Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie spółki cywilnej i przeniesienie działalności na żonę

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 13.11.2017

Razem z żoną prowadzę działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, a spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Założona była w 2003 roku i działa w lokalu będącym współwłasnością małżonków. Umowa spółki nie obejmowała % udziałów ze względu na wspólnotę majątkową. Jako wkład wspólnicy wnieśli świadczenie pracy na rzecz spółki. Firma prowadzi działalność w zakresie usług i nie posiada żadnego majątku. W ewidencji środków trwałych spółki figurują używany samochód, pozostałe rzeczy na bieżąco zamortyzowane po zakupie. Zamierzamy rozwiązać spółkę cywilną i przed jej rozwiązaniem przenieść nieodpłatnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego tylko na rzecz małżonki, która będzie ją kontynuowała działalność, będąc czynnym podatnikiem VAT w swojej jednoosobowej firmie aktualnie rejestrowanej, której zakres działalności będzie taki sam jak w rozwiązywanej spółce. Czy czynność nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa, tj. spółki cywilnej, przed jej rozwiązaniem w formie notarialnej do istniejącej działalności jednoosobowej małżonki, która kontynuować będzie działalność pod inną nazwą firmy, wpłynie na powstanie podatku VAT w stosunku do dotychczasowej spółki cywilnej (chodzi głównie o samochód o wartości około 20 tys. zł)? Wiem, że stosownie do treści przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym przekazane zostaną wszystkie umowy takie jak telefon domena, ochrona, TV itp. Problem stanowi (dla mnie) fakt, że jesteśmy współwłaścicielami tego samochodu. Czy w związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że przekazanie jest swoistą darowizną, jak zgodnie z przepisami należy traktować darowiznę samochodu, w którym teoretycznie 50% udziału ma obdarowany? I czy w związku z tym powstają jakieś obowiązki podatkowe? W jakiej formie dokonać przekazania, czy wystarczy protokół przekazania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie spółki cywilnej i przeniesienie działalności na żonę

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Przedstawiony przez Pana problem stał się również przedmiotem analizy dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 marca 2012 r. nr IPPP1/443-1731/11-4/EK.

 

We wskazanym dokumencie Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednak, jak słusznie Pan zauważył, powyższego przepisu nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sama transakcja obejmuje wszelkie czynności, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo, a zatem to nie tylko sprzedaż, ale również zamiana, wniesienie aportem czy też darowizna.

 

Podstawowym warunkiem, który umożliwia wyłączenie od opodatkowania, jest uznanie, że dane składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

 

(…)

 

Jeżeli opisywany samochód był wykorzystywany do działalności mieszanej bądź do działalności zwolnionej i opodatkowanej z tytułu transakcji przekazania przedsiębiorstwa może powstać obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. Obowiązek ten, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, ciąży na nabywcy przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli chodzi o formę, w jakiej ma zostać przekazane przedsiębiorstwo, to zgodnie z przepisami prawa jeżeli w skład przedsiębiorstwa nie wchodzi nieruchomość, nie ma konieczności, aby taka darowizna miała formę aktu notarialnego. W takim przypadku wystarczy forma pisemna umowy wraz z protokołem przekazania obejmującym wyszczególnienie wszystkim składników przedsiębiorstwa.

 

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus V =

»Podobne materiały

Długość urlopu wychowawczego dla nauczyciela

Pracuję w 2 szkołach jako nauczyciel, chciałem wystąpić o urlop wychowawczy na syna do 31.08.2021 (zgodnie z Kartą Nauczyciela ). Syn kończy 5 lat w listopadzie 2020 r. Czy urlop może być udzielony na cały przyszły rok szkolny? Kiedy muszę złożyć wniosek do każdej szkoły i od kiedy zostanie mi udzie

 

Remont w wynajmowanym lokalu

Od 20 lat mama jest najemcą lokalu (mieszkanie zakładowe) i bezskutecznie stara się o wymianę fatalnej stolarki – okien i drzwi. Zdecydowaliśmy zatem, że wykupimy mieszkanie i remont przeprowadzimy na własny koszt. Niestety od 20 lat mama otrzymuje pisma, że administracja nie dostaje pieniędzy

 

Odzyskanie kaucji za wynajmowane mieszkanie

Wynajmowałem mieszkanie, mam obecnie problem z odzyskaniem kaucji. Zgodnie z umową najmu właściciel powinien rozliczyć kaucję w ciągu 15 dni od daty rozwiązania umowy. Co miesiąc terminowo regulowałem czynsz, w tej kwocie zawierały się ryczałty za media, prąd, gaz itp. Zgodnie z umową powinienem rów

 

Powaga rzeczy osądzonej

W wyroku zobowiązano stronę do wydania nieruchomości (działki). Okazało się jednak, że występuje błąd – przypisano zły numer księgi wieczystej do właściwego numeru nieruchomości. Notariusz odmawia teraz przeniesienie praw do nieruchomości. Czy występuje tu powaga rzeczy osądzonej? Jeśli t

 

Narodziny dziecka po odrzuceniu spadku

W 2010 roku syn złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym w 2007 roku wujku swojego ojca, po którym dziedziczył ustawowo. W zeszłym roku urodziła się synowi córka. Czy syn musi odrzucić wymieniony wyżej spadek również w imieniu swojej nieletniej córki, która urodziła się po odrzuceniu spadk

 

Budowa drogi dojazdowej do działki

Jestem właścicielką niezabudowanej działki, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania oznaczonej jako budowlanej. Obecnie do działki nie ma dojazdu (choć oczywiście plan zagospodarowania go przewiduje). W jaki sposób mogłabym „zmotywować” gminę do budowy drogi dojazdowej do działki?

 

Jaką pracę można zaliczyć do pracy pedagogicznej?

W związku z likwidacją szkoły chcę przejść na emeryturę. Pracuję w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, jednak wcześniej przez pięć lat pracowałam jako psycholog w sanatorium dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Czy okres pracy w sanatorium mogę zaliczyć do okresu pracy pedagogicznej?

 

Spółka cywilna bez spisania umowy?

Czy można udowodnić istnienie spółki cywilnej bez umowy i jakichkolwiek dokumentów? Sprawa jest następująca: Pan A zakłada firmę 4 lata temu i zatrudnia kolegę, Pana B. Po 2 latach powstaje inicjatywa, żeby dofinansować firmę i założyć spółkę cywilną z panem B. Jedynym i ostatnim krokiem ku temu jes

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »