Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie wydatków poniesionych na remont mieszkania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.11.2016

6 lat temu (będąc małżeństwem) kupiliśmy mieszkanie do mojego majątku odrębnego (zgodnie z zasadą surogacji). Wyremontowaliśmy je ze środków wspólnych, dostosowując do potrzeb naszej rodziny. Kilka miesięcy temu mąż wyprowadził się, a teraz żąda zwrotu części wydatków poniesionych na remont mieszkania. Czy jestem do tego zobowiązana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale mąż ma poniekąd rację – choć można to podważyć.

 

Kwestię, o której Pani pisze reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 45:

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.”

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 kwietnia 2000 r., IV CKN 27/2000, LexPolonica nr 402249 – Jeżeli nie istnieje jako obiekt podziału wspólny majątek stron po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej, to roszczenia z tytułu zwrotu wydatków, nakładów i spłaconych długów przewidziane w przepisie art. 45 K.r.o. podlegają rozpoznaniu w procesie.

 

Co więcej, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 11 marca 1985 r., III CZP 7/85, LexPolonica nr 296499, OSNCP 1985/11, poz. 170 – Małżonek, który wspólnie ze swym współmałżonkiem dokonał budowy na gruncie stanowiącym majątek odrębny tego współmałżonka, może w postępowaniu o podział majątku dorobkowego – na podstawie art. 231 K.c. żądać przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz.

 

Stosownie do zdania trzeciego art. 45 § 1, dodanego przez ustawę z dnia 17 czerwca 2004 r., z obowiązku rozliczeń wyłączone są wydatki i nakłady poniesione w wyniku wykonania przez małżonka jego obowiązków określonych w art. 23 i 27, zużyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Według uzasadnienia rządowego projektu ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. uzasadnienie dla takiego rozstrzygnięcia stanowi wzajemne prawo i obowiązek małżonków udzielania sobie pomocy i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Przesłanka „zużyte” odwołuje się do faktycznego wykorzystania wydatków i nakładów, które nie musi odpowiadać intencji i zamierzonym celom ich dokonania (np. gdy zaraz po zakończeniu sfinansowanego z majątku osobistego jednego z małżonków remontu wspólnego mieszkania doszło do rozpadu rodziny, w wyniku czego wyremontowane mieszkanie nie zaspokoiło potrzeb rodziny, która przestała istnieć). „Zużyty w celu zaspokojenia rodziny” wydatek lub nakład, poczyniony z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny nie podlega rozliczeniu, chyba że spowodował zwiększenie wartości majątku, na który został poczyniony.

 

Tylko tak mogłaby Pani bronić się przed zwrotem nakładów. Wskazując, że zostały zużyte na potrzeby rodziny, a Pani majątek w ten sposób się nie powiększył.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus X =

»Podobne materiały

Przesłanki unieważnienia małżeństwa – małżeństwo z obcokrajowcem

Pół roku temu wyszłam za mąż za Turka, ślub był cywilny. Męża zaprosiłam do Polski, bo tu postanowiliśmy mieszkać, mąż ma ważną wizę. Niestety, musiało upłynąć trochę czasu zanim okazało się, że nie jest zainteresowany życiem w prawdziwej rodzinie. O moim istnieniu nigdy nie powiedział swojej rodzin

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »