.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie podatku z ulgą na dziecko

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 17.09.2014

Ja i mąż nie jesteśmy po rozwodzie ani w czasie separacji, ale od dwóch lat mieszkamy osobno i się nie widujemy – on na stałe za granicą. Płaci dobrowolnie na dziecko pewną kwotę. Czy mogę rozliczyć podatek za 2013 r., korzystając z ulgi na dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dla skorzystania z ulgi na dzieci nie jest istotne, czy rodzice dziecka żyją w związku małżeńskim, są po rozwodzie, w separacji, czy tez ich związek jest nieformalny. Nie ma również znaczenia istniejący między małżonkami ustrój majątkowy.

 

Znaczenie ma sprawowanie władzy rodzicielskiej, wychowywanie dzieci lub bycie ich opiekunem prawnym.

 

Stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik wychowujący w roku podatkowym dzieci własne ma prawo odliczyć rocznie od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z zasadami ogólnymi (według skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek na jedno dziecko. Należy zatem:

 

  • osiągać dochody opodatkowane według skali podatkowej,
  • wychowywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione,
  • wykazać podatek do zapłaty (przy braku podatku nie ma mowy o odliczeniu od niego czegokolwiek).

 

Według ustawy odliczenie ulgi w razie spełnienia wymogów w niej wskazanych, dotyczy łącznie obojga rodziców – mogą oni podzielić kwotę ulgi według proporcji przyjętych przez siebie, oczywiście tylko do wysokości podatku; ewentualnie ustalić samodzielnie swoje prawo do całej ulgi i ją zastosować.

 

W Pani przypadku nie został orzeczony rozwód ani separacja, nie ma, jak mniemam, także orzeczenia sądowego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Od daty zawarcia intercyzy nie ma między Panią i małżonkiem wspólności majątkowej, a jest rozdzielność majątkowa.

 

Dziecko mieszka z Panią przez cały czas.

 

Gdyby mieszkało przez jakiś czas u ojca – wtedy Pani nie mogłaby skorzystać z ulgi za ten czas.

 

De facto oznacza to, że małżonek w rzeczywistości nie wychowuje dziecka. A zatem cała ulga może być uwzględniona przez Panią we własnym zeznaniu.

 

Jak wskazuje ustawa w art. 27f ust. 3, „w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem”.

 

Dodatkowo małżonek mieszkający za granicą nie rozlicza się zapewne z podatku w Polsce.

 

W świetle wymienionych przepisów prawa i przedstawionego stanu faktycznego należy uznać, iż prawo do ulgi przysługuje Pani (z tytułu wychowywania dziecka), a nie małżonkowi, bowiem w rzeczywistości w roku 2013 to Pani je wychowywała, a nie małżonek.

 

Małżonkowie nie mają obowiązku wspólnego rozliczania się z podatku rocznego. O ile zechcą, to jest to możliwe.

 

Tak więc może Pani rozliczyć się samodzielnie, a w ramach tego rozliczenia dokonać odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka w całości od swojego podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl