.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice między spółką kapitałową a osobową

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.07.2014

Zarówno spółki kapitałowe jak i spółki osobowe posiadają zdolność prawną, a więc mogą być podmiotami praw i obowiązków. Jednak tylko spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną.Różnice między spółką kapitałową a osobową

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółki osobowe i spółki kapitałowe

Spółki osobowe oraz spółki kapitałowe są spółkami handlowymi, uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych1. Należą do nich:

 

 1. spółki osobowe:
  1. spółka jawna,
  2. spółka partnerska,
  3. spółka komandytowa,
  4. spółka komandytowo-akcyjna,
 2. spółki kapitałowe:
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. spółka akcyjna.

Zasady funkcjonowania spółek osobowych

Zgodnie z art. 8 K.s.h. spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółki osobowe prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą, jednak nie mają statusu osób prawnych. Są one natomiast jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego2, co oznacza, że co do zasady odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania tych spółek ponoszą ich wspólnicy, przy czym odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy spółka staje się niewypłacalna. Należy zaznaczyć, że nie jest spółką osobową (ani w ogóle spółką handlową) spółka cywilna, która tak naprawdę jest wyłącznie umową cywilnoprawną pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami.

Czym się różnią spółki kapitałowe od spółek osobowych?

Spółki kapitałowe, w przeciwieństwie do spółek osobowych, posiadają osobowość prawną, którą uzyskają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnicy lub akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki kapitałowej, a ich ewentualne ryzyko finansowe związane z niewypłacalnością spółki polega na możliwości utraty wkładów wniesionych do spółki. Za zobowiązania spółki kapitałowej przy zaistnieniu pewnych przesłanek może odpowiadać zarząd spółki.

 

Przed wpisem do rejestru (spółki kapitałowe w organizacji) spółkom kapitałowym nie przysługuje przymiot osoby prawnej, jednak posiadają one zdolność prawną w takim zakresie co spółki osobowe, tzn. mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, jednak wyłącznie do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus VII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl