.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 24.08.2010

Prowadzę działalność gospodarczą (sklep). Chciałbym na swojej działce zrobić ekspozycję domków drewnianych znajomego producenta, jednak teren podlega pod konserwatora zabytków. Czy mogę poszerzyć w tej sytuacji prowadzoną działalność o wspomniany element?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby móc stwierdzić, czy na danym terenie możliwe jest rozpoczęcie działalności handlowej w zakresie, o którym mowa w pytaniu, ze względu na szczególny charakter terenu pod względem zabytkowym należałoby dotrzeć do przepisów prawa miejscowego (uchwał rady gminy).

 

Rzeczywiście bowiem ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zawiera szereg obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym określonymi formami ochrony zabytków oraz opieki nad nimi.

 

Jednym z takich obostrzeń jest objęcie terenu tzw. parkiem kulturowym. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 tejże ustawy „rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowe terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej”.

 

„Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:

 

  1. prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
  2. zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
  3. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, 2 zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
  4. składowania lub magazynowania odpadów” (art. 17).

 

Aby zatem móc stwierdzić, czy na danym terenie możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przez Pana opisanym, należałoby dotrzeć do ewentualnie istniejących uregulowań prawa miejscowego w tym zakresie. Możliwość prowadzenia działalności na danym terenie w określonym zakresie nie oznacza, iż możliwe jest prowadzenie działalności w innym, szerszym zakresie.

 

Ponadto istotny może okazać się również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Plan ten również może wprowadzić określone obostrzenia w zakresie użytkowania nieruchomości, na której położony jest zabytek. Obostrzeniem może być objęty sam zabytek, jak również otoczenie tego zabytku, które wówczas także jest wpisane do rejestru zabytków w rozumieniu art. 8 ustawy.

 

W tej sytuacji zalecałbym udać się do gminy w celu uzyskania informacji o statusie Pańskiej nieruchomości pod względem uregulowań ustawy o ochronie zabytków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl