.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozłożenie spłaty spadku na raty

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.03.2014

Odbyła się sprawa spadkowa między mną a siostrą o dom po rodzicach. Sąd zdecydował, że muszę spłacić siostrę ze spadku(ok. 250 tys. zł). Myślałem, że otrzymam kredyt z banku, lecz tak się nie stało. Termin spłaty spadku wyznaczony przez sąd już minął i boję się, że siostra przekaże tę sprawę komornikowi, a to zakończy się licytacją domu. Obecnie jestem w stanie spłacać dług w ratach. Czy sąd może zadecydować o rozłożeniu spłaty na raty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionej przez Pana sprawie niewątpliwie:

 

  • jest Pan zobowiązany do zapłaty na rzecz siostry określonej kwoty,
  • termin zapłaty wynika z wyroku sądowego,
  • termin zapłaty niestety już minął, a zapłata nie nastąpiła w całości, w związku z czym stał się Pan dłużnikiem w zwłoce z wykonaniem swego zobowiązania,
  • skoro obawia się Pan komornika, oznacza to, że wyrok jest prawomocny,
  • prawomocny wyrok pozwala siostrze na wystąpienie z wnioskiem do sądu o nadanie klauzuli wykonalności celem skierowania sprawy do egzekucji komorniczej,
  • w ramach egzekucji wierzyciel (siostra) może wskazać jako środek egzekucyjny zajęcie nieruchomości (działki z domem, który jest obecnie Pana własnością).

 

Fakt, iż nie spłacił Pan całej kwoty, nie stoi na przeszkodzie temu, by móc spłacać zobowiązanie w ratach miesięcznych lub innych.

 

Niestety rola sądu zakończyła się w chwili wydania wyroku i jego uprawomocnienia się. Wykonanie zobowiązania przez Pana nie zależy już od decyzji sądu.

 

Sąd po wydaniu wyroku nie decyduje o rozłożeniu spłaty długu na raty. Gdyby w trakcie procesu Pan o to wnioskował, być może sąd przychyliłby się do Pana wniosku i zdecydował o spłacie w ratach. Jednakże stało się inaczej.

 

Obecnie kwestia zapłaty w ratach zależy tylko od woli siostry.

 

Jej zgoda na spłatę w ratach pozwoliłaby uniknąć odsetek od nieterminowej zapłaty całej kwoty.

 

Jeżeli siostra się nie zgodzi, to odsetki od kwoty niezapłaconej w terminie w skali roku wynoszą 13%.

 

Może Pan:

 

  1. spłacać w ratach, nie patrząc na siostrę, lub
  2. uzyskać zgodę siostry na spłatę w ratach – w tym przypadku wskazane byłoby zawarcie porozumienia pisemnego, w którym siostra wyraża zgodę na spłatę w ratach (np. miesięcznych po X zł), a w związku z tym dojdzie do przesunięcia terminu zapłaty pozostałej kwoty tak, jak to wynika z terminów płatności poszczególnych rat.

 

Według Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

„Art. 451. § 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

 

§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.

 

§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego”.

 

W przypadku braku zgody oraz skierowania sprawy do komornika – komornik nie ma prawa decydowania o sposobie spłaty ani o tym, by następowała ona w ratach.

 

Raz jeszcze wskażę – sąd nie ma prawa decydować obecnie o rozłożeniu Pana długu na raty.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »