.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie szkody przez ubezpieczyciela

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06.08.2012

W wyniku kolizji mój samochód uległ uszkodzeniu. To nie ja byłam sprawcą kolizji. Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą. Upomniałam się o szczegółowy kosztorys, a następnie przedstawiłam go w warsztacie blacharskim. Wtedy dowiedziałam się, że wszystko jest „naciągane” (np. obniżono wartość samochodu, zawyżono koszty naprawy). Co mam teraz zrobić? Czy warto odwoływać się od decyzji, wskazując na niewłaściwe rozliczenie szkody przez ubezpieczyciela?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zaistniałej sytuacji, tj. wobec niewłaściwego ustalenia wysokości szkody przez ubezpieczyciela, w tym przyjęcia niewłaściwej metody rozliczenia tej szkody jako całkowitej, powinna Pani wystosować do ubezpieczyciela odwołanie z przytoczeniem argumentów przeciwko rozliczeniu szkody. W szczególności należy wskazać błędne pozycje, kwoty i wartości pojazdu, jakie ubezpieczyciel przyjął w swoich wyliczeniach.

 

Warto byłoby również do takiego odwołania załączyć np. kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat naprawczy, z którego wynikałoby, że należne Pani odszkodowanie powinno być wypłacone w większej kwocie.

 

Należy również wskazać, iż niestety takie działanie zakładów ubezpieczeń, jakiego Pani obecnie doświadcza, zdarza się nader często, a spory na tym tle nieraz znajdują finał w sądach.

 

Warto zatem przytoczyć niektóre spośród orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w oparciu o podobne stany faktyczne spraw z zakresu ubezpieczeń.

 

Otóż w wyroku z dnia 20 lutego 2002 r. (V CKN 903/00, OSNC 2003/1/15) Sąd Najwyższy stwierdził: „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku”.

 

Z kolei zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 29 stycznia 2002 r. (V CKN 682/00) „wystąpienie tzw. szkody całkowitej uzależnione jest od określonego poziomu kosztów naprawy. Niejednokrotnie naprawa pojazdu jest wówczas nie tylko możliwa, ale stanowić może najwłaściwszy sposób naprawienia szkody”.

 

Jeżeli zatem z posiadanych przez Panią informacji oraz zebranej dokumentacji wynika, że należne Pani odszkodowanie powinno zostać wypłacone w innej kwocie, a szkoda przy dokonaniu właściwej kalkulacji nie powinna być rozliczana jako całkowita (tj. koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu sprzed nastąpienia szkody), to właśnie powinna Pani złożyć w tym przedmiocie odwołanie od decyzji przyznającej Pani odszkodowanie (wysłane listem poleconym). Natomiast w przypadku nieuwzględnienia przez ubezpieczyciela Pani roszczeń, zasadne byłoby skierowanie sprawy do sądu.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl