.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.02.2019

Pracodawca w ciągu ostatnich 3 miesięcy dwukrotnie spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia. W związku z tym chciałbym rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawcy. Ile czasu mam na złożenia takiego wypowiedzenia? Jeżeli w umowie o pracę mam termin płatności wynagrodzenia określony na 28. dzień każdego miesiąca, to czy wypowiedzenie muszę złożyć do 28 kolejnego miesiąca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 55 § 1(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wskutek dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika na mocy komentowanego przepisu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nie jest ono uzależnione od wystąpienia szkody po stronie pracownika. Co więcej, wysokość tego odszkodowania jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć od chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia.

 

Kodeks nie określa wprost zakresu pojęcia „ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika”. Jest to klauzula generalna, czyli zwrot, który uzależnia uznanie konkretnego uchybienia pracodawcy za naruszenie „ciężkie” od oceny całokształtu okoliczności każdego indywidualnego przypadku.

 

Elementem „ciężkiego naruszenia” podstawowych obowiązków pracowniczych jest wina pracodawcy. Wina ta może polegać na złym zamiarze lub rażącym niedbalstwie, jeśli pracodawca narusza podstawowy obowiązek wobec pracownika czynem niedozwolonym.

 

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy można uznać niewypłacanie wynagrodzenia w terminie, jeśli jest ono w wymiarze temporalnym znaczne lub skutkuje dla pracownika poważnymi następstwami.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od naruszenia obowiązków przez pracodawcę. Jeśli więc wynagrodzenie miało być wypłacone do 28 czerwca, to termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia mija 28 lipca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »