.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak założyć firmę projektującą strony WWW?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 29.03.2010

Mam pytanie o zakładanie działalności gospodarczej. Chciałabym zacząć odpłatnie tworzyć strony WWW. Mam do tego odpowiednie programy, jak również swoją stronę WWW. Jestem osobą fizyczną. Czy zakładanie działalności gospodarczej jest obowiązkowe? Jeśli tak, to jak wygląda takie zakładanie działalności gospodarczej? Czy potrzebna będzie pomoc prawnika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rejestracja działalności gospodarczej

Nie ma wątpliwości, że powinna Pani mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. W przeciwnym wypadku może narazić się Pani w którymś momencie na problemy z ZUS i urzędem skarbowym.

 

Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwania, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Pani działalność spełnia te cechy, jest bowiem:

 

 1. zarobkowa – nastawiona na osiąganie zysku, zarabianie pieniędzy;
 2. jest działalnością usługową – świadczy Pani usługi polegające na tworzeniu stron internetowych;
 3. jest zorganizowana – jak sama Pani pisze, ma Pani odpowiednie programy, a działalność zamierza Pani prowadzić przez stronę internetową;
 4. jest ciągła – tworzenie przez Panią stron dla klientów nie ma charakteru jednorazowego, ale jest stałym źródłem zarobków.

Działalność polegająca na świadczeniu usług projektowania stron internetowych 

Działalność polegająca na świadczeniu usług projektowania stron internetowych nie podlega koncesji ani obowiązkowi uzyskania zezwolenia, nie jest też działalnością regulowaną, zatem można ją zarejestrować bez uzyskiwania zezwoleń.

 

Może Pani rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w różnych formach, w szczególności:

 1. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo – na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez właściwy urząd gminy/miasta;
 2. wraz ze wspólnikiem w formie spółki cywilnej (również wpis do ewidencji);
 3. w formie spółki prawa handlowego (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), które są ewidencjonowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Z tego, co Pani pisze, interesuje Panią jednoosobowa działalność gospodarcza, z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG), zatem ją omówię.

 

Jak wygląda zakładanie działalności gospodarczej?

 

Ewidencję prowadzi gmina (urząd gminy) właściwa dla miejsca zamieszkania. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, on też wydaje decyzję o wpisie lub odmowie wpisu.

 

Obecnie zakładanie działalności gospodarczej jest prostsze niż dawniej z tego względu, że uproszczona została cała procedura (przynajmniej tak miało być w założeniu). Przedsiębiorca może załatwić praktycznie wszystkie sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej (i dokonywanymi w niej zmianami) w urzędzie gminy w tzw. jednym okienku. Wniosek o wpis nie podlega już opłacie (do niedawna było to 100 zł).

 

Wniosek można zgłosić osobiście albo przesłać do urzędu gminy listem poleconym. W drugim przypadku podpis musi być poświadczony przez notariusza. Ponadto można też złożyć wniosek, korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej gminy. Taki wniosek można podpisać podpisem elektronicznym. Najwygodniej będzie chyba złożyć wniosek osobiście (przy okazji ktoś w urzędzie sprawdzi, czy jest on prawidłowo wypełniony – uniknie Pani w ten sposób ewentualnych wezwań do poprawienia błędów).

 

Większość formalności załatwia się przy użyciu formularza EDG-1. Wniosek ten jest jednocześnie:

 

 1. wnioskiem o wpis do EDG – we wniosku podaje się określone dane, ostatnio nałożono obowiązek na przedsiębiorcę także podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 2. wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie REGON – wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
 3. zgłoszeniem do ZUS – oddziału właściwego dla Pani miejsca zamieszkania (lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS);
 4. zgłoszeniem identyfikacyjnym na potrzeby nadania numeru NIP lub jego aktualizacji – numer ten jest obowiązana Pani umieszczać w pisemnych oświadczeniach skierowanych (w zakresie swojej działalności) do oznaczonych osób i organów oraz posługiwać się nim w obrocie prawnym i gospodarczym. Przy zgłoszeniu konieczne będzie wskazanie jednej z form opodatkowania, tj.:
  1. zasady ogólne;
  2. ryczałt przychodów ewidencjonowanych;
  3. karta podatkowa;
  4. podatek dochodowy w wysokości 19%;
  5. podatek od towarów i usług (VAT).

 

Po otrzymaniu podpisanego wniosku organ ewidencyjny dokonuje wpisu przedsiębiorcy do EDG i z urzędu doręcza przedsiębiorcy odpis zaświadczenia o wpisie.

 

Wszelkich formalności dokonuje organ ewidencyjny. W ciągu trzech dni od dokonania wpisu organ przesyła dane z wniosku przedsiębiorcy do odpowiednich urzędów. Gdyby przedsiębiorca nie miał jeszcze nadanego numeru NIP, organ gminy poczeka, aż naczelnik urzędu skarbowego nada go i dopiero po uzupełnieniu wniosku o ten numer prześle zgłoszenie do ZUS lub KRUS.

 

Kolejny krok to wyrobienie pieczątki, na której znajdzie się nazwa przedsiębiorcy, siedziba i numer REGON, oraz założenie rachunku bankowego, z którego będzie obsługiwana działalność gospodarcza. Przepisy co prawda nie nakazują zakładania odrębnych rachunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, ale zwykle przepisy regulaminów bankowych ustalają taki podział (zresztą mieszanie konta prywatnego z firmowym jest mało praktyczne). Oczywiście konta firmowe mają zwykle większe opłaty. Ponadto w wielu regulaminach bankowych korzystanie z rachunku prywatnego w sposób sprzeczny z regulaminem może spowodować rozwiązanie rachunku bankowego przez bank w trybie natychmiastowym (np. jeśli bank nabierze podejrzeń, że konto osobiste jest wykorzystywane jako konto firmowe).

 

Zapewniam, że zakładanie działalności gospodarczej nie jest trudne. Są to rzeczy proste i poradzi sobie Pani bez problemu, bez pomocy prawnika – każdy przedsiębiorca, którego czeka zakładanie działalności gospodarczej, przez to przechodzi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII - dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »