Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie stosunku pracy z powodów organizacyjnych a prawo do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 06.11.2018

Od 06.10.1981 r. pracuję w szkole podstawowej jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. We wrześniu kończę 59 lat. Obecnie (do 31 sierpnia) przebywam na urlopie zdrowotnym. Otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy z powodów organizacyjnych (brak możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin). Czy mam prawo do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura nauczycielska jest jednym z rodzajów świadczeń emerytalnych przysługujących nauczycielom urodzonym po 1948 roku, a mającym swoje źródło w art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela. Wysokość takiej emerytury ustalana jest na podstawie art. 53 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a prawo przejścia na taka emeryturę nie jest uzależnione od wieku.

 

Warunki przejścia na taką emeryturę są następujące.

 

Dotyczą nauczycieli urodzonych  po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy:

 

  • spełnili warunek posiadania trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym – w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc na dzień 31 grudnia 2008 - z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz
  • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

 

Dodatkowo rozwiązali na swój wniosek stosunku pracy bądź rozwiązano go  z inicjatywy dyrektora szkoły, jeżeli:

 

  • szkoła zostanie zlikwidowana całkowicie lub częściowo
    albo nastąpią:
  • zmiany organizacyjne, które spowodują, że w szkole będzie mniej oddziałów,
  • zmiany planu nauczania, które uniemożliwią dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć,
  • albo gdy stosunek pracy wygasł, gdy pozostawano w stanie nieczynnym: po sześciu miesiącach, albo dlatego, że odmówiono podjęcia pracy, kiedy było można do niej przywrócić.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II UK 352/09, LEX nr 604225, stwierdził, że „nauczyciele mogą przejść na emeryturę po spełnieniu warunku rozwiązania umowy o pracę, lecz bez czasowego ograniczenia jego wypełnienia przed dniem 31 grudnia 2008 r., jeżeli pozostałe warunki przewidziane w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela wypełnią przed tą datą”. Wyrok ten potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uprzednim wyroku z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. akt I UK 262/09, LEX nr 585728, wskazujące, że „nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. spełnili warunki określone w art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela, a warunek rozwiązania stosunku pracy spełnią po 31 grudnia 2008 r. Także w odniesieniu do tej grupy nauczycieli musi więc być spełniony warunek rozwiązania stosunku pracy jako warunek przyznania im nauczycielskiej emerytury”.

 

Skoro urodziła się Pani po 1948, a przed 1969 r., oraz na dzień 31 grudnia 2008 r. posiadała Pani 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym (warunek posiadania 25-letniego okresu jest spełniony, ale wymagany jest również okres 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym, a tego nie wiem), nie jest Pani członkiem OFE oraz rozwiązany został stosunek pracy (co u Pani nastąpiło z przyczyn organizacyjnych z inicjatywy dyrektora placówki, co jest dozwolone), domniemam, iż przy spełnieniu tych wszystkich warunków przysługiwałaby Pani emerytura na podstawie art. 88 ust. 2a KN.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - zero =

»Podobne materiały

Okresy nieskładkowe i składkowe

Otrzymałam odmowę przyznania emerytury z ZUS, ponieważ brakuje mi 30 dni składkowych. Czy mogę je uzupełnić okresami: praktyk robotniczych, praktyk kolonijnych w czasie studiów, pracy na roli u wujka w wakacje? Dodam też, że od 15 lat jestem współwłaścicielką gospodarstwa, nieraz pracowałam na roli.

Wakacyjna praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Brakuje mi siedmiu miesięcy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej i policealnej pracowałem – głównie w wakacje – w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Czy taka praca zalicza się do stażu pracy?

Zadłużenie wobec dwóch oddziałów ZUS

Mój ojciec w związku z prowadzoną do połowy 2007 roku działalnością gospodarczą i współpracą z nieuczciwymi kontrahentami zadłużył się w urzędzie skarbowym i ZUS. Zaległości wobec urzędu skarbowego już zostały spłacone, natomiast w ZUS Oddział w Gdańsku ojciec otrzymał układ ratalny na spłatę z
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »