Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.07.2014

Zarówno spółki kapitałowe jak i spółki osobowe posiadają zdolność prawną, a więc mogą być podmiotami praw i obowiązków. Jednak tylko spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółki osobowe oraz spółki kapitałowe są spółkami handlowymi, uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych1. Należą do nich:

 

 1. spółki osobowe:
  1. spółka jawna,
  2. spółka partnerska,
  3. spółka komandytowa,
  4. spółka komandytowo-akcyjna,
 2. spółki kapitałowe:
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. spółka akcyjna.

 

Zgodnie z art. 8 K.s.h. spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą, jednak nie mają statusu osób prawnych. Są one natomiast jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego2, co oznacza, że co do zasady odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania tych spółek ponoszą ich wspólnicy, przy czym odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka staje się niewypłacalna. Należy zaznaczyć, że nie jest spółką osobową (ani w ogóle spółką handlową) spółka cywilna, która tak naprawdę jest wyłącznie umową cywilnoprawną pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami.

 

Spółki kapitałowe, w przeciwieństwie do spółek osobowych, posiadają osobowość prawną, którą uzyskają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy lub akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej, a ich ewentualne ryzyko finansowe związane z niewypłacalnością spółki polega na możliwości utraty wkładów wniesionych do spółki. Za zobowiązania spółki kapitałowej przy zaistnieniu pewnych przesłanek może odpowiadać zarząd spółki.

 

Przed wpisem do rejestru (spółki kapitałowe w organizacji) spółkom kapitałowym nie przysługuje przymiot osoby prawnej, jednak posiadają one zdolność prawną w takim zakresie co spółki osobowe, tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, jednak wyłącznie do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem minus jeden =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej

Artykuł omawia na podstawie Kodeksu spółek handlowych odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej.

 

Osobowość prawna

Osobowość prawna jest pojęciem, które wskazuje na posiadanie przez osobę prawną zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Osobami prawnymi są tylko te podmioty, którym osobowość prawną przyznają przepisy.

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje w wyniku spełnienia przesłanek przewidzianych w Kodeksie postępowania handlowego. Zaistnienie tych przesłanek powoduje, co do zasady, konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »