.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie finansowe po rozpadzie związku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 01.01.2015

Rozstaję się z moim parterem. Jak będą wyglądać rozliczenia finansowe po rozpadzie związku? Mamy wspólny dom wzięty na kredyt 50/50. Wartość domu to ok. 800 000 zł, kredytu do spłaty pozostało nam 500 000 zł. Jak dokonać podziału tego majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W konkubinacie nie powstaje wspólność majątkowa, tak jak w przypadku małżeństwa. Każdy z konkubentów bogaci się na własny rachunek. Zarobki każdego z nich nie tworzą zatem majątku wspólnego, bo takowy nie istnieje. Każdy z konkubentów, nabywając jakąś rzecz, np. meble, samochód, urządzenia domowe, kupuje ją dla siebie. Jeżeli przedmioty te nabywają za wspólnych środków, stają się współwłaścicielami, niekoniecznie w częściach równych. W świetle obowiązującego prawa konkubinat nie rodzi takich skutków prawnych jak małżeństwo, chociaż różni się wyłącznie tym, że osoby pozostające w nim nie zawarły formalnego związku. Ustawodawca świadomie nie postawił znaku równości między konkubinatem a małżeństwem, chcąc w ten sposób chronić instytucje małżeństwa. Dlatego Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje tylko stosunki miedzy małżonkami.

 

Jeżeli chodzi o wzajemne rozliczenia pomiędzy konkubentami, to na wstępie należy już zaznaczyć, że tego typu rozliczenia nie zostały wprost uregulowane przez polskiego ustawodawcę.

 

Co do zasady konkubenci nie mogą dokonywać podziału majątku ani wzajemnych rozliczeń tak jak małżonkowie, bowiem majątek wypracowany wspólnie przez konkubentów nie stanowi majątku wspólnego w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Pomimo to należy wskazać, że wszystkie przedmioty nabyte przez konkubentów wspólnie stanowią ich współwłasność. Gorzej, gdy dany przedmiot nabywany jest tylko na rzecz jednego z nich.

 

Rozliczenie może mieć zawsze formę ugody. Przykładowe orzeczenie w tym zakresie:

 

Uchwała z dnia 30 stycznia 1970 r., Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 62/69

„1. Rozliczenia z tytułu roszczeń do majątku, jakiego mężczyzna i kobieta, żyjący bez zawarcia związku małżeńskiego, dorobili się prowadząc wspólnie gospodarstwo rolne, oraz z tytułu nakładów, jakich jedno z nich dokonało na nieruchomości lub rzecz ruchomą należącą do drugiego, a wchodzącą w skład tego gospodarstwa, mogą być przeprowadzone w postępowaniu o zniesienie współwłasności przedmiotów stanowiących ich majątek wspólny.

 

2. Dokonując takich rozliczeń sąd stosuje: co do roszczeń z tytułu nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty - przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jedną z wymienionych osób w przedmiotach należących do drugiej, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa - przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

 

Mają Państwo wspólny dom i kredyt 50/50, ale kredyt będzie przepisany na partnera. Połączone będzie z tym przeniesienie Pani udziału na partnera.

 

Do rozliczenia przyjmuję, że Państwa udziały były takie same w chwili zawierania umowy kredytowej oraz płaceniu ceny zakupu.

 

Pozostały takie do chwili obecnej, a spłata kredytu była pokrywana równomiernie przez Państwa obojga.

 

W takiej sytuacji rozliczenie wydaje się proste:

 

  • wartość domu – 800 000 zł,
  • połowa – 400 000 zł,
  • wartość kredytu do spłaty- 500 000 zł,
  • połowa kredytu do spłaty – 250 000 zł.

 

Partner otrzyma od Pani 400 000 zł, a przejmie Pani zobowiązania w kwocie 250 000. Pozostaje różnica w wysokości 150 000 zł. Tyle partner powinien przekazać Pani przy podpisywaniu stosowanych umów.

 

Wartość domu może być oceniana przez biegłego albo przyjęta w drodze wspólnych uzgodnień.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »