Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia dla nauczyciela w okresie ochronnym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.11.2019

Od 28 lipca do 6 listopada przebywałem na zwolnieniu lekarskim (choroba depresyjna). Od 15 listopada do chwili obecnej przebywam na zwolnieniu w związku z przebytymi dwoma operacjami. Pomiędzy zwolnieniami miałem 9 dni przerwy, miałem dopuszczenie do pracy wydane przez lekarza medycyny pracy. Było to warunkiem otrzymania w tym czasie zaległego urlopu. Pracodawca twierdzi, że do 5 stycznia wykorzystałem 182 dni i nie należny mi się zasiłek chorobowy, a przecież miałem wymaganą przerwę między zwolnieniami i są to dwie różne jednostki chorobowe. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę bez wypowiedzenia i wystąpił do ZUS-u. Mam 63 lata i jestem w okresie ochronny. Czy pracodawca działa zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia dla nauczyciela w okresie ochronnym

Fot. Fotolia

Długość okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy trwa odpowiednio 182 bądź 270 dni – kiedy przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub choroba przypada w okresie ciąży. Jeśli po wyczerpaniu tego okresu pracownik jest nadal niezdolny do pracy, może starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

 

Zgodnie z przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Nie wszystkie jednak zwolnienia będą zaliczane do tego samego okresu zasiłkowego.

Sumowanie okresów zasiłkowych

Zgodnie z przepisami sumować więc należy:

 

„1. wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, pomiędzy którymi nie było przerwy. W tym wypadku pod uwagę bierzemy łączny okres zwolnień lekarskich bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy, jeśli między jedną a drugą chorobą nie było przerwy.

2. okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą- w tym wypadku tylko wtedy, gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. okresy, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z powodu:

a) niepodjęcia proponowanej mu przez pracodawcę pracy, która nie jest zabroniona osobom odsuniętym od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,

b) umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy,

c) spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności),

d) wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia”.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Rozwiązanie umowy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy w okresie ochronnym

Rozwiązanie umowy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy może nastąpić nawet wtedy, gdy pracownik jest już w okresie ochronnym przed emeryturą.

 

Podsumowując – jeśli zwolnienia przedstawione przez Pana nie dotyczyły tej samej choroby, to nawet jednodniowa przerwa w zwolnieniu wystarczy, aby rozpoczął Pan nowy okres zasiłkowy. I tak się właśnie stało, dlatego pracodawca nie miał podstaw, aby zastosować zwolnienie z art. 53, ponieważ nie minęły jeszcze 182 dni Pana nowej choroby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »