.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozstanie z dziewczyną i rozliczenie nakładów na wyposażenie mieszkania

Autor: Anna Sufin

Mój brat kupił mieszkanie (jedyny właściciel), jego dziewczyna kupiła meble i wyposażenie do kuchni. Rozstali się i teraz muszą się rozliczyć. Ona chce 10 000 zł za wszystko, co kupiła do mieszkania. Jakie pismo powinna podpisać, aby po otrzymaniu spłaty za meble nie miała już więcej roszczeń i żeby nie mogła za jakiś czas przyjść i ponownie żądać pieniędzy z tego tytułu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozstanie z dziewczyną i rozliczenie nakładów na wyposażenie mieszkania

Fot. Fotolia

W opisanym wypadku, aby skutecznie zamknąć sprawę, skoro strony dochodzą do porozumienia, warto podpisać obustronną (tj. podpisaną przez obydwie strony) ugodę, którą można zatytułować także „porozumienie”. Można także – jeśli będzie to łatwiejsze dla Państwa – uzyskać oświadczenie drugiej strony o podobnej jak porozumienie treści (dla Państwa liczyć się będzie tak naprawdę tylko ta część oświadczeń, które składa dziewczyna).

 

Zakładając, że będzie to „porozumienie” podpisane przez obydwie strony, trzeba wskazać, że porozumienie zawierane jest w dniu (…) w miejscowości (…) pomiędzy (…). W punkcie pierwszym można wskazać, że strony przyznają, że (…) poczyniła nakłady na mieszkanie (…), będące własnością (…) w postaci: (…). Przy czym powyższe wyliczenie wyczerpuje całość poczynionych nakładów. W punkcie 2 strony ustalają, że (…) zachowa powyższe nakłady, w zamian za co zapłaci (…) kwotę (…), stanowiącą równowartość tychże nakładów w terminie (…) od zawarcia porozumienia na rachunek bankowy numer (…). Najważniejsze dla Państwa będzie kolejne oświadczenie, tj. (…) oświadcza, że zapłata kwoty wymienionej w punkcie powyższym zaspokaja wszelkie roszczenia (…) względem (…), zarówno obecne, jak i mogące powstać w przyszłości, wynikające lub związane (także pośrednio) z nakładami czynionymi na mieszkanie (…) czy jakimikolwiek wydatkowanymi przez (…) kwotami, uiszczanymi w związku z zamieszkiwaniem (…) w (…) bądź urządzaniem tego mieszkania, bez względu na podstawę prawną tych roszczeń. Strony uznają, że wszelkie rozliczenia między nimi zostały dokonane (to zdanie, o ile Pana brat nie zamierza niczego żądać od drugiej strony – np. rozliczenia uiszczonego czynszu itd.).

 

Podsumowując, najważniejszym oświadczeniem, które powinna podpisać dziewczyna, jest oświadczenie, że zapłacona kwota wyczerpuje wszelkie jej roszczenia wobec brata (ewentualnie może to brzmieć jeszcze bardziej jasno, że „zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń”).  

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl