Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje podatkowe przekazania prezentu na rzecz kontrahenta

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 19.08.2009

Autor przedstawia podatkowe konsekwencje przekazania prezentu na rzecz kontrahenta na tle uregulowań podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy przekazujący prezenty swoim kontrahentom powinni pamiętać o istotnych skutkach podatkowych, jakie mogą wystąpić po stronie obdarowanych. Generalnie rzecz biorąc, wydatki na zakup prezentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, jeżeli firma umieści swoje logo na tym prezencie. Wówczas taka operacja będzie miała charakter reklamy, na którą wydatki od 1 stycznia 2007 r. mogą być wliczane w całości do kosztów uzyskania. Jeżeli natomiast prezenty nie będą posiadały jakiegokolwiek elementu reklamującego firmę, która prezent przekazuje, wówczas przekazanie tego prezentu będzie traktowane jako reprezentacja firmy, na którą wydatki nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT2).

 

Jeżeli chodzi o skutki podatkowe w podatku VAT, należy zwrócić uwagę, że – przekazując nieodpłatnie towary na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa – podatek VAT musi zostać rozliczony, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług3). Z regulacji tej jednoznacznie zatem wynika, iż muszą zostać spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 

  1. Przekazanie towarów powinno zostać dokonane na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
  2. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Jak wiadomo, z dniem 1 grudnia 2008 r. uchylony został przepis zabraniający odliczania podatku VAT naliczonego, w przypadku gdy zakup nie mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Tym samym, jeżeli podatnik zakupił jakiś prezent na cele reprezentacji, wówczas dzięki tej nowelizacji będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym zakupem. Warunek drugi jest zatem spełniony.

 

Bardziej problematyczny z punktu widzenia stosowania prawa jest pierwszy z wymienionych warunków. Oto bowiem organy podatkowe uporczywie stoją na stanowisku – pomimo przeciwnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych – że podatnik musi odprowadzić podatek VAT od nieodpłatnego przekazania towarów, zarówno wtedy gdy przekazuje je na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (czyli tak jak literalne brzmienie przepisu), jak i wtedy gdy przekazuje je na cele związane z przedsiębiorstwem, pomimo iż absolutnie z przepisu art. 7 ust. 2 wynika zupełnie coś innego.

 

Organy podatkowe niestety stoją na stanowisku, iż podatku VAT nie trzeba płacić tylko od nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości (do 10 zł) i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

 

Ugruntowana od dłuższego już czasu linia orzecznicza wskazuje natomiast jednoznacznie, iż firma, która nieodpłatnie przekazuje towary na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie musi naliczać VAT nawet wówczas, gdy przy ich nabyciu odliczyła podatek naliczony. W tej sytuacji przedsiębiorstwo, które jednak decyduje się na nieodpłatne przekazanie towarów (prezentów) swoim kontrahentom, lecz nie chce odprowadzać z tego tytułu podatku VAT, musi liczyć się z tym, że może go czekać długotrwały spór z organami podatkowymi (który, mówiąc z dużą dozą pewności, zakończy się powodzeniem przed sądem).

 

Jednocześnie przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze konsekwencje ewidencyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać bowiem należy, że u obdarowanych pojawi się przychód podatkowy, który w zależności od wysokości obdarowania może zostać zwolniony z opodatkowania (gdy jednorazowa wartość nieodpłatnych świadczeń nie przekracza 100 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy) bądź też zostać opodatkowany (gdy wartość ta przekracza 100 zł).

 

W tej sytuacji podatnik wystawi tylko formularz PIT-8C i do końca lutego roku następnego przekaże go obdarowanemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania tego ostatniego (art. 42a ustawy o PIT). Podatek dochodowy rozliczy już sam obdarowany, wykazując osiągnięty przychód w składanym przez siebie zeznaniu rocznym.

 

 

 

 ————————————————————

  1. Dz. U. z dnia 3 marca 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.
  2. Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  3. Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - dziesięć =

 

»Podobne materiały

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa

Artykuł omawia zagadnienie refinansowania kredytu, uwzględniając możliwość zachowanie prawa do ulgi odsetkowej.

 

Znaczenie cen transferowych

Jest to pierwszy artykuł z cyklu publikacji poruszających problemy cen transferowych i transakcji między podmiotami powiązanymi – stanowi on niejako wprowadzenie do tematu.

 

Czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje

W artykule wyjaśniono, czym jest sprzedaż premiowa oraz jakie skutki podatkowe powoduje w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług.

 

Jak rozliczać się z fiskusem z przychodów ze sprzedaży zdjęć?

Autor wskazuje, kiedy i jak rozliczać się z fiskusem z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży zdjęć.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »