunku, umowa ta może być rozwiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy. Według wskazań Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 4.03.2020 r., sygn. akt I UK 387/18) w okresie między zawarciem umowy o pracę a terminem określonym w niej jako data nawiązania stosunku, umowa o pracę może zostać rozwiązana na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy (czyli przez porozumienie albo wypowiedzenie). Zgodnie z cytowanym wyrokiem okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.p. (ponieważ nie ma okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11 K.p.), chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy (jak w niniejszej sprawie) lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

 

Jeżeli zatem pracodawca X nie wyrazi zgody na polubowne rozwiązanie umowy, będzie miał Pan dwie możliwości:

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy można złożyć w każdej chwili. Począwszy jednak od 01.01.2021 r., aż do upływu okresu wypowiedzenia, będzie Pan zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy X (pytanie, czy będzie Pan w stanie pracować jednocześnie na dwa etaty). Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach kończy się ostatniego dnia miesiąca. Gdyby wypowiedzenie zostało doręczone jeszcze w listopadzie, umowa rozwiązałaby się z dniem 28.02.2021 r. W przypadku, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotarłoby jednak np. 01.12.2020 r., umowa uległaby rozwiązaniu dopiero z dniem 31.03.2021 r.

Rozwiązanie bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest nadzwyczajnym trybem rozwiązania umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, w jakich przypadkach każda ze stron stosunku pracy może skorzystać z takiej możliwości „zakończenia współpracy”.

Ponieważ nie rozpoczął Pan jeszcze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy X, nie ma Pan możliwości skorzystania z tego trybu rozwiązania umowy. Pracownik może bowiem rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków (np. w razie niewypłacania wynagrodzenia). Ciężko będzie więc zarzucić pracodawcy X ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, jeżeli w obecnej chwili zgodnie z umową nie ma jeszcze wobec Pana żadnych obowiązków.

 

Jeżeli w dniu 01.01.2021 r. (albo w najbliższym dniu roboczym) nie rozpocznie Pan świadczenia pracy, z tego trybu rozwiązania umowy będzie mógł skorzystać pracodawca X. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi bowiem ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli w trybie art. 52 K.p. Do rozwiązania umowy dochodzi z chwilą doręczenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w związku z nawiązaniem i rozwiązaniem umowy na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków (zgłoszenie do ZUS-u, a następnie wyrejestrowanie, doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy, sporządzenie i doręczenie świadectwa pracy), zwykle pracodawcy godzą się w takiej sytuacji na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, czego Panu również życzę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl